Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Novosti
21. 7. 2021.

O Arhivu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u svojem arhivu (formalno pismohrani) posjeduje dokumentaciju od svojeg osnivanja 1917. pa sve do danas. Arhivska dokumentacija koja se danas čuva na Fakultetu većim se dijelom odnosi na znanstveno-nastavnu aktivnost, no važnu ulogu ima i gradivo vezano uz opće poslovanje. Kroz sačuvano arhivsko gradivo moguće je pratiti životni put profesora i njihovih obitelji budući da je u počecima bilo uobičajeno da nastavno i pomoćno osoblje živi u sklopu fakultetskih ustanova. U arhivu se čuvaju i različiti dokumenti o studentskim aktivnostima, kao i manji broj različitih nacrta i drugih crteža zgrada koji su danas vrlo zanimljivi za istraživače. Fakultet je od samih začetaka smješten na Šalati, odnosno nekadašnjem Širokom brijegu, gdje su izgrađeni različiti objekti za nastavnu, ali i bolničku namjenu. Unutar tih objekata pokušava se još uvijek pronaći konačni smještaj fakultetskog arhiva, odnosno dokumentacije. Veći dio dokumenata nalazi se u prostorijama koje su prilagođene za smještaj i čuvanje arhivskog i registraturnog gradiva. Zavodi, kao stvaratelji gradiva, posjeduju i vlastite arhivske zbirke u kojima se danas najčešće nalazi gradivo vezano za njihovo poslovanje, no nerijetko se tu može naći i gradivo važno za povijest Fakulteta općenito, a osobito je zanimljivo fotografsko gradivo koje se većim dijelom čuva unutar pojedinih zavoda. Nažalost, gradivo se tijekom povijesti nije uvijek čuvalo na prikladan način. Arhiv se često selio, a poplave, neselektivni pristup odabiranju i izlučivanju gradiva i slične aktivnosti doprinijeli su tome da je gradivo nejednako očuvano u pojedinim povijesnim razdobljima.

Detaljnije u tekstu koji slijedi:

Arhiv Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu