Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Informacije pristupnicima za upis u 1. godinu studija medicine na MEF ZG u ak. god. 2023./24. – Rok za dostavu dokumentacije je 7.6.2023.g. (srijeda). Test provjere znanja održat će se 7.7.2023.g. (petak). Detaljnije ovdje.

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički

Poslijediplomski specijalistički studij provodi se u tijeku stručnog usavršavanja i najčešće je uključen u program specijalizacije iz određenog područja.

Specijalistički poslijediplomski studij traje jednu godinu i završava polaganjem svih ispita i polaganjem završnog ispita te izradom i obranom završnog stručnog rada.

Fakultet provodi organiziranu poslijediplomsku nastavu iz 30 područja i to u svakoj školskoj godini iz svih za koje se prijavi potreban broj polaznika.

Zbog zanimanja stranih studenata, neki se studiji po potrebi održavaju i na engleskom jeziku.

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Kontakt e-mail: specijalisticki.studiji@mef.hr

Kontakt:

Katarina Petric, prof.def.
E-mail: katarina.petric@mef.hr
Tel: +385 1 45 66 716

Voditelji i pomoćnici voditelja specijalističkih poslijediplomskih studija

Popis voditelja

Dokumenti

Upute za upis specijalističkog studija

Obavijesti za studente koji su diplomu stekli izvan RH

Studenti koji su diplomu stekli izvan Republike Hrvatske (iznimka su kandidati koji su diplomu stekli na teritoriju bivše Jugoslavije prije lipnja 1991.godine), dužni su proći postupak akademskog priznavanja. Informacije dostupne u Uredu za akademsko priznavanje.

Obavijest za polaznike specijalističkih i stručnih studija o mogućnostima završetka studija

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine" br. 56/2022.) propisano je da se osnovna plaća zaposlenika uvećava za 5 % ako zaposlenik ima završen poslijediplomski specijalistički studij (univ. spec)- (čl. 52).

Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/2003., 198/2003., 105/2004., 174/2004., 2/2007., 46/2007., 45/2009., 45/2009., 63/2011., 94/2013., 139/2013., 101/2014., 60/2015., 131/2017., 96/2018.) propisano je da poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih ispita, izradom završnog rada i/ili polaganjem odgovarajućeg završnog ispita u skladu sa studijskim programom.

Studijskim programima propisano je da specijalistički studij završava polaganjem svih ispita i izradom završnog rada.

Kako bi se omogućilo polaznicima specijalističkih i stručnih studija koji nisu završili studije završetak studija (u skladu sa Zakonom  o visokim učilištima, čl. 48. /Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju čl. 83.), Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dopunilo je Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima, čl. 57 B (u prilogu).  Dopunom Pravilnika omogućen je završetak studija uz ispunjenje utvrđenih uvjeta na temelju molbi polaznika studija.

Odluka O Dopuni Pravilnika O Poslijediplomskim Specijalističkim Studijima

Molbama za nastavak studija i produljenje studija, odnosno prijelaz na odgovarajući specijalistički studij potrebno je priložiti potvrdu o uplati troškova rješavanja molbi za nastavak studija (za izdavanje zaduženja javiti se na melita.kunic@mef.hr ) te prijedlog teme završnog specijalističkog rada.

Obrasci i upute o završnom specijalističkom radu dostupni su na poveznici: https://mef.unizg.hr/studiji/poslijediplomski/informacije/sveucilisni-poslijediplomski-specijalisticki/#zavrsni-specijalisticki-rad

Mentor može biti osoba iz redova nastavnika na studiju izabranih u znanstveno-nastavna zvanja od docenta do redovitog profesora te znanstvena zvanja od znanstvenog suradnika do znanstvenog savjetnika.

Planovi i programi studija s popisom nastavnika dostupni su na poveznici: https://mef.unizg.hr/popis-svih-specijalistickih-studija/

Molbe se šalju na:
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Odsjek za poslijediplomske studije
Šalata 3b
10000 Zagreb
Dodatne informacije: jasmina.seginj@mef.hr ili 45 66 916.

Pri prijavi završnog specijalističkog rada studenti su dužni priložiti prijavu teme na propisanim obrascima (UNIV.SPEC1 i UNIV.SPEC2), kopiju indeksa i potvrdu o plaćanju.Prijava teme predaje se u 2 kopije vlastoručno potpisane od strane kandidata i mentora, te se šalje propisno nazvana u elektroničkom obliku.

