Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Medicinska kemija, biokemija i klinička kemija

Monografija – 100 godina Zavoda za kemiju i biokemiju

Opći podaci

Šalata 3, 10 000 Zagreb

+385 1 45 66 940

Pročelnik / Predstojnik

Prof.dr.sc. Jasna Lovrić

Zamjenik pročelnika / predstojnika

Doc.dr.sc. Igor Picek

Tajnik

Doc.dr.sc. Vladimir Damjanović

Administrator

Web administrator: Doc.dr.sc. Tamara Božina

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
 • Medicinska kemija i biokemija I; voditeljica: Prof.dr.sc. Blaženka Foretić
 • Medicinska kemija i biokemija II; voditeljica: Prof.dr.sc. Slavica Potočki
 • Klinička biokemija; voditeljica: Prof.dr.sc. Jadranka Sertić
Studij medicine na engleskom jeziku
 • Medical Chemistry and Biochemistry 1; koordinator: Doc.dr.sc. Igor Picek
 • Medical Chemistry and Biochemistry 2; koordinatorice: Prof.dr.sc. Željka Vukelić, Prof.dr.sc. Svjetlana Kalanj Bognar
 • Clinical Biochemistry; koordinatorica: Prof.dr.sc. Daria Pašalić

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • J. Lovrić – Anorganske tvari u biološkim procesima
 • S. Kalanj Bognar, S. Gajović – Živčana stanica od zdravlja do bolesti

Poslijediplomski studij(i)

Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

Metodološki kolegiji

 • J. Lovrić, D. Rogić – Biomedicinske metode u biomedicinskim istraživanjima
 • J. Sertić, T. Nikuševa-Martić – Metode molekularne biologije u medicini

Granski kolegij

 • J. Sertić –  Molekularni i biokemijski pristup genskim poremećajima
Doktorski studij Biomedicine and health sciences

Metodološki kolegiji

 • J. Lovrić, D. Rogić – Biochemical methods in biomedical research
 • J. Sertić, T. Nikuševa-Martić – Methods of molecular biology in medicine
Doktorski studij Neuroznanost

Granski kolegiji

 • S. Kalanj Bognar – Uloga membranskih lipida u neurodegeneraciji
 • K. Mlinac Jerković – Metode izolacije RNA iz moždanog tkiva (praktikum)
Specijalistički studij

Studij: Opća interna medicina (V. Degoricija)

 • J. Sertić, N. Vrkić – Laboratorijske metode u dijagnostici i praćenju internističkih bolesti

Studij: Laboratorijska imunologija (D. Batinić)

 • J. Sertić, J. Lovrić – Analitičke tehnike i instrumenti u laboratorijskoj medicini

Studij: Transfuzijska medicina

 • J. Sertić – Metode molekularne dijagnostike

Studij: Klinička mikrobiologija (B. Bedenić)

 • J. Lovrić, B. Foretić – Odabrana poglavlja iz biokemije

SURADNJA U NASTAVI ZA STUDIJE DRUGIH SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

STOMATOLOŠKI FAKULTET

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA (studij na hrvatskom i na engleskom jeziku)

 • Doc.dr.sc. Vladimir Damjanović – voditelj predmeta Kemija
 • Doc.dr.sc. Ivana Karmelić – voditeljica predmeta Biokemija
 • Doc.dr.sc. Dragana Fabris – koordinatorica predmeta Chemistry 
 • Doc.dr.sc. Kristina Mlinac Jerković  – koordinatorica predmeta Biochemistry 

