Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

ProjektHRZZ: BOBCat

PROJEKT HRZZ: Biomedicinsko oslikavanje karcinoma dojke

VODITELJ PROJEKTA: doc. dr. sc. Maja Prutki, dr. med.

SAŽETAK

Biomedicinsko oslikavanje omogućava vizualni prikaz unutarnjih organa te se smatra obećavajućom strategijom u dijagnostici. Radiomika, veza između slikovnih metoda i personalizirane medicine, analizira različite radiomske značajke ekstrakcijom velikih količina kvantitativnih značajki slike. Karcinom dojke, heterogena bolest koja dolazi u nekoliko histoloških podtipova koji se razlikuju u kliničkoj slici i terapijskom odgovoru, je najčešći karcinom u žena.  Rezistencija na sistemsku terapiju je uobičajena, a rana detekcija iste nužna je za optimalno liječenje tih bolesnica. Neoadjuvantna terapija (NAT), preoperativna sistemska terapija, provodi se sa svrhom smanjenja opsega kirurškog zahvata.  Radiološka dijagnostika ima važnu ulogu u praćenju uspjeha NAT i ranom otkrivanju potencijalne progresije bolesti tijekom NAT. Procjena fenotipa primarnog tumora i metastaza je od velike važnosti za određivanje mogućnosti liječenja. Budući da je uzimanje uzastopnih biopsija iz udaljenih metastaza često otežano, radiomika kao neinvazivna metoda ima veliki potencijal u detekciji fenotipova otpornih na terapiju. Ova studija će procijeniti prediktivni potencijal radiomskih fenotipova ekstrahiranih iz  dinamičke kontrastne magnetne rezonancijce pri određivanju podtipova karcinoma dojke, stadija bolesti i procjeni dugoročnih ishoda. Evaluirat će se radiomski fenotipovi primarnog karcinoma dojke i udaljenih metastaza temeljeni na DCE-MRI snimkama. Analizirat će se promjene radiomskih značajki ekstrahiranih iz multiparametrijske magnetske rezonance (mpMRI) prije i nakon dva ciklusa NAT, kao i potencijal istih u procjeni potpunog patološkog odgovora. Evaluirat će se prediktivna vrijednost razine ekspresije receptora osjetljivog na kalcij (CaSR) za razlikovanje koštanih i visceralnih metastaza kao i povezanost kolina i pojavnog difuzijskog koeficijenta iz analize mpMRI s izražajem CaSR.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

ISTRAŽIVAČKA GRUPA:

 • Dr. sc. Stjepko Pleština, dr. med.
 • Dr. sc. Natalija Dedić Plavetić
 • Dr. sc. Paula Podolski, dr. med.
 • sc. Ana Marija Alduk, dr. med.
 • sc. Zlatko Marušić, dr. med.
 • sc. Anto Dujmović, dr. med.
 • Sc. Sanja Baršić Ostojić, dr. med.
 • sc. Ivan Bilić, dr. med.
 • Lucija Kovačević, dr. med.
 • Elvira Krešić, dr. med.
 • Lea Korša, dr. med.
 • sc. Andrija Štajduhar
 • sc. Tomislav Lipić

ZNANSTVENE ORGANIZACIJE:

 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Klinički bolnički centar Zagreb

FINANCIRANJE:  Hrvatska zaklada za znanost

Vrijeme trajanja: 07.01.2020. do 06.01.2024.

ISTRAŽIVAČKI CILJEVI PROJEKTA

 • ispitati mogu li radiomski fenotipovi ekstrahirani iz mpMR učinjene prije početka liječenja predvidjeti surogatni podtip, stadij bolesti i patološki kompletni odgovor kod pacijentica na NAT te usporediti s mjerama dugoročnih ishoda (PFS i OS)
 • ispitati mogu li radiomski fenotipovi ekstrahirani iz mpMR učinjene nakon drugog ciklusa  predvidjeti pCR te detektirati specifične promjene teksturalnih značajki mpMR učinjene prije i nakon drugog ciklusa NAT-a koje su prediktivne za dobar odgovor na NAT
 • analizirati radiomski i IHC fenotip primarnog karcinoma dojke i udaljene metastaza te ispitati može li se radiomskim fenotipom ekstrahiranim iz prve postkontrastne sekvence ciljane DCE-MRI predvidjeti IHC fenotip metastaze
 • ispitati povezanost razine izražaja CaSR u primarnom karcinomu dojke i sijela udaljenih metastaza kao i povezanost mpMR s razinom izraženosti CaSR