Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove

[POSLOVI NA MEFu] Natječaj za izbor suradnika na projektima HRZZ (kolovoz 2019)

Objavljeno 06.08.2019.

[POSLOVI NA MEFu] Obavijest kandidatima

Objavljeno 02.08.2019.

[POSLOVI NA MEFu] Natječaj za izbor nastavnika i suradnika u Katedrama i...

Objavljeno 25.07.2019.

Nastupno predavanje dr. sc. Ivan Rašić

Objavljeno 04.07.2019.

Nastupno predavanje dr. sc. Darko Solter

Objavljeno 04.07.2019.

[POSLOVI NA MEFu] Tehnički suradnik – Stručno osposobljavanje za rad...

Objavljeno 01.07.2019.

Nastupno predavanje dr. sc. Mia Zorić Geber

Objavljeno 24.06.2019.

Nastupno predavanje dr. sc. Josip Juras

Objavljeno 24.06.2019.

Nastupno predavanje dr. sc. Marija Crnčević Urek

Objavljeno 24.06.2019.

Nastupno predavanje dr. sc. Goran Roić

Objavljeno 24.06.2019.

Pravna služba:

 • daje mišljenje i savjete po pravnim pitanjima iz djelatnosti Fakulteta
 • daju se mišljenja i stručni savjeti
 • pripremaju se i kompletiraju predmeti za odvjetnike
 • obavljaju se stručni, administrativni poslovi za sudbena mišljenja
 • izrađuju se autorski ugovori i ugovori o djelu te svi ostali pravni poslovi

 

Kadrovska služba:

 • provodi postupke izbora u znanstvena zvanja, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja
 • zapošljava nove radnike
 • izrađuje planove, evidencije i izvješća o kadrovima za pojedina razdoblja
 • priprema i provodi sklapanje ugovora o radu
 • izrađuje odluke o otkazima ugovora o radu
 • prikuplja i obrađuje podatke o radnicima
 • izrađuje prijedloge obrazaca odluke rješenja iz područja radnog odnosa
 • evidentira sve oblike obrazovanja i usavršavanja
 • obavlja provođenje zdravstvenog i mirovinskog osiguranja radnika
 • obavlja i druge pomoćne poslove u funkciji službe

 

Služba općih poslova:

 • obavlja uredsko poslovanje za Fakultet
 • poslove pisarnice
 • organizacije urudžbiranja, dopreme i otpreme pisama u Fakultet i izvan Fakulteta
 • umnožavanje i fotokopiranje, sortiranje, uvezivanje materijala
 • arhivira i izlučuje arhivsku građu
Zahtjev za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje

11.09.2015.

Upute za pisanje izvjesca za izbor pristupnika u znanstvenonastavno zvanje

11.09.2015.

Upute za pisanje izvjesca za izbor pristupnika u znanstveno zvanje – za web 2013-10-03

11.09.2015.

Upute za pisanje izvjesca za izbor pristupnika u suradnicko zvanje

11.09.2015.

Upute za pisanje izvjesca za izbor pristupnika u nastavno zvanje

11.09.2015.

Tablica procjene nastavnih aktivnosti

11.09.2015.

Tablica kategorizacije radova za izbor u znanstveno zvanje

11.09.2015.

Sazetak izvjesca za izbor u zvanje REDOVITOG PROFESORA

11.09.2015.

Sazetak izvjesca za izbor u zvanje IZVANREDNOG PROFESORA

11.09.2015.

Sazetak izvjesca za izbor u zvanje DOCENTA

11.09.2015.

Sazetak izvjesca za izbor u SURADNICKA zvanja

11.09.2015.

Sazetak izvjesca za izbor u NASTAVNICKA zvanja

11.09.2015.

Sazetak izvjesca povjerenstva za predlaganje izbora u ZNANSTVENO zvanje

11.09.2015.

Ocjena ukupne nastavne i strucne djelatnosti u postupku izbora za redovitog profesora – trajno

11.09.2015.

Ocjena ukupne nastavne i strucne djelatnosti u postupku izbora za redovitog profesora – 1. izbor

11.09.2015.

Ocjena ukupne nastavne i strucne djelatnosti u postupku izbora za redovitog profesora – 1. izbor (1)

11.09.2015.

Ocjena ukupne nastavne i strucne djelatnosti u postupku izbora za izvanrednog profesora

11.09.2015.

Ocjena ukupne nastavne i strucne djelatnosti u postupku izbora za docenta

11.09.2015.

Ocjena ukupne nastavne i strucne aktivnosti u postupku reizbora izvanrednog profesora

11.09.2015.

Ocjena ukupne nastavne i strucne aktivnosti u postupku reizbora docenta

11.09.2015.

Ocjena nastavne i strucne djelatnosti u postupku izbora u nastavno zvanje viseg predavaca

11.09.2015.

Ocjena nastavne i strucne djelatnosti u postupku izbora u nastavno zvanje predavaca

11.09.2015.

Obrazac za prijavu na natjecaj za izbor u suradnicko zvanje asistent visi asistent

11.09.2015.

OBRAZAC za prijavu na natjecaj za izbor u ZNANSTVENO NASTAVNA ZVANJA

11.09.2015.

Obrazac za izbor u ZNANSTVENO-NASTAVNA zvanja

11.09.2015.

Obrazac za izbor u ZNANSTVENA zvanja

11.09.2015.

Obrazac za izbor u SURADNICKA zvanja

11.09.2015.

Obrazac za izbor u NASTAVNA zvanja

11.09.2015.

Obrazac o samoevaluaciji pristupnika u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

11.09.2015.

Djelatnici Odsjeka

Odjel za kadrovske poslove

Prijemna služba

Nastupno predavanje dr. sc. Ivan Rašić

Objavljeno 04.07.2019.

Nastupno predavanje dr. sc. Darko Solter

Objavljeno 04.07.2019.

Nastupno predavanje dr. sc. Mia Zorić Geber

Objavljeno 24.06.2019.