Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Informacije pristupnicima za upis u 1. godinu studija medicine na MEF ZG u ak. god. 2023./24. – Rok za dostavu dokumentacije je 7.6.2023.g. (srijeda). Test provjere znanja održat će se 7.7.2023.g. (petak). Detaljnije ovdje.

Stručne službe, Znanost
16.09.2016.

Simpozij “Učenje i poučavanje u medicini” – 23. rujna 2016.g.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske i Dekanska konferencija Medicinskih fakulteta Hrvatske organiziraju simpozij “Učenje i poučavanje u medicini” koji će se održati 23. rujna 2016.g. u vremenu od 9 do 16 sati u Velikoj dvorani palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11.

Posljednjih godina odvijaju se velike promjene u izobrazbi liječnika, jer je sve jasniji nesklad između obrazovanja doktora medicine i budućih potreba zdravstvene skrbi. Zato se danas izobrazba doktora medicine temelji na stjecanju kompetencija. Znanje koje se stječe na svim razinama liječničkog obrazovanja mora biti usmjereno prema dobro definiranim ishodima učenja, student mora steći potrebne vještine i usvojiti profesijsko ponašanje.

Budući doktor mora naučiti kako steći i primijeniti informacije temeljene na dokazima te biti sposoban donijeti najbolje odluke za dobrobit pacijenta; mora se prilagoditi potrebama pacijenta, prepoznati svoje odgovornosti u timskom i multiprofesijskom radu u procesu unaprjeđenja zdravstvene skrbi. Istovremeno studenti medicine moraju steći informacije iz područja biomedicinskih istraživanja, usvojiti način znanstvenog promišljanja, upoznati se s istraživanjima koja će ih motivirati za znanstveni rad.

Potrebni su novi modeli poučavanja, procjena postigutih ishoda učenja i znatno veća pozornost u procesu ocjenjivanja, što će oblikovati medicinske fakultete budućnosti. Kao članica Europske unije Hrvatska sa svojim predstavnicima sudjeluje u izradi dokumenata i preporuka o medicinskoj izbrazbi, koji definiraju standarde poučavanja i ocjenjivanja, imaju transnacionalno značenje i očekuju svoju primjenu.

Simpozij obuhvaća dvije važne teme: Uloga mentora u izobrazbi doktora medicine i Procjena znanja na raznim razinama izobrazbe doktora medicine. Mentor ima važnu ulogu u procesu izobrazbe liječnika, posebno na poslijediplomskoj razini: u okviru specijalističkog usavršavanja i doktorskog studija. U Hrvatskoj postoji sve veća potreba za novim specijalistima, a time i potreba za dobro osposobljenim mentorima. Istovremeno očekuje se veće uključivanje istraživača u Europske istraživačke projekte koji će potaknuti doktorska istraživanja koja također zahtijevaju dobro obrazovane mentore.

Procjena znanja važan je element obrazovnog procesa na svim razinama obrazovanja, uz visoke zahtjeve ocjenjivanja na akademskoj razini. U današnjoj medicinskoj izobrazbi koja je usmjerena prema stjecanju kompetencija posebno se izdvajaju metode procjene stečenog znanja, vještina i profesionalnog ponašanja o kojima će se govoriti u najavljenim predavanjima.

Simpozij je namijenjen svim sudionicima u procesu izobrazbe liječnika u Hrvatskoj. Nadamo se da će pobuditi zanimanje i pridonijeti boljem razumijevanju navedenih tema i daljnjem širenju stečenih informacija.

Sudjelovanje na skupu će se bodovati sukladno Pravilniku Hrvatske liječničke komore aktivnim sudionicima sa 10 bodova, a pasivnim sa 8 bodova.

Kotizacije nema.

Prijavu za sudjelovanje na simpoziju možete izvršiti ovdje.

Program simpozija “Učenje i poučavanje u medicini”