Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Djelatnici, Znanost
11.12.2018.

Objavljen natječaj za program „Povezivanje znanstvenika“

Objavljen natječaj za program „Povezivanje znanstvenika“

za potporu „Stjecanje iskustva“ (2A)

 

Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ objavljuje natječaj za potporu „Stjecanje iskustva“ u sklopu programa „Povezivanje znanstvenika“, koji će biti otvoren do petka, 01. veljače 2019. godine.

Program nudi potpore mladim ili iskusnijim znanstvenicima i stručnjacima, bilo iz domovine ili dijaspore, za posjete vrsnim institucijama u inozemstvu ili za posjete Republici Hrvatskoj s ciljem unaprjeđenja znanosti i tehnologije u Hrvatskoj. Program podupire pokretljivost znanstvenika i stručnjaka kako bi se stvorile nove vrijednosti za hrvatsku znanost, tehnologiju i gospodarstvo.

Cilj je potpore „Stjecanje iskustva” dati priliku vrsnim znanstvenicima i stručnjacima iz Hrvatske da posjete najbolje istraživačko-razvojne centre u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za unaprjeđenje znanosti i tehnologije u domovini.

Novčana sredstva koja su na raspolaganju za program „Povezivanje znanstvenika“, za potporu „Stjecanje iskustva“, iznose 800 000 KN. Konačni iznos dodijeljenih sredstava u ovom natječaju u 2019. godini ovisit će o kvaliteti zaprimljenih projektnih prijedloga.

Trajanje predloženih projekata može biti najmanje 31 dan a najviše 6 mjeseci, dok pojedinačna potpora može iznositi najviše 74 000 KN.

Tko se može prijaviti: Talentirani znanstvenici koji žive i rade u Hrvatskoj te su stekli doktorat znanosti najkasnije 10 godina od datuma otvaranja natječaja.

Detaljnije informacije o objavljenom natječaju mogu se pronaći na stranicama Fonda (http://www.ukf.hr/default.aspx?id=120 ), a svi upiti mogu se uputiti u Tajništvo Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ na elektroničku poštu: ured@ukf.hr, telefon +385 1 23 52 685 ili adresu: Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“, Ilica 24, 10 000 Zagreb.

 

S poštovanjem,

Alessia Pozzi,

voditeljica Fonda

Opened Call for proposals for Connectivity Program,

Gaining Experience Grant (2A)

 

Unity through Knowledge Fund announces Call for proposals for the Gaining Experience Grant within Connectivity Program, which will be open until Friday, 1st of February 2019.

The program provides support for young or more experienced scientists and experts from either homeland or diaspora, for the visits to the prominent institutions abroad or for visits to Republic of Croatia with a goal to improve science and technology in Croatia. Program supports the mobility of scientists and experts to create new values for Croatian science, technology and economy.

The objective of the Gaining Experience Grant is to is to give an opportunity to outstanding scientists and experts to visit the best R&D centres abroad to establish cooperation and acquire new skills needed to improve science and technology in Croatia.

Total amount foreseen for the Connectivity Program, Gaining Experience Grant equals 800 000 HRK. Total amount of funds awarded in this Call for proposals in the year 2019 will depend on the quality of the project proposals.

Proposed projects are to last for a minimum period of 31 days and a maximum of 6 months.

Who can apply: Talented scientists, who live and work in Croatia and have obtained a PhD up to 10 years from the date of opening of this Call for proposals.

Detailed information about the Call can be found at Fund’s web site (http://www.ukf.hr/default.aspx?id=116) and all inquiries should be addressed to the UKF Secretariat at the Unity through Knowledge Fund, e-mail: office@ukf.hr; phone: +385 1 23 52 685; address: UKF, Ilica 24, HR-10000 Zagreb, Croatia.

 

Best regards,

Alessia Pozzi

Program Manager