[POSTANI DEMONSTRATOR] Na Katedri za fiziologiju i imunologiju u ak. god. 2019./2020.

Objavljeno 25.09.2019.

Poštovane kolege, ako ste zainteresirani za demonstraturu iz Fiziologije i Imunologije molim vas da dođete na sastanak koji će se održati u petak 27.9.2019. u 15.00. sati u vježbaonici Katedre za fiziologiju i imunologiju.

Prof. dr. sc. Aleksandra Dugandžić
Katedra za fiziologiju i imunologiju