Medicinska kemija, biokemija i klinička kemija

[7. DAN] Frana Bubanovića u Zavodu za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta...

Objavljeno 12.11.2019.

[PREDAVANJE] Prof. dr. sc. Sanja Sever “The podocyte actin cytoskeleton...

Objavljeno 05.03.2019.

[100 GODINA] Zavoda za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u...

Objavljeno 28.11.2018.

[100 GODINA] Zavoda za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta – Dan...

Objavljeno 09.11.2018.

[FRAN BUBANOVIĆ] Znanstveno-stručni skup “Fran Bubanović – otac...

Objavljeno 08.05.2018.

[STUDENT TEACHING ASSISTANT] Become a Student Teaching Assistant (T. A.) at the...

Objavljeno 21.11.2017.

[POZIVNICA] 5. dan Frana Bubanovića

Objavljeno 09.11.2017.

[POZIVNICA] 4. dan Frana Bubanovića

Objavljeno 10.11.2016.

3. dan Frana Bubanovića

Objavljeno 29.10.2015.

OPĆI PODACI

Šalata 3
10 000 Zagreb

+385 1 45 66 940

PROČELNIK / PREDSTOJNIK

Prof.dr.sc. Jasna Lovrić

ZAMJENIK PROČELNIKA / PREDSTOJNIKA

Prof.dr.sc. Jadranka Sertić

TAJNIK

Doc.dr.sc. Vladimir Damjanović

ADMINISTRATOR

Web administrator: Doc.dr.sc. Tamara Božina

OBAVEZNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE

 • Medicinska kemija i biokemija I; voditeljica: J. Lovrić
 • Medicinska kemija i biokemija II; voditeljica: J. Lovrić
 • Klinička biokemija; voditeljica: J. Sertić

 

STUDIJ MEDICINE NA ENGLESKOM JEZIKU – MEDICAL STUDIES IN ENGLISH

 • Medical Chemistry and Biochemistry 1; koordinator: I. Picek
 • Medical Chemistry and Biochemistry 2; koordinatorica: Ž. Vukelić
 • Clinical Biochemistry; koordinatorica: D. Pašalić

IZBORNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

 • J. Lovrić – Anorganske tvari u biološkim procesima
 • S. Kalanj Bognar, S. Gajović – Živčana stanica od zdravlja do bolesti

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ(I)

Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

 

Metodološki kolegiji

 • J. Lovrić, D. Rogić – Biomedicinske metode u biomedicinskim istraživanjima
 • F. Bulić-Jakuš, J. Sertić – Metode molekularne biologije u medicini

 

Granski kolegij

 • J. Sertić –  Molekularni i biokemijski pristup genskim poremećajima

 

Doktorski studij Biomedicine and health sciences

 

Metodološki kolegiji

 • J. Lovrić, D. Rogić – Biochemical methods in biomedical research
 • F. Bulić-Jakuš, J. Sertić – Methods of molecular biology in medicine

 

Doktorski studij Neuroznanost

 

Granski kolegiji

 • S. Kalanj Bognar – Uloga membranskih lipida u neurodegeneraciji
 • K. Mlinac Jerković – Metode izolacije RNA iz moždanog tkiva (praktikum)

 

Specijalistički studij

Studij: Opća interna medicina (V. Degoricija)

 • J. Sertić, N. Vrkić – Laboratorijske metode u dijagnostici i praćenju internističkih bolesti

Studij: Laboratorijska imunologija (D. Batinić)

 • J. Sertić, J. Lovrić – Analitičke tehnike i instrumenti u laboratorijskoj medicini

Studij: Transfuzijska medicina

 • J. Sertić – Metode molekularne dijagnostike

Studij: Klinička mikrobiologija (B. Bedenić)

 • J. Lovrić, B. Foretić – Odabrana poglavlja iz biokemije

 

SURADNJA U NASTAVI ZA STUDIJE DRUGIH SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

STOMATOLOŠKI FAKULTET

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA (studij na hrvatskom i na engleskom jeziku)

 • J. Lovrić – voditeljica predmeta Kemija
 • J. Lovrić – voditeljica predmeta Biokemija
 • Ž. Vukelić – koordinator predmeta Chemistry (zamjenik koordinatorice: V. Damjanović)
 • D. Pašalić  – koordinatorica predmeta Biochemistry (zamjenica koordinatorice: K. Mlinac Jerković)

