Studenti su obvezni prijaviti dva (2)  izborna predmeta putem interneta.

VAŽNO: studenti sudionici CROSS-a 2016. prijavljuju samo jedan (1) izborni.

Izborni predmet se dodjeljuje prema ponderiranom prosjeku.

Prijave će se održati u dva kruga:

  • prvi krug prijava započet će u 10,00 sati  04.2016.  završno sa 12.04.2016. u 10,00 sati
  • nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili 2 izborna predmeta, (tj. jedan polaznici CROSS-a)  ako ne
  • u drugom krugu s početkom u 12,00 sati 04.2016. do 10,00 sati 14.04.2016. trebate se ponovno  prijaviti na  preostale predmete koji nisu popunjeni.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže  u referadi.

Link na aplikaciju