Znanstveno istraživački projekti

Trenutno aktivni projekti

Projekti Hrvatske zaklade za znanost
 • voditeljica: S. Kalanj Bognar; suradnici: Ž. Vukelić, D. Fabris, K. Mlinac Jerković, M. Stojanović, B. Puljko – “Molekularni biljezi vulnerabilnosti, adaptacije i plastičnosti neurona u akutnoj i kroničnoj ozljedi mozga”
 • voditeljica: K. Mlinac Jerković – “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-09-2018)“
 • voditeljica: T. Božina - “Uloga farmakogenomike u predviđanju nuspojava kardiovaskularnih lijekova“
Nastavnici Katedre kao suradnici na projektima Hrvatske zaklade za znanost
 • voditeljica: V. Vrdoljak, PMF; suradnici: J. Lovrić, D. Cvijanović, V. Damjanović – “Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi”
 • voditelj: B. Jelaković, MF; suradnica: J. Sertić – “Epidemiologija hipertenzije i unos kuhinjske soli u Hrvatskoj”
 • voditeljica: M. Heffer, MF u Osijeku; suradnice: K. Mlinac Jerković, Ž. Vukelić, S. Kalanj Bognar, D. Fabris – “Patofiziološke posljedice promjena sastava lipidnih splavi”
 • voditeljica: M. Piasek, IMI; suradnica: D. Pašalić – “Procjena svakodnevne izloženosti metalima i osobne osjetljivosti majke kao čimbenika razvojnoga podrijetla zdravlja i bolesti”
Projekt – potpora Zaklade Adris (2019-2021)
 • voditeljica: D. Fabris; suradnice: Ž. Vukelić, S. Potočki, I. Karmelić – “Uspostava inovativne kategorije biomarkera tumora i krvnih ugrušaka mozga pomoću analize sfingolipidomskog profila”
Bilateralni DAAD projekt (2020-2021)
 • hrvatski voditelj: K. Mlinac Jerković, njemački voditelj: Rodrigo Herrera-Molina, Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Njemačka – “Komplementarno istraživanje povezanosti glikolipida i transmembranskih proteina u homeostazi kationa: identificiranje potencijalnih ciljnih učinaka povezanih s neurodegeneracijom i neurološkim poremećajima“ 
Projekt – potpora Sveučilišta (2020.)
 • voditeljica: J. Lovrić; suradnici: D. Cvijanović, V. Damjanović – Enaminoni i njihovi kompleksni spojevi kao antibakterijski agensi (nastavak istraživanja)
 • voditeljica: J. Sertić – Uloga genskih i biokemijskih biljega u razvoju monogenskog dijabetesa (nastavak istraživanja)
 • voditeljica: S. Kalanj Bognar; suradnica: K. Mlinac Jerković – Kako stanična diferencijacija i lipidni okoliš utječu na izražaj membranskog proteina neuroplastina, istraživanje membranske dinamike in vitro (nastavak istraživanja)
 • voditeljica: B. Foretić; suradnici: I. Picek, I. Furač – Cijanometalni supramolekulski kompleksi biološki aktivnih piridinijevih oksima
 • voditeljica: Ž. Vukelić; suradnice: D. Fabris, I. Karmelić – Daljnja karakterizacija sastava glikolipida i sfingolipidnih metabolita kao biljega moždanih tumora čovjeka (nastavak istraživanja) 
 • voditeljica: T. Božina – Uloga genskog polimorfizma metaboličkih enzima P450 (CYP) kao čimbenika hepatotoksičnosti (nastavak istraživanja)

Nastavnici Katedre u organizaciji znanstvenih konferencija

 • S. Kalanj Bognar, J. Lovrić - Better Future of Healthy Ageing 2020 (BFHA 2020)

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Redovite profesorice u trajnom zvanju