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Trenutno aktivni projekti

 

Projekti Hrvatske zaklade za znanost

 • voditeljica: S. Kalanj Bognar; suradnici: Ž. Vukelić, D. Fabris, K. Mlinac Jerković, M. Stojanović, B. Puljko – “Molekularni biljezi vulnerabilnosti, adaptacije i plastičnosti neurona u akutnoj i kroničnoj ozljedi mozga”
 • voditeljica: K. Mlinac Jerković – “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-09-2018)“

 

Nastavnici Katedre kao suradnici na projektima Hrvatske zaklade za znanost

 • voditeljica: V. Vrdoljak, PMF; suradnici: J. Lovrić, D. Cvijanović, V. Damjanović – “Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi”
 • voditelj: B. Jelaković, MF; suradnica: J. Sertić – “Epidemiologija hipertenzije i unos kuhinjske soli u Hrvatskoj”
 • voditeljica: M. Heffer, MF u Osijeku; suradnice: K. Mlinac Jerković, Ž. Vukelić, S. Kalanj Bognar, D. Fabris – “Patofiziološke posljedice promjena sastava lipidnih splavi”
 • voditeljica: M. Piasek, IMI; suradnica: D. Pašalić – “Procjena svakodnevne izloženosti metalima i osobne osjetljivosti majke kao čimbenika razvojnoga podrijetla zdravlja i bolesti”

Projekt – potpora Zaklade Adris (2019-2021)

 • voditeljica: D. Fabris; suradnice: Ž. Vukelić, S. Potočki, I. Karmelić – “Uspostava inovativne kategorije biomarkera tumora i krvnih ugrušaka mozga pomoću analize sfingolipidomskog profila”

Projekt – potpora Sveučilišta (2019.)

 • voditeljica: J. Lovrić; suradnici: D. Cvijanović, V. Damjanović – Enaminoni i njihovi kompleksni spojevi kao antibakterijski agensi (nastavak istraživanja)
 • voditeljica: J. Sertić – Uloga genskih i biokemijskih biljega u razvoju monogenskog dijabetesa (nastavak istraživanja)
 • voditeljica: I. Delaš; suradnice: D. Pašalić, S. Potočki – Specifičnosti lipidnog statusa pacijentica s endometriozom
 • voditeljica: S. Kalanj Bognar; suradnica: K. Mlinac Jerković – Kako stanična diferencijacija i lipidni okoliš utječu na izražaj membranskog proteina neuroplastina, istraživanje membranske dinamike in vitro (nastavak istraživanja)
 • voditeljica: B. Foretić; suradnici: I. Picek, I. Furač – Cijanometalni supramolekulski kompleksi biološki aktivnih piridinijevih oksima
 • voditeljica: Ž. Vukelić; suradnice: D. Fabris, I. Karmelić – Daljnja karakterizacija sastava glikolipida i sfingolipidnih metabolita kao biljega moždanih tumora čovjeka (nastavak istraživanja)  
 • voditeljica: T. Božina – Uloga genskog polimorfizma metaboličkih enzima P450 (CYP) kao čimbenika hepatotoksičnosti (nastavak istraživanja)

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

Redovite profesorice u trajnom zvanju

Prof. dr. sc. Jasna Lovrić

Telefon: +385 1 45 66 941

Vrijeme konzultacija: po dogovoru

E-mail: jlovric@mef.hr

Adresa: Šalata 3

Prof. dr. sc. Jadranka Sertić

Telefon: +385 1 45 66 208

Vrijeme konzultacija: po dogovoru

E-mail: jadranka.sertic@kbc-zagreb.hr

Adresa: Šalata 3; Kišpatićeva 12

 


 

Redovite profesorice

 

Prof. dr. sc. Ivančica Delaš

Telefon: +385 1 45 66 757

Vrijeme konzultacija: po dogovoru

E-mail: ivancica.delas@mef.hr

Adresa: Šalata 3

 

 
Prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar

Telefon: +385 1 45 66 940 , +385 1 45 96 830

Vrijeme konzultacija: četvrtak od 15-16 h i po dogovoru

E-mail: svjetla@mef.hr

Adresa: Šalata 3, Šalata 12

 

 

 

Izvanredne profesorice

 

Izv. prof. dr. sc. Blaženka Foretić

Telefon: +385 1 45 66 760

Vrijeme konzultacija: po dogovoru

E-mail: bforetic@mef.hr

Adresa: Šalata 3

 
Izv. prof. dr. sc. Daria Pašalić

Telefon: +385 1 45 90 205

Vrijeme konzultacija: ponedjeljak od 10-11 h i po dogovoru

E-mail: daria.pasalic@mef.hr

Adresa: Šalata 3

 
Izv. prof. dr. sc. Slavica Potočki

Telefon: +385 1 45 66 973

Vrijeme konzultacija: srijeda od 11-12 h i po dogovoru

E-mail: slavica.potocki@agram.mef.hr

Adresa: Šalata 3

 
Izv. prof. dr. sc. Željka Vukelić

Telefon: +385 1 45 66 919

Vrijeme konzultacija: po dogovoru

E-mail: zvukelic@mef.hr

Adresa: Šalata 3

 

 

 

Docenti

 

Doc. dr. sc. Tamara Božina

Telefon: +385 01 45 66 753

Vrijeme konzultacija: petak od 9-10 h

E-mail: tamara.bozina@mef.hr

Adresa: Šalata 3

 
Doc. dr. sc. Vladimir Damjanović

Telefon: +385 01 45 66 753

Vrijeme konzultacija: četvrtak od 9-10 h

E-mail: vladimir.damjanovic@mef.hr

Adresa: Šalata 3

 
Doc. dr. sc. Dragana Fabris

Telefon: +385 01 45 66 774

Vrijeme konzultacija: srijeda od 10-11 h

E-mail: dragana.fabris@mef.hr

Adresa: Šalata 3

 
Doc. dr. sc. Ivana Karmelić

Telefon: +385 01 45 66 774

Vrijeme konzultacija: četvrtak od 11-12 h

E-mail: ivana.karmelic@mef.hr

Adresa: Šalata 3

 
Doc. dr. sc. Kristina Mlinac Jerković

Telefon: +385 1 45 66 774, +385 01 45 96 838

Vrijeme konzultacija: četvrtak od 10-11 h

E-mail: kristina.mlinac@mef.hr

Adresa: Šalata 3, Šalata 12

Doc. dr. sc. Igor Picek

Telefon: +385 01 45 66 755

Vrijeme konzultacija: petak od 14-15 h

E-mail: ipicek@mef.hr

Adresa: Šalata 3

 

 

Viša asistentica

 

Dr. sc. Danijela Musija, znanstvena suradnica

Telefon: +385 01 45 66 753

Vrijeme konzultacija: srijeda od 9-10 h

E-mail: danijela.cvijanovic@mef.hr

Adresa: Šalata 3


HRZZ doktorandi

Mario Stojanović, mag. biol. mol.

E-mail: mario.stojanovic@mef.hr

 
Borna Puljko, mag. biol. mol.

E-mail: borna.puljko@mef.hr

 

Suradnici s drugih Katedri

 • Prof. dr. sc. Željko Krznarić
 • Prof. dr. sc. Vesna Kušec
 • Doc. dr. sc. Marija Gamulin
 • Doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender
 • Dr. sc. Ivana Furač

 

Vanjski suradnici

 • Doc. dr. sc. Mila Lovrić
 • Dr. sc. Ana Kozmar
 • Dr. sc. Ana Kulić Ivić
 • Dr. sc. Ana Merkler
 • Livija Šimičević, spec. med. biokem.
 • Roberta Marjanović Korica, dipl. ing.

 

Tajnica Zavoda za kemiju i biokemiju

 • Branka Matun

STRUČNO I TEHNIČKO OSOBLJE

 • Danijel Bešen, ing.
 • Adrijana Culak, teh.
 • Goran Kapustić, teh.
 • Sandra Magoš, teh
 • Rea Rösler, teh
 • Anita Pustički Sajković, teh
 • Kristina Župančić, teh.

POMOĆNO OSOBLJE

 • Marija Burazer
 • Barbara Lisec
 • Mirjana Stanešić