Opseg završnog specijalističkog rada:

  1. Završni specijalistički rad treba imati formu stručnog rada u časopisu (Uvod, Materijali i metode, Rezultati, Rasprava i Zaključak, Sažetak, Literatura). Po veličini također može odgovarati radu za objavljivanje u časopisu. Student je jedini ili prvi autor, ako je mentor drugi autor.
  2. Po sadržaju završni specijalistički rad može biti pregledni rad, stručni rad ili izvorno istraživanje.
  3. Prema odluci Fakultetskog vijeća sa sjednice održane 23.travnja 2013., kao ekvivalent završnog rada priznaje se jedan objavljeni rad u recenziranom časopisu, pri čemu kandidat mora biti prvi autor, a mentor koautor rada. Kandidat također mora pristupiti obrani rada pred izabranim povjerenstvom na isti način kao što je propisano za završni specijalistički rad.

Ukupni troškovi prijave, ocjene i obrane završnog specijalističkog rada iznose 2500,00 kn. Račun za troškove kandidati trebaju osobno zatražiti na Odsjeku za poslijediplomsku nastavu i stalno medicinsko usavršavanje.

Sve dodatne upite molimo slati na: zavrsni.specijalisticki.rad@mef.hr

HODOGRAM
UNIV SPEC1
UNIV SPEC2
NAPUTAK ZA PRIJAVU TEME ZAVRŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA
Ekvivalent završnog specijalističkog rada
Izjava o kategorizaciji završnog specijalističkog rada
Izjava o izvornosti završnog specijalističkog rada
Formular – Zahtjev za pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada
Izjava o suglasnosti mentora Ili komentora
UNIV SPEC3
Naputak za tehničku obradu završnog specijalističkog rada
Obrazac – Zapisnik s obrane završnog specijalističkog rada
Upute za navođenje literature korištene u pisanju diplomskih, završnih specijalističkih i doktorskih radova na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Akademski naziv i kratica utvrđuje se Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članak 6, točka 3 i 4 vidi ovdje.

