Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Novosti
15.05.2024.

Prof. dr. sc. Slavko Orešković potvrđen za dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na Redovitoj (8.) sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu, održanoj 14. svibnja 2024. godine, prof. dr. sc. Slavko Orešković potvrđen je za dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za novo mandatno razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine.

Ranije su na sjednici Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta, održanoj 23. travnja 2024. godine, za isto mandatno razdoblje izabrani: prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos za prodekanicu za diplomsku nastavu na integriranom studiju Medicína, izv. prof. dr. sc. Ana Hladnik, za prodekanicu za upravu i financìje, prof. dr. sc. Davor Ježek za prodekana za studij na engleskom jeziku, prof. dr. sc. Miloš Judaš za prodekana za međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Božo Krušlin za prodekana za znanost, izv. prof. dr. sc. Lana Škrgatić za prodekanicu za osiguravanje kvalitete i nove studijske programe te prof. dr. sc. Jurica Vuković za prodekana za poslijediplomsku nastavu.

Prof. dr. sc. Slavko Orešković redoviti je profesor u trajnom zvanju u Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je u Klinici za ženske bolesti i porode Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb (Petrova), gdje ujedno i obnaša funkciju Predstojnika Klinike.

Rođen je 3. veljače 1960. godine u Gospiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1979. godine, a diplomirao 1984. godine. Liječnički pripravnički staž obavio je u Medicinskom centru Gospić od 1985. do 1986. godine. U razdoblju od 1986. do 1988. godine radio je u Općoj bolnici Gospić kao liječnik sekundarac na Ginekološkom odjelu. Magistrirao je 1996. godine, a doktorirao 1999. godine.

1997. godine izabran je za asistenta, 2002. godine za docenta, 2007. godine za izvanrednog, a 2013. za redovitog profesora na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istoj Katedri 2018. godine biran je za redovitog profesora u trajnom zvanju.

Član je Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ). Predsjednik je Hrvatskog društva za ginekološku urologiju HLZ-a. Dotpredsjednik je Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju i član Upravnog vijeća Hrvatskog društva za ginekološku endoskopsku kirurgiju HLZ-a. Također je član Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu HLZ-a, Hrvatskog društva sudskih vještaka HLZ-a te European Association for Cancer Research.

Čestitamo dekanu Oreškoviću na novom mandatu te izabranim prodekanicama i prodekanima!