Prof. dr. sc. Jasna Lovrić

Telefon: +385 1 45 66 941

Vrijeme konzultacija: po dogovoru

E-mail: jlovric@mef.hr

Adresa: Šalata 3

Prof. dr. sc. Jadranka Sertić

Telefon: +385 1 45 66 208

Vrijeme konzultacija: po dogovoru

E-mail: jadranka.sertic@kbc-zagreb.hr

Adresa: Šalata 3; Kišpatićeva 12
Redovite profesorice

Prof. dr. sc. Blaženka Foretić

Telefon: +385 1 45 66 760

Vrijeme konzultacija: po dogovoru

E-mail: bforetic@mef.hr

Adresa: Šalata 3

Prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar

Telefon: +385 1 45 66 940 , +385 1 45 96 830

Vrijeme konzultacija: četvrtak od 15-16 h i po dogovoru

E-mail: svjetla@mef.hr

Adresa: Šalata 3, Šalata 12

Prof. dr. sc. Daria Pašalić

Telefon: +385 1 45 90 205

Vrijeme konzultacija: ponedjeljak od 10-11 h i po dogovoru

E-mail: daria.pasalic@mef.hr

Adresa: Šalata 3

Prof. dr. sc. Željka Vukelić

Telefon: +385 1 45 66 919

Vrijeme konzultacija: po dogovoru

E-mail: zvukelic@mef.hr

Adresa: Šalata 3
Izvanredne profesorice

Izv. prof. dr. sc. Slavica Potočki

Telefon: +385 1 45 66 973

Vrijeme konzultacija: srijeda od 11-12 h i po dogovoru

E-mail: slavica.potocki@agram.mef.hr

Adresa: Šalata 3
Docenti

Doc. dr. sc. Tamara Božina

Telefon: +385 01 45 66 753

Vrijeme konzultacija: petak od 9-10 h

E-mail: tamara.bozina@mef.hr

Adresa: Šalata 3

Doc. dr. sc. Vladimir Damjanović

Telefon: +385 01 45 66 753

Vrijeme konzultacija: četvrtak od 9-10 h

E-mail: vladimir.damjanovic@mef.hr

Adresa: Šalata 3

Doc. dr. sc. Dragana Fabris

Telefon: +385 01 45 66 774

Vrijeme konzultacija: srijeda od 10-11 h

E-mail: dragana.fabris@mef.hr

Adresa: Šalata 3

Doc. dr. sc. Ivana Karmelić

Telefon: +385 01 45 66 774

Vrijeme konzultacija: četvrtak od 11-12 h

E-mail: ivana.karmelic@mef.hr

Adresa: Šalata 3

Doc. dr. sc. Kristina Mlinac Jerković

Telefon: +385 1 45 66 774, +385 01 45 96 838

Vrijeme konzultacija: četvrtak od 10-11 h

E-mail: kristina.mlinac@mef.hr

Adresa: Šalata 3, Šalata 12

Doc. dr. sc. Danijela Musija

Telefon: +385 01 45 66 753

Vrijeme konzultacija: srijeda od 9-10 h

E-mail: danijela.musija@mef.hr

Adresa: Šalata 3

Doc. dr. sc. Igor Picek

Telefon: +385 01 45 66 755

Vrijeme konzultacija: petak od 14-15 h

E-mail: ipicek@mef.hr

Adresa: Šalata 3

 
HRZZ doktorandi

Borna Puljko, mag. biol. mol.

Mario Stojanović, mag. biol. mol.

Naslovni docenti
 • Doc. dr. sc. Ana Kulić Ivić
 • Doc. dr. sc. Mila Lovrić
Suradnici s drugih Katedri
 • Prof. dr. sc. Željko Krznarić
 • Prof. dr. sc. Vesna Kušec
 • Izv. prof. dr. sc. Marija Gamulin
 • Doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender
 • Dr. sc. Ivana Furač
Vanjski suradnici
 • Dr. sc. Ana Kozmar
 • Dr. sc. Ana Merkler
 • Dr. sc. Livija Šimičević
Tajnica Zavoda za kemiju i biokemiju

Branka Matun

Telefon: +385 01 45 66 940

Uredovno vrijeme za studente: od 10-12 h

E-mail: branka.matun@mef.hr

Stručno i tehničko osoblje

 • Danijel Bešen, ing.
 • Adrijana Culak, teh.
 • Goran Kapustić, teh.
 • Sandra Magoš, teh
 • Rea Rösler, teh
 • Anita Pustički Sajković, teh
 • Kristina Župančić, teh.

Pomoćno osoblje

 • Marija Burazer
 • Barbara Lisec
 • Mirjana Stanešić