Radna skupina za biomedicinska istraživanja

Radna skupina za biomedicinska istraživanja sastavni je dio Središnjeg etičkog povjerenstva koji procjenjuje etičnost predloženih istraživanja.

Sastav Radne skupine

Odluka Fakultetskog vijeća o imenovanju nove članice

Radna skupina – termini sastanaka

 

Dokumenti i obrasci

Dokumenti potrebni za ocjenu etičnosti (osim istraživanja u sklopu prijave teme disertacije na MF)

Documents needed for assessment of the ethicity

Obrazac T1 Temeljni obrazac za prijedlog znanstvenog istraživanja na ljudima (namjenjen za prijavu znanstvenog projekta)

Form T1-basic form for proposals of scinetific research

Nacrt zamolbe Etičkom povjerenstvu

Ethical Board Petition draft

Nacrt Izjave o etičnosti prijavitelja

Draft for Statement by researcher on respect for ethical principles

Obrazac DR.SC.-01A – Prva prijava (namjenjen za prijavu teme disertacije)

First proposal – Form DR.SC.-01A

Obrazac za ispravljeni – konačni prijedlog disertacije – Obrazac DR.SC.-01B

Final thesis proposal – Form DR.SC.-01B

Obrazac za ocjenu prijedloga disertacija – Obrazac DR.SC.-02

Thesis proposal evaluation – Form DR.SC.-02

Naputak za istraživanja na psihijatrijskim bolesnicima

Guidance for research involving psychiatric patients

Prilog T1: Informirani pristanak

Informed consent

Prilog T2: Suglasnost za sudjelovanje maloljetne osobe

Consent for the participation of a minor in scientific research

Prilog T3: Suglasnost za sudjelovanje poslovno nesposobnog pacijenta

Consent for the participation of a person divested of legal capacity in scientific research