Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Projekt HRZZ: PGx-CardioDrug

Naziv projekta: Uloga farmakogenomike u predviđanju nuspojava kardiovaskularnih lijekova

Akronim: PGx-CardioDrug

HRZZ Uspostavni istraživački projekt (HRZZ-UIP-2020-02-8189)

Voditelj projekta: Doc. dr. sc. Tamara Božina

Trajanje projekta: 5 godina (15.12.2020. – 14.12.2025.)

Ugovoreni iznos financiranja: 1.298.750,00 kn

Matična ustanova: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

S razumijevanjem interindividualnih razlika na razini sekvence DNA, unaprijeđena je sposobnost povezivanja učinaka lijeka s varijantama gena (farmakogeni). Posljedice genetičkih varijacija su brojne od neučinkovitosti do ozbiljnih nuspojava lijeka (NL). Varijabilnosti u sustavu ADME gena koji moduliraju apsorpciju, distribuciju, metabolizam i izlučivanje lijeka su značajne. Čimbenik genetičke varijabilnosti može doprinositi s udjelom od 25-40 % u ukupnoj neočekivanoj reakciji na lijek. Stoga je važno za procjenu varijabilnosti farmakoterapije uključiti i druge prvenstveno kliničke i okolišne čimbenike koji uključuju komorbiditete te politerapiju s povećanim rizikom interakcija, a time i štetnih učinaka lijekova. Korelacije uglavnom pojedinačnog gena i lijeka su potvrđene za neke kardiovaskularne (KV) lijekove, međutim značajan je broj onih lijekova za koje još nemamo jednoznačnih farmakogenomskih podataka koji bi mogli biti translatirani u kliničke smjernice. To se prvenstveno odnosi na direktne oralne antikoagulanse, tikagrelor, prasugrel, rosuvastatin, fluvastatin, većinu antihipertenziva i antiaritmika. KV bolesnici su često na politerapiji, uz to stariji bolesnici imaju i druge komorbiditete koji povećavaju rizik interakcija lijekova. Uspostavljanjem multidisciplinarne istraživačke grupe (klinički specijaliste, farmaceut i laboratorijski analitičari), stvara se preduvjet za sustavno istraživanje nuspojava KV lijekova. Studija slučajeva bolesnika s nuspojavama i kontrolnih ispitanika, uključit će 800 ispitanika na politerapiji KV lijekovima prvenstveno onih za koje još nema jednoznačnih farmakogenetičkih podataka. U multivarijatnoj statističkoj analizi procjene rizika nastanka nuspojava uz genetičke varijable bit će uključeni i drugi negenetički, klinički čimbenici. Rezultati projekta će rezultirati novim saznanjima o višestrukim interakcijama kardivaskularnih lijekova i povezanih gena s visokim potencijalom primjenjivosti u kliničkoj praksi.

Članovi istraživačkog tima

Doc. dr. sc. Tamara Božina, voditelj projekta
Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Doc. dr. sc. Majda Vrkić Kirhmajer
Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu i KBC Zagreb

Doc. dr. sc. Jure Samardžić
Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu i KBC Zagreb

Izv. prof. Iva Mucalo
Farmaceutsko biokemijski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Dr. sc. Lana Ganoci
KBC Zagreb

Dr. sc. Livija Šimičević
KBC Zagreb

Kongresi

13. hrvatski kongres o aterosklerozi s međunarodnim sudjelovanjem – 15. - 16. listopada 2021.

10th Croatian Congress of Pharmacology and the 1st Croatian Congress of Clinical Pharmacology
with International Participation, 22. – 25. rujna 2022.

Best poster award

20th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology, 18. – 21. rujna 2022.

Oral presentation - presentation of the project: Pharmacogenomics in the prediction of cardiovascular drugs adverse reactions - PGx-CardioDrug (L. Šimičević)

Poster presentation

The risk factors for bleeding events in patients taking rivaroxaban – possible role of pharmacogenetics