Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Djelatnici, Katedre, Studenti, Znanost
29.03.2018.

Prestižna kanadska nagrada Fondacije Gairdner za profesore Davora Soltera i Azima Surani

Obavještavamo vas da je naš gostujući profesor Davor Solter zajedno s prof. Azimom Surani dobio prestižnu kanadsku nagradu Fondacije Gairdner za otkriće genomskog imprintinga koje je bilo važno za postavljanje kamena temeljca područja epigenetike.

Čestitamo profesoru Solteru i profesoru Suraniju!

Katedra za medicinsku biologiju,
Centar izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu

Dr.med. Davor Solter diplomira u Zagrebu medicinu, a 1968. prelazi sa Zavoda za Anatomiju na Zavod za biologiju kako bi sudjelovao u uspješnim pionirskim istraživanjima profesora Škreba na teratokarcinomu zajedno s dr.med., patologom Ivanom Damjanovim. Postaje docent, a 1973. odlazi u SAD na Institut Wistar u Philadelphiji, zatim u Njemačku i Singapur. Ostvaruje zavidnu međunarodnu karijeru i postaje jedan od najuglednijih svjetskih razvojnih biologa. Posebno se proslavio pionirskim konceptom genomskog utiskivanja (imprinting) temeljem svog otkrića nejednakosti muških i ženskih pronukleusa u pokusima transplantacije pronukleusa u zigotu, zatim otkrićem specifičnih antigena na ranim stadijima razvoja zametaka sisavaca i stanicama teratokarcinoma te analizom gena koji sudjeluju u dozrijevanju oocita i razvoju predimplantacijskih zametaka miša. Za svoj rad dobio je mnogobrojna međunarodna priznanja, a 2000. izabran je u gostujućeg profesora Medicinskog fakulteta u Zagrebu (iz monografije 100 godina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).

Pofesor dr.sc. Azim Surani doktorirao je 1975 na Univerzitetu kod nobelovca Sir Roberta Edwardsa. 1984. otkriva genomski imprinting, otkriva utisnute gene I njihovu funkciju  te mehanizme metilacije. “Marshall-Walton Professor”  postaje 1992, a direktor Germline and Epigenomics Research 2013 godine Univerziteta Cambridge. Otkriva genetičku bazu specifikacije zametnih stanica I epigenetičkog programiranja. Dobio je brojna međunarodna priznanja. 2013. održao je na našem fakultetu predavanje u sklopu Simpozija Nikola Škreb “Development and Stem Cells at the Beginning of the New Millenium”.

Oznake:

Video