Natječaj za demonstratore na Katedri za histologiju i embriologiju

Objavljeno 10.09.2019.

Natječaj za demonstratore na Katedri za histologiju i embriologiju

Pozivamo studente medicine koji su položili ispit da podnesu molbe za demonstratore za ak.g. 2019./20.

Molba mora biti čitko napisana i dostavljena do 31.10.2019. sa sljedećim podacima i naznakom: demonstratura-Hrvati i/ili demonstratura-Englezi:
1. Ime i prezime
2. Kontakt (mob. i e-mail)
3. Uspjeh na ispitu, te ime ispitivača

Molbu možete poslati putem e-mail adrese:
histologija@mef.hr