Ime i prezimeDatum obraneNaslov završnog radaVrijeme obraneMjesto obrane
Antonio Bulum31.5.2023.Modul elastičnosti i omjer elasticiteta malignih lezija dojke elastografijom posmičnog vala: varijacije sa različitom veličinom uzorka i veličina lezije9:00Predavaonica, Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, KB „Dubrava“
Marko Mance23.5.2023.Promjene ukupne tjelesne površine i raspodjele kožnih površina u odnosu na indeks tjelesne mase13:00Medicinski fakultet, Šalata 3, dvorana Šercer
Ino Kermc17.5.2023.Prepoznavanje i liječenje depresije u bolesnika s kroničnim tjelesnim bolestima u ordinaciji obiteljske medicine13:00Medicinski fakultet, Šalata 3, dvorana Nova vijećnica
Ana Mašić16.5.2023.PCR-testiranje na SARS-CoV-2 u Domu zdravlja Zagreb-Centar u 2020. godini: pregled kriterija upućivanja i dobivenih rezultata12:00Hrvatski institut za istraživanje mozga. Šalata 12, Seminarska dvorana H1
Gordana Šimunković24.4.2023.Mogućnosti razvoja pedijatrijske palijativne zdravstvene skrbi u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske14:15Medicinski fakultet, Šalata 3, dvorana Šercer "C"
Martina Beljan28.3.2023.Čimbenici koji utječu na adherentnost uzimanja acetilsalicilne kiseline nakon preboljelog akutnog koronarnog sindroma- iskustvo bolesnika12:00KBC Zagreb, dvorana 3 Edukacijski centar istok
Mila Vasilj Mihaljević3.3.2023.Mentalni i kognitivni poremećaj u osoba starije životne dobi sa subkliničkim poremećajima rada štitne žlijezde13:00Predavaonica Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu, Crvena zgrada 1. kat, KBC Zagreb
Neven Bosanac17.2.2023.Akutno bubrežno oštećenje i metforminska laktacisoza kod COVID-19 infekcije prikaz slučaja12:00Dvorana Interne klinike, KB Dubrava
Michael Hasanec13.2.2023.Kirurgija kompleksnih ventralnih hernija trbušne stijenke13:00Predavaonica Klinike za kirurgiju, KBC Zagreb
Sunčana Vlah Tomičević29.12.2022.Psihološki ishodi zdravstvenih djelatnika u obiteljskoj medicini tijekom početka COVID-19 pandemije: Presječno istraživanje u Hrvatskoj13:30Predavaonica Klinike za psihološku medicinu KBC Za
Bojana Mahmutović28.12.2022.Antirabična djelatnost u Krapinsko-zagorskoj županiji u razdoblju od 2008. do 2018. godine9:30Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dvorana Šercer
Maja Ilić30.11.2022.Epidemija krpeljnog meningoencefalitisa nakon konzumacije kozjeg mlijeka u novoj mikrolokaciji, Hrvatska, lipanj 2019. godine11:00Velika dvorana Josip Fališevac, Klinika za infektivne bolesti „dr. Fran Mihaljević“, Zagreb
Dino Pavoković24.11.2022.Puerperalni peritonitis sa sindromom akutnog abdomena uzrokovan dehiscencijom histerorafije nakon carskog reza11:00Dvorana Pero Bagović, Klinika za ženske bolesti i porode, Petrova 13, KBC-Zagreb
Dina Delise18.10.2022.Mogućnosti razvoja medicinskog turizma u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj - primjer polilklinike Rident11:00Online
Domina Kekez26.10.2022.Florouracil, leukovorin i irinotekan u kombinaciji s intraarterijskom infuzijom čestica napunjem irinotekanom kod pacijenata s neresektabilnim jetrenim metastazama kolorektalnog karcinoma: učinci i rezultati konkomitantne primjene. Kliničko istraživanje.11:00Predavaonica Klinike za onkologiju, KBC Zagreb - Glavna zgrada, 3. kat
Marko Tarle21.10.2022.Izazovi u dijagnostici i liječenju ektopičnog ameloblastičnog karcinoma: prikaz slučaja10:00Predavaonica Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta KB Dubrava
Petra Nola Fuchs16.9.2022.Utjecaj Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije na upravljane i zaštitu osobnih podataka u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske10:00ŠNZ "A. Štampar"
Tomislav Čengić8.9.2022.Artroskopija kuka: ostatna "cam" deformacija uz zaostali slobodni koštani fragment u zglobnoj čahuri kuka7:30Predavaonici Klinike za ortopediju na Šalati, KBC Zagreb
Luka Matak1.9.2022.Utjecaj resekcije crijeva na ishod liječenja bolesnica sa uznapredovalim karcinomom jajnika13:00Predavaonica Odjela za gastrointestinalnu kirurgiju, Klinike za kirurgiju, KBC „Zagreb“
Nikola Kočet19.7.2022.Dijagnostička vrijednost ultrazvuka srca u evaluaciji arterijske hipertenzije13:30Dvorana Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KB "Sveti Duh"
Damir Rošić19.7.2022.Korelacija kliničke slike plućne embolije i vrijednost d-dimera s MSCT plućnom angiografijom i njezina opravdanost u hitnoj službi12:00Dvorana Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KB "Sveti Duh"
Juraj Jug5.7.2022.Promjena strukture rada timova obiteljske medicine u zapadnom dijelu Zagreba zbog COVID-19 pandemije13:30ŠNZ „A. Štampar“, dvorana C
Matija Mamić29.6.2022.Mikrocistični adneksalni karcinom-dijagnostički kriteriji i terapijske metode: prikaz slučaja i pregled literature10:00Predavaoni Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta, KB Dubrava Av. G. Šuška 6, Zagreb
Ivan Švagelj14.1.2022.Rijetki agresivni tumor kože palca14:00Dvorana za sastanke/Biblioteka Zavoda za patologiju i citologiju KBC-a Zagreb
Ivan Marković10.1.2022.Granulomatoza s poliangiitisom i lokaliziranim zahvaćanjem gornjega dišnoga sustava - prikaz bolesnice14:30Dvorana Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju, Klinike za unutarnje bolesti, KBC Zagreb-Rebro
Anita Bijelić23.12.2021.Utjecaj biosličnog infliksimaba na trošak liječenja infliksimabom bolesnika u Republici Hrvatskoj14:00ON-LINE (Zoom)
Dino Pavoković1.12.2021.Perinatalni ishod blizanačkih trudnoća. Usporedno istraživanje provedeno u centru treće razine skrbi u Hrvatskoj10:00Biblioteka KBC Zagreb, Klinike za ženske bolesti i porode, Petrova 13
Maida Tuzović30.11.2021.Zadovoljstvo na radu u psihički zahtjevnim poslovnim okruženjima12:00ŠNZ „A. Štampar“, dvorana O
Finka Štivić5.11.2021.Bakterijemija uzrokovana s Actinomyces sp. (Microbacterium hidroxycarbonoxydans) kod desetogodišnjeg dječaka s karioznim zubalom- prikaz slučaja13:00ON-LINE
Ivo Dumić Čule14.9.2021.Važnost uvođenja edukacije o umjetnoj inteligenciji u kurikulum medicinskih fakulteta - perspektiva iz prakse13:00ŠNZ „A. Štampar“, dvorana O
Dora Bukal27.7.2021.Regionalne i sociodemografske odrednice učestalosti prekomjerne tjelesne mase i debljine u djece u dobi od 7 do 9 godina u Hrvatskoj10:00ON-LINE
Željka Draušnik22.7.2021.Procjena potrebe za reorganizacijom perinatalne zaštite temeljem analize perinatalne smrtnosti u Hrvatskoj13:00HZJZ, Rockefellerova 12 - Edukacijski centar
Dominik Raos16.7.2021.Zbrinjavanje bolesnika s hipertenzivnom krizom u izvanbolničkim uvjetima11:00ŠNZ „A. Štampar“, dvorana O
Ivona Matišić14.7.2021.Prijedlog modela za izradu kliničkih smjernica za zdravstveni sustav Republike Hrvatske12:00Dekanat Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3 - Dvorana Mašek
Ivana Mihin Huskić9.7.2021.Smrtnost raka prostate u Osječko-baranjskoj županiji od 2008. do 2018. godine15:00ON-LINE
Dijana Knežević Strinavić9.7.2021.Učestalost i značajke operativno odstranjenih tumora nadbubrežne žlijezde u KBC-u Zagreb od 2011.-2016. godine12:00ON-LINE
Željka Klasić5.7.2021.Zdravstvene potrebe mladih nezaposlenih ljudi u dobi do 30 godina14:00ŠNZ „A. Štampar“, dvorana O
Marko Bašković18.6.2021.Adolescencija i doping15:00ON-LINE
Dubravka Pavlović16.6.2021.Značaj cjeloživotnog cijepljenja kao preventivne strategije za unapređenje zdravlja populacije i zdravstveni sustav Republike Hrvatske12:30ON-LINE
Sanja Matić11.6.2021.Troškovi pothranjenosti kod bolesnika s gastroenetološkim dijagnozama i pozitivni učinci korištenja enteralne prehrane13:00ŠNZ „A. Štampar“, dvorana E
Marija Delaš Aždajić19.4.2021.Incidencija svraba u Hrvatskoj: potreba za usklađenom suradnjom dermatologa, liječnika obiteljske medicine i epidemiologa15:00ON-LINE
Lucija Svetina16.3.2021.Potres u Zagrebu tijekom pandemije - učinci kompleksnih kriza15:00ON-LINE
Ljiljana Beg Zrakić10.2.2021.Procjena zdravstvenog stanja stanovnika Primorsko-goranske županije13:00ON-LINE
Sven Županić4.2.2021.Unaprjeđenje upravljanja i suradnje djelatnika primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u prevenciji cerebrovaskularnih bolesti14:30ON-LINE
Ana-Marija Blažeković Kezele1.2.2021.Osobitosti centralnog aortalnog tlaka i brzine pulsnog vala u kohorti hrvatskih liječnika obiteljske medicine14:00ON-LINE
Maja Banadinović28.1.2021.Važnost mapiranja procesa hitne medicinske službe - analiza na primjeru slučaja u Hrvatskoj14:30ON-LINE
Diana Jovičić Burić21.1.2021.Promicanje zdravlja na radnom mjestu u Europi i Hrvatskoj12:00ON-LINE
Anđela Simić19.1.2021.Liječenje boli u bolesnika s prijelomom kuka u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi14:00ON-LINE
Ana Maračić22.12.2020.Istraživanje stručne publicistike obiteljske medicine od 1993. do 2015. godine11:00ŠNZ „A. Štampar“, dvorana E
Bojana Šimunov17.12.2020.Vrste biopsija bubrega, komplikacije metode i prikaz vlastitih rezultata8:00KBC Zagreb- Rebro, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju (Soba prof. Jelakovića)
Larissa Steinberger16.12.2020.Mogućnost provođenja kliničkih ispitivanja u kućnih ljubimaca, pasa i mačaka u Hrvatskoj13:00ON-LINE
Jurica Župetić16.12.2020.Simulacija u medicini i edukaciji zdravstvenih djelatnika12:00ON-LINE
