Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove

Pravna služba:

 • daje mišljenje i savjete po pravnim pitanjima iz djelