Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Medicinska kemija, biokemija i klinička kemija

Monografija – 100 godina Zavoda za kemiju i biokemiju

Opći podaci

Šalata 3, 10 000 Zagreb

+385 1 45 66 940

Pročelnik / Predstojnik

Zamjenik pročelnika / predstojnika

doc. dr. sc. Igor Picek

Tajnik

doc. dr. sc. Vladimir Damjanović

Administrator

doc. dr. sc. Tamara Božina

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
 • Medicinska kemija i biokemija I; voditeljica: Prof.dr.sc. Blaženka Foretić
 • Medicinska kemija i biokemija II; voditeljica: Izv. prof.dr.sc. Slavica Potočki
 • Klinička biokemija; voditeljica: Doc.dr.sc. Tamara Božina
Studij medicine na engleskom jeziku
 • Medical Chemistry and Biochemistry 1; koordinator: Doc.dr.sc. Igor Picek
 • Medical Chemistry and Biochemistry 2; koordinatorica: Prof.dr.sc. Svjetlana Kalanj Bognar
 • Clinical Biochemistry; koordinatorica: Prof.dr.sc. Daria Pašalić

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • J. Lovrić – Anorganske tvari u biološkim procesima
 • S. Kalanj Bognar, S. Gajović – Živčana stanica od zdravlja do bolesti
 • S. Potočki, I. Karmelić: Sfingolipidi u zdravlju i bolesti

Poslijediplomski studij(i)

Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

Metodološki kolegiji

 • J. Lovrić, D. Rogić – Biomedicinske metode u biomedicinskim istraživanjima
 • J. Sertić, T. Nikuševa-Martić – Metode molekularne biologije u medicini

Granski kolegij

 • J. Sertić –  Molekularni i biokemijski pristup genskim poremećajima
Doktorski studij Biomedicine and health sciences

Metodološki kolegiji

 • J. Lovrić, D. Rogić – Biochemical methods in biomedical research
 • J. Sertić, T. Nikuševa-Martić – Methods of molecular biology in medicine
Doktorski studij Neuroznanost

Granski kolegiji

 • S. Kalanj Bognar – Uloga membranskih lipida u neurodegeneraciji
 • K. Mlinac Jerković – Metode izolacije RNA iz moždanog tkiva (praktikum)
Specijalistički studij

Studij: Opća interna medicina (V. Degoricija)

 • J. Sertić, N. Vrkić – Laboratorijske metode u dijagnostici i praćenju internističkih bolesti

Studij: Laboratorijska imunologija (D. Batinić)

 • J. Sertić, J. Lovrić – Analitičke tehnike i instrumenti u laboratorijskoj medicini

Studij: Transfuzijska medicina

 • J. Sertić – Metode molekularne dijagnostike

Studij: Klinička mikrobiologija (B. Bedenić)

 • J. Lovrić, B. Foretić – Odabrana poglavlja iz biokemije

SURADNJA U NASTAVI ZA STUDIJE DRUGIH SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

STOMATOLOŠKI FAKULTET

Pročelnica Katedre za kemiju: Prof. dr. sc. Jasna Lovrić

Pročelnica Katedre za biokemiju: Prof. dr. sc. Jasna Lovrić

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA (studij na hrvatskom i na engleskom jeziku)

 • Doc.dr.sc. Vladimir Damjanović – voditelj predmeta Kemija
 • Doc.dr.sc. Ivana Karmelić – voditeljica predmeta Biokemija
 • Doc.dr.sc. Dragana Fabris – koordinatorica predmeta Chemistry 
 • Doc.dr.sc. Kristina Mlinac Jerković  – koordinatorica predmeta Biochemistry

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA (studij na hrvatskom i na engleskom jeziku)

 • Prof.dr.sc. Jasna Lovrić – Oksidacijski stres
 • Prof.dr.sc. Jasna Lovrić – Oxidative stress

FARMACEUTSKO - BIOKEMIJSKI FAKULTET

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKE ZNANOSTI

 • Prof. dr. sc. Daria Pašalić - koordinator predmeta Molekuklarna osnova kardiovaskularnih bolesti i hiperlipoproteinemija

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA

 • Prof. dr. sc. Daria Pašalić - koordinator predmeta Molekuklarna osnova aterogeneze

Znanstveno istraživački projekti

Trenutno aktivni projekti

Projekti Hrvatske zaklade za znanost
 • voditeljica: S. Kalanj Bognar; suradnici: Ž. Vukelić, D. Fabris, K. Mlinac Jerković, M. Stojanović, B. Puljko – “Molekularni biljezi vulnerabilnosti, adaptacije i plastičnosti neurona u akutnoj i kroničnoj ozljedi mozga”
 • voditeljica: K. Mlinac Jerković – “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-09-2018)“
 • voditeljica: T. Božina - “Uloga farmakogenomike u predviđanju nuspojava kardiovaskularnih lijekova (UIP-2020-02-8189)“, 2020.- 2025.
Nastavnici Katedre kao suradnici na projektima Hrvatske zaklade za znanost
 • voditeljica: V. Vrdoljak, PMF; suradnici: J. Lovrić, D. Cvijanović, V. Damjanović – “Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi”
 • voditelj: B. Jelaković, MF; suradnica: J. Sertić – “Epidemiologija hipertenzije i unos kuhinjske soli u Hrvatskoj”
 • voditeljica: M. Heffer, MF u Osijeku; suradnice: K. Mlinac Jerković, Ž. Vukelić, S. Kalanj Bognar, D. Fabris – “Patofiziološke posljedice promjena sastava lipidnih splavi”
 • voditeljica: M. Piasek, IMI; suradnica: D. Pašalić – “Procjena svakodnevne izloženosti metalima i osobne osjetljivosti majke kao čimbenika razvojnoga podrijetla zdravlja i bolesti”
Projekt – potpora Zaklade Adris (2019-2021)
 • voditeljica: D. Fabris; suradnice: Ž. Vukelić, S. Potočki, I. Karmelić – “Uspostava inovativne kategorije biomarkera tumora i krvnih ugrušaka mozga pomoću analize sfingolipidomskog profila”
Bilateralni DAAD projekt (2020-2021)
 • hrvatski voditelj: K. Mlinac Jerković, njemački voditelj: Rodrigo Herrera-Molina, Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Njemačka – “Komplementarno istraživanje povezanosti glikolipida i transmembranskih proteina u homeostazi kationa: identificiranje potencijalnih ciljnih učinaka povezanih s neurodegeneracijom i neurološkim poremećajima“ 
Projekt – potpora Sveučilišta (2022.)
 • voditeljica: L. Šimičević: suradnici: Tamara Božina, Jozefina Palić - Polimorfizmi gena CYP450 sustava kao rizični čimbenici terapije direktnim oralnim antikoagulansima 
 • voditelj: V. Damjanović, suradnici: J. Lovrić, D. Musija, I. Picek - Supramolekulske arhitekture cijanoferata(II/III) s biološki značajnim piridinij-aldoksimima ili piridin-amidoksimima: suodnos strukture i svojstava
 • voditeljica: I. Karmelić; suradnica D. Fabris -  Sfingolipidomika krvnih ugrušaka i seruma u ishemijskom moždanom udaru
 • voditeljica: J. Lovrić; suradnici: D. Cvijanović, V. Damjanović – Enaminoni i njihovi kompleksni spojevi kao antibakterijski agensi (nastavak istraživanja)
 • voditeljica: J. Sertić – Uloga genskih i biokemijskih biljega u razvoju monogenskog dijabetesa (nastavak istraživanja)
 • voditeljica: S. Kalanj Bognar; suradnica: K. Mlinac Jerković – Kako stanična diferencijacija i lipidni okoliš utječu na izražaj membranskog proteina neuroplastina, istraživanje membranske dinamike in vitro (nastavak istraživanja)
 • voditeljica: Ž. Vukelić; suradnice: D. Fabris, I. Karmelić – Daljnja karakterizacija sastava glikolipida i sfingolipidnih metabolita kao biljega moždanih tumora čovjeka (nastavak istraživanja) 
 • voditeljica: D. Musija; suradnici: J. Lovrić, B. Foretić, V. Damjanović, I. Picek - Struktura, svojstva i biološka aktivnost kompleksnih spojeva prijelaznih metala s oksimskim i amidoksimskim ligandima
 • voditeljica: T. Božina; suradnica: J. Palić – Polimorfizmi gena ABCG2 i ABCB1 kao rizični čimbenici terapije direktnim oralnim antikoagulansima

Nastavnici Katedre u organizaciji znanstvenih konferencija

 • D. Pašalić: 9. Hrvatski kongres medicinske biokemije i laboratorijske medicine, HDMBLM, Zagreb 2018.
 • D. Pašalić:: Kongres EFLM-UEMS, Antalya, 2018.
 • D. Pašalić: Euromedlab, Barcelona, 2019.
 • S. Kalanj Bognar, J. Lovrić: Better Future of Healthy Ageing 2020 (BFHA 2020)
 • D. Pašalić: Online poslijediplomski tečaj: Vještine upravljanja, Europska federacija za kliničku kemiju i biokemiju, 2021.
 • D. Pašalić: Online poslijediplomski tečaj: Tečaj biostatistike, Europska federacija za kliničku kemiju i biokemiju, 2021
 • J. Lovrić: 6th Eastern European Conference of Mental Health & 3rd International Public Mental Health Conference „In and Out Your Mind“ – 13-15.10.2022.
 • J. Lovrić: Međunarodna konferencija o komunikaciji u medicini: „Čovjek je čovjeku lijek“ – 8.-10.9.2022.
 • D. Pašalić: Online poslijediplomski tečaj: Kako napisati dobar znanstveni i stručni članak, Europska federacija za kliničku kemiju i biokemiju, 2022.
 • V. Damjanović: 28. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera (28th Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers) 2023 (28HSKIKI)
 • J. Lovrić: Stručni skup: Stvaranje Svjetske zdravstvene organizacije-javnozdravstvena diplomacija Andrije Štampara - 6. 4. 2023.

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Redovite profesorice u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar

prof. dr. sc. Jasna Lovrić

Redovite profesorice

prof. dr. sc. Blaženka Foretić

prof. dr. sc. Daria Pašalić

prof. dr. sc. Željka Vukelić

Izvanredne profesorice

izv. prof. dr. sc. Ivana Karmelić

izv. prof. dr. sc. Kristina Mlinac Jerković

izv. prof. dr. sc. Slavica Potočki

Docenti

doc. dr. sc. Tamara Božina

doc. dr. sc. Vladimir Damjanović

doc. dr. sc. Dragana Fabris

doc. dr. sc. Danijela Musija

doc. dr. sc. Igor Picek

Viši asistent

dr. sc. Livija Šimičević

Asistent

Josip Vidaković, mag. educ. biol. et chem.

HRZZ doktorandi

Jozefina Palić, mag. med. biochem.

dr. sc. Borna Puljko

Naslovni docenti

doc. dr. sc. Ana Kulić

doc. dr. sc. Mila Lovrić

Suradnici s drugih Katedri

Ivana Furač, dipl. ing.

doc. dr. sc. Marija Gamulin

prof. dr. sc. Željko Krznarić

prof. dr. sc. Vesna Kušec

Doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender

Vanjski suradnici

dr. sc. Ana Kozmar

dr. sc. Ana Merkler Šorgić

Tajnica Zavoda za kemiju i biokemiju

Branka Matun

Stručno i tehničko osoblje

Danijel Bešen

Adrijana Culak

Neven Demetri Jaganjac

Goran Kapustić

Sandra Magoš

Anita Pustički Sajković

Kristina Župančić

Pomoćno osoblje

Marija Burazer

Barbara Lisec

Mirjana Stanešić