Mirela Krišto15.12.2020.Dijagnostika i liječenje nemelanomskih zloćudnih tumora kože14:00ON-LINE
Zlatko Hucika11.12.2020.Glavobolja uzrokovana prekomjernom upotrebom lijekova9:00ON-LINE
Antonia Vuk5.11.2020.Liječenje dijabetičke ketoacidoze povezane s antipsihotičnom terapijom14:00ON-LINE
Josipa Gulan29.10.2020.Podudarnost propisivanja farmakološke terapije s pojedinim dijagnozama kardiovaskularnih bolesti upisanih u recepte bolesnika u Republici Hrvatskoj10:00ŠNZ „A. Štampar“, dvorana P
Cvijeta Bielen28.10.2020.Retrospektivna analiza etiologije, kliničkih karakteristika i zbrinjavanja alergijskih reakcija na lijekove u
Centru za hitnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb u razdoblju 2012.-2014.
14:30ON-LINE
Anna Mrzljak9.10.2020.Dugoročna skrb za pacijenta nakon transplantacije jetre iz perspektive obiteljskog liječnika14:00ON-LINE
Nenad Korkut10.7.2020.Ispitivanje mišljenja građana o temama vezanim uz zdravstvo14:00ŠNZ „A. Štampar“
Nataša Basanić Čuš10.7.2020.KAKO SU RAZVIJENI LOKALNI NADSTANDARDI ZA JEDNORODITELJSKE OBITELJI POREČA?11:30Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Konferencijska dvorana 1. Kat.
Sandra Orešić6.7.2020.Utjecaj Direktive Europske unije o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti na zdravstvo u Republici Hrvatskoj13:30ŠNZ „A. Štampar“ u Sali za sastanke
Ivana Portolan Pajić29.6.2020.Promjena sastava prehrambenih proizvoda -učinkovita javnozdravstvena intervencija za smanjenje kardiovaskularnog rizika14:00Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Konferencijska dvorana 1. Kat.
Tea Samardžić18.6.2020.Pojava kožnih tegoba u frizerskih i kozmetičarskih učenika tijekom školovanja10:00KBC Zagreb- Nastavni centar Istok u dvorani 3
Natko Gereš17.6.2020.Vršnjačko zlostavljanje i stavovi prema maskulinosti u hrvatskim školama:bihevioralne i emocionalne značajke učenika koji zlostavljaju vršnjake16:00Predavaonici Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan
Anja Gaćina17.6.2020.Propisivanje antibiotika u ordinacijama obiteljske medicine za infekcije gornjih respiratornih puteva13:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“
Irijana Rajković9.3.2020.Implementacija i primjena norme ISO standard 9001:2008 kroz ordinaciju medicine rada13:30Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“, dvorana O
Inga Đaković Bacalja22.1.2020.Solitarna medijastinalna angiomatoza15:00Zavod za Patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata
Andrea Rožić Dizdar13.12.2019.Probir primjenjivih pokazatelja kvalitete rada u djelatnosti medicine rada9:30Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana K
Ana Novak14.11.2019.Usporedba oralne i transdermalne primjene hormonskog nadomjesnog liječenja u žena u postmenopauzi9:00KBC Zagreb- Klinika za ženske bolesti i porode, Petrova 13, Zagreb (Dvorana Bagović)
Jasna Tucak6.11.2019.Vrednovanje učinka projekta „Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba“14:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C
Marko Bašković16.10.2019.Korelacija broja leukocita i postotka segmentiranih neutrofila s patohistološkim nalazom crvuljka u djece14:45Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C
Miroslav Muršić26.8.2019.Primjena ultrazvučne elastografije u dijagnostici patoloških promjena testisa i skrotuma8:00Predavaona KB Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb
Aigerim Zhumabayeva5.7.2019.Usporedba rezultata različitih metoda liječenja jugularnog paraganglioma/ Comparison of different therapeutic modalities in jugular paraganglioma13:00Dvorana Čečuk edukacijskog centra Zapad KBC Zagreb (Rebro), Kišpatićeva 12
Alen Subotić14.6.2019.Utvrđivanje potreba jednoroditeljskih obitelji u hrvatskim Zdravim gradovima - akcijsko istraživanje Hrvatske mreže zdravih gradova11:30Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana G
Vesna Štefančić14.6.2019.Izjednačavanje mogućnosti i razvoj registra osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj10:30Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana G
Nika Pavić12.6.2019.Perspektive i izazovi za razvoj privatnih zdravstvenih stacionarnih ustanova u Republici Hrvatskoj14:30Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana G
Petra Jurčić14.5.2019.Dermatomiozitis i adenokarcinom žučnog mjehura:prikaz bolesnice i pregled literature15:30Nastavni centar Rebro Istok- dvorana 3
Dorja Vočanec6.5.2019Kako planirati sveobuhvatne intervencije u Republici Hrvatskoj? Prikaz modela razvoja javne politike ulaganja u rani razvoj djece.14:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana G
Fani Žunić Pedisić18.4.2019.Malarjia kao profesionalna bolest u pomoraca u razdoblju od 2004.- 2014. godine13:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana O
Vanja Vasiljev Marshesi18.4.2019.Različitosti u perspektivama starenja u gradu Rijeci13:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana D
Gorjana Naletilić26.3.2019.Stavovi majki prema cijepljenju predškolske djece8:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana O
Sandra Jerković Gulin14.3.2019.Dijagnostičke i terapijske osobitosti lymphogranuloma venereum13:00Biblioteka Klinike za dermatovenerologiju KBC-a Zagreb, Šalata 4
Adis Keranović12.3.2019.Kritične točke razvoja hitne medicinske službe - model Istarske županije13:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana A
David Skandul5.3.2019.Primjena AUDIT upitnika u procjeni poremećaja uzrokovanih pijenjem alkohola u populaciji u skrbi liječnika obiteljske medicine na području Općine Bednja13:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C
Ivija Rajković27.2.2019.Upravljanje ljudskim resursima u privatnoj zdravstvenoj ustanovi14:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“
Darinka Tunjić Pejak18.2.2019.Čimbenici preživljavanja u bolesnika zaprimljenih u hitnu medicinsku službu zbog zastoja srca14:00KB "Sveti duh"
Maja Vajagić7.2.2019.Učinci i značenje promjena u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2008.-2014. Godine14:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana D
Kristina Sambol21.1.2019.SWOT analiza pilot projekta ranog otkrivanja karcinoma prostate na lokalnom nivou11:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C
Asja Ćosić Divjak17.1.2019.Liječenje i prevencija obične prehlade i gripe - mišljenja pacijenata13:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C
Darija Grebenar14.1.2019.Čimbenici koji utječu na preporuku bezreceptnih lijekova u Hrvatskoj13:00Zavod za kliničku farmakologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb- Rebro
Matea Majerović14.1.2019.Poremećaji hemostaze u bolesnika s cirozom jetre13:00KBC Zagreb- edukacijski centar dvorana Lj. Čečuk
Ružica Pavić Kevrić10.1.2019.Mjere za unapređenje sustava zaštite zdravlja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske14:30Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“
Jelena Kovačević8.1.2019.Rizični čimbenici za urogenitalnu infekciju uzrokovanu Chlamydiom trachomatis studenata u Hrvatsko15:30Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana G
Iva Stasiow20.12.2018.Metakognitivna terapija i njezina primjena u depresiji i anksioznim poremećajima11:00KBC Zagreb-Rebro- Klinika za psihološku medicinu- predavaona Dječje i adol. psihijatrije
Martina Bogut Barić18.12.2018.Alati za unapređenje upravljanja ljudskim resursima na primarnoj razini zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj13:30Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana G
Davor Kust13.12.2018.Hipotireoza kao prediktivni klinički biljeg boljeg odgovora na terapiju sunitinibom13:00Predavaona Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC Sestre milosrdnice
Iva Sorta Bilajac7.12.2018.Procjena reproduktivnog zdravlja školske djece u Hrvatskoj za školsku godinu 2015./2016.10:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana G
Tina Zavidić5.12.2018.Učestalost i obilježja nesanice među odraslim bolesnicima liječenim u odabranim ordinacijama obiteljske medicine u središnjoj Istri13:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana O
Iva Smiljan4.12.2018.Potencijal Internetske ljekarne i kupovine proizvoda za koje nije potreban stručni savjet magistra farmacije u rasterećivanju ljekarnika u javnim ljekarnama8:00Predavaona- Zavoda za kliničku farmakologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb
Dijana Krišto30.11.2018.Kvaliteta prijavljivanja ozljeda oštrim predmetima zaposlenih u zdravstvu Republike Hrvatske13:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana O
Maja Miloš28.11.2018.Analiza podataka o dojenju u Hrvatskoj u razdoblju od 2005. do 2015. Godine9:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana P2
Dario Gulin21.11.2018.Utjecaj prehrane u kontinentalnim i mediteranskim regijama Hrvatske na primarnu i sekundarnu
prevenciju i redukciju kardiovaskulatnog rizika
13:30KB Sveti Duh
Dina Skroza5.11.2018.PRAĆENJE VRŠNOG EKSPIRATORNOG PROTOKA U DIJAGNOZI PROFESIONALNE ASTME: SERIJA SLUČAJEVA12:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana K
Anita Kanižaj31.10.2018.Rehabilitacija bolesnika sa subkranijalnim sindromom sraza primjenom metoda fizikalne terapije8:00Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, KBC Zagreb-Rebro (mala dvorana- klinike)
