Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Nabava znanstvene opreme

Znanstvena oprema može se nabavljati izravno iz sredstava tekućih projekata. No, ta sredstva obično su dostatna tek za nabavu sitne opreme. Trenutno glavni način nabave srednje i kapitalne znanstvene opreme jest prijavom na natječaje MZOŠ-a, sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Zakon je u članku 111. stavak 1. propisao da Ministarstvo uz prethodno mišljenje Nacionalnog vijeća za znanost raspisuje natječaje za financiranje znanstvene infrastrukture i opreme iz sredstava državnog proračuna, da su ti natječaji otvoreni za prijave do njihovih opoziva (otvoreni natječaj) te da će se odluke o financiranju donositi periodično, a najmanje jednom godišnje, u skladu s raspoloživim sredstvima.

Stavkom 2. istog članka je propisano da na natječaj za nabavku znanstvene infrastrukture i opreme prijavu mogu podnijeti znanstvene organizacije, a stavkom 3. istog članka je propisano da odluku o financiranju nabave znanstvene opreme donosi ministar. Napokon, stavak 4. istog članka propisuje sljedeće: “O dodjeli sredstava iz državnog proračuna za nabavu kapitalne i srednje znanstvene opreme znanstvena organizacija zaključuje ugovor s Ministarstvom u kojemu se utvrđuje način korištenja opreme od strane drugih znanstvenih organizacija i znanstvenika čiji se rad financira ili sufinancira iz državnog proračuna. Ministarstvo vodi upisnik znanstvene opreme nabavljene dijelom ili u cijelosti iz sredstava proračuna.”

Početkom svake kalendarske godine, MZOŠ objavljuje Poziv za dostavu zahtjeva za novčano podupiranje nabave znanstvene opreme u tekućoj godini, a u tom pozivu su propisani točni uvjeti za postupak podnošenja i evaluacije zahtjeva. Sve pristigle zahtjeve u propisanom roku prvo analizira Povjerenstvo za znanstvenoistraživački rad Medicinskog fakulteta, koje svoje prijedloge dostavlja na raspravu i usvajanje Fakultetskom vijeću. Potom se zahtjevi dostavljaju Ministarstvu, a tamo ih ocjenjuje Povjerenstvo za znanstvenu opremu koje je imenovano odlukom ministra znanosti, obrazovanja i športa. To Povjerenstvo po obavljenom poslu na mrežnim stranicama MZOŠ-a objavljuje sljedeća tri dokumenta:

  1. Zapisnik o radu Povjerenstva za znanstvenu opremu za tekuću godinu
  2. Prijedlog za financiranje sitne i srednje opreme
  3. Prijedlog za financiranje kapitalne opreme.

Nakon što Ministar donese odluku o navedenim prijedlozima, pristupa se sklapanju ugovora između MZOŠ-a i Fakulteta, a cijeli postupak nabave opreme potrebno je dovršiti do kraja tekuće fiskalne godine.

Nadalje, nabava znanstvene opreme obavlja se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, o svim relevantnim odredbama tog novog Zakona, kao i o objavi poziva i pravila za nabavu opreme pravodobno ćemo Vas obavijestiti na ovim mrežnim stranicama.

Zakon o javnoj nabavi