Radna skupina za biomedicinska istraživanja

Radna skupina za biomedicinska istraživanja sastavni je dio Središnjeg etičkog povjerenstva koji procjenjuje etičnost predloženih istraživanja.

Sastav Radne skupine

Odluka Fakultetskog vijeća o imenovanju nove članice

Radna skupina – termini sastanaka 2017-2018

 

 

Dokumenti i obrasci

Dokumenti potrebni za ocjenu etičnosti (osim istraživanja u sklopu prijave teme disertacije na MF)

Documents needed for assessment of the ethicity

Obrazac T1-Temeljni obrazac za prijedlog znanstvenog istraživanja na ljudima namjenjen za prijavu znanstvenog projekta

Form T1-basic form for proposals of scinetific research

Nacrt zamolbe Etičkom povjerenstvu

Ethical Board Petition draft

Nacrt Izjave o etičnosti prijavitelja

Draft for Statement by researcher on respect for ethical principles

Obrazac DR.SC.-01A – Prva prijava (namjenjen za prijavu teme disertacije)

First proposal – Form DR.SC.-01A

Obrazac za ispravljeni – konačni prijedlog disertacije – Obrazac DR.SC.-01B

Final thesis proposal – Form DR.SC.-01B

Obrazac za ocjenu prijedloga disertacija – Obrazac DR.SC.-02

Thesis proposal evaluation – Form DR.SC.-02

Naputak za istraživanja na psihijatrijskim bolesnicima

Guidance for research involving psychiatric patients

Naputak za kliničke studije

Guidelines for clinical trials of drugs and medical devices

Prilog T1: Informirani pristanak

Informed consent

Informirani pristanak na sudjelovanje maloljetne osobe u istraživanju – zakonski zastupnik

Informed consent for participation in research involving children

Model privole za sudjelovanje u istraživanju – djeca u dobi od 13-17

Informed consent for participation in research involving children- minors aged 13-17 years

Model privole za sudjelovanj u istraživanju – djeca u dobi od 8-12

Informed consent for participation in research involving children- minors aged 8-12 years

Naputak za prospektivna istraživanja među djecom školske dobi, koja će se provoditi u školama

Instructions on prospective research involving school-aged children, to be conducted in schools

Eticki kodeks -istrazivanja s djecom

Informirani pristanak – zakonski skrbnik

Informed consent – legal guardian