Dubravka Pezelj Duliba30.10.2018.Utjecaj promjena u načinu plaćanja bolnica na promjene u poslovanju bolničke zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj10:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“
Ivan Šoštarčić29.10.2018.Upravljanje volonterskim aktivnostima u Specijalnoj bolnici Gornja Bistra i njihovo javnozdravstveno značenje9:30Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C
Milana Stanec Šutić18.10.2018.Financijska učinkovitost poslovanja Thalasso-wellnes centra pripojenog Specijalnoj bolnici za medicisnku rehabilitaciju u Opatiji12:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana K
Ivana Orlić Neretljak13.06.2018.Procjena kulture sigurnosti bolesnika od strane zdravstvenih djelatnika u obiteljskoj medicini u Republici Hrvatskoj10:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C
Tamara Starčević13.06.2018.Ovisnost o nikotinu i liječenje u ordinaciji liječnika obiteljske medicine9:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C
Sven Pavlić04.06.2018.Utjecaj socioekonomskog statusa na kupovinu bezreceptnih lijekova i dodataka prehrani u odabranim ljekarnama Sisačko-moslavačke županije11:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana D
Andrea Santini17.05.2018.Učestalost pijenja alkohola i depresivnost u radnika na pojedinim poslovima s posebnim uvjetima rada12:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana O
Dina Vrhovac Mujkić14.05.2018.Utjecaj socioekonomskog statusa na korištenje bezreceptnih lijekova te lijekova koji se izdaju na recept u liječenju boli10:00Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“ dvorana C
Tatjana Bekić10.04.2018.Usporedba utjecaja ustrojbenih modela rada u djelatnosti opće medicine na kvalitetu i učinkovitost zdravstvene zaštite11:00Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Marko Bašković29.03.2018.Međuodnos traženja droge internetom i policijske zapljene u Republici Hrvatskoj14:00Dvorana C, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Branka Huljev16.03.2018.Važnost srčanog šuma kod djece i adolescenata u skrbi ambulante školske medicine obzirom na bavljenje sportskom aktivnošću
13:30Dvorana K, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Ivan Štivić19.01.2018.Epidemiologija raka dojke u Hrvatskoj i Brodsko-posavskoj županiji u periodu od 2004.-2013.godine10:00Dvorana C, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Renata Ecimović Nemarnik19.12.2017.Radni status bolesnika nakon dijagnosticiranja profesionalne bolesti10:00Soba 213, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Ljubica Boban13.12.2017.Novosti u dijagnostici i liječenju Hunterovog sindroma11:00Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb - Predavaonica 2. kat
Jana Kovačević13.11.2017.Praćenje i liječenje depresivnog poremećaja u osoba starije životne dobi na razini obiteljske medicine14:30Dvorana C, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Krešimir Živković12.10.2017.Uloga postavljanja biomaterijala oko uretre u liječenju statičke inkontinencije mokraće u žena12:00Mala dvorana „Pero Bagović“ KBC- Zagreb- Klinika za ženske bolesti i porode Petrova, Petrova 13, Zagreb
Alba-Maria Dalbello Tir14.9.2017.Učinak redovite tjelesne aktivnosti na kroničnu subkliničku sustavnu upalu14:30Dvorana K, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Saša Strahija11.9.2017.Primjena ultrazvuka oka u procjeni povišenog intrakranijalnog tlaka13:00Klinika za unutarnje bolesti (mala dvorana), KBC Sestre milosrdnice
Jasenka Broz Frajtag08.9.2017.Komunikacijske teškoće i kvaliteta života osoba s oštećenjem sluha12:00Dvorana O, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
August Cesarec17.7.2017.Utjecaj na proračun uvođenja biosličnog lijeka trastuzumaba za liječenje raka dojke u Republici Hrvatskoj15:00Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Danijela Mrazovac17.7.2017.Kontaktne leće kao najbolji izbor u konzervativnom liječenju keratokonusa-epidemiološka retrospektivna studija8:30Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Vanja Pajić11.07.2017.Procjena stupnja spremnosti država članica Europske unije za uvođenje prekograničnih usluga e-zdravlja12:00Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Bojana Radulović07.07.2017.Serotoninski sindrom u hitnoj medicinskoj službi14:00Predavaonica Centra za hitnu medicinu, KBC Zagreb- Rebro
Maja Mušura Pavlić27.06.2017.Suradljivost pacijenata na terapiji antidepresivima13:00Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Vitomir Arsić12.06.2017.Korištenje analoga prostaglandina u terapiji uveitičkog glaukoma14:00KBC Zagreb, Rebro, Predavaona Klinike za očne bolesti
Hermina Jaša09.06.2017.Povjeravanje bolesnika odabranim liječnicima obiteljske medicine o korištenju metoda komplementarne i alternativne medicine10:00Dvorana C, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Jakov Ivković18.05.2017.Samoopuštanje mišićne fascije pjenastim valjkom15:30Predavaonica Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12
Marko Letić17.05.2017.Organizacija i upravljanje opskrbom lijekovima tijekom poplava10:00Škola narodnog zdravlja „A. Štampar“
Marijana Leko Kovač02.05.2017.Procjena farmaceutskih tvrtki od strane liječnika obiteljske medicine - utjecaj na indeks potrošnje lijekova14:00Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Lidija Dajak26.04.2017.Zdravstvene i ekonomske razlike radno aktivnog i radno pasivnog starenja11:30Dvorana O, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Margareta Ribić Varga07.04.2017.Specifičnosti procesa nabave informacijske tehnologije za potrebe zdravstva20:00Dvorana K, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Sani Pogorilić03.04.2017.Istraživanje stavova liječnika o potrebi povećanja transparentnosti odnosa između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika u Republici Hrvatskoj17:00Dvorana O, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Petra Turčić15.03.2017.Farmakoekonomika- izazovi za zdravstvene djelatnike13:30Dvorana D, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Ivana Markota10.03.2017.Procjena stanja uhranjenosti učenika prvih razreda osnovne škole u Požeško-slavonskoj županiji13:30Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Irena Rojnić Palavra02.03.2017.Analiza sudskih sporova zbog stručne medicinske pogreške u Klinici za psihijatriju Vrapče od 1970. do 2014. godine12:30Dvorana K, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Sonja Frančula Zaninović24.02.2017.Menadžment mjerljivih promijenjivih rizičnih čimbenika za razvoj kardiovaskularnih bolesti12:00Dvorana O, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Ivana Popek21.02.2017.Samoprocjena funkcionalne sposobnosti osoba starije životne dobi14:00Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Ena Grbović10.02.2017.Utvrđivanje specifičnih izazova u radu socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe u Crnoj Gori13:15Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Kristina Sekulić10.02.2017.Preuranjena smrtnost zbog kardiovaskularnih bolesti u Karlovačkoj županiji10:00Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Bojan Ljubić20.12.2016.Čimbenici koji utječu na suradljivost pacijenata u liječenju šećerne bolesti tipa 2 oralnim antidijabeticima13:00Dvorana O, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Miro Benčić16.12.2016.Korištenje kontracepcije u žena Zaprešića i okolice i čimbenici koji utječu na izbor metode:presječno istraživanje15:00Dvorana A, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Jasna Slovaček Cesarec08.11.2016.Sindrom dugog QTc intervala i značenje prednatjecateljskog pregleda u sportaša15:00Predavaonica Interne klinike - KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, Zagreb
Andreja Rožić Dizdar30.08.2016.Analiza ostvarenja prava s osnove profesionalnih zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj12:00Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Marjeta Majer21.07.2016.Učestalost metaboličkog sindroma među adolescentima u Hrvatskoj13:00Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Dr.sc. Tomislav Madžar04.07.2016.Mjerenje kvalitete usluga u zdravstvenom turizmu13:00Dvorana K, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Dr.sc. Tamara Božina, dipl. ing.17.05.2016.Nutrigenetika i prevencija metaboličkog sindroma14:30Dvorana Čečuk
KBC Zagreb,
Kišpatićeva 12, Zagreb
Katarina Zahariev Vukšinić05.05.2016.Profesionalna bolest kao osobni i gospodarski problem12:00Dvorana K, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Ana Bišćan Tvrdi04.05.2016.Pouzdanost ultrazvuka u detekciji mrežnične rupture kod akutne simptomatske ablacije stražnje hijaloidne membrane14:30Klinika za očne bolesti KBC Zagreb
Predavaona
Magdalena Bejuk31.03.2016.Analiza petogodišnjih troškova liječenja bolesnika sa plućnom hipertenzijom registra Klinike za plućne bolesti Jordanovac Kliničkog bolničkog centra Zagreb14:00Dvorana D, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Marin Kamenjašević24.1.2019.Učinkovitost polifenolne prehrane na zdravlje i funkcionalnu sposobnost sportaša i rekreativaca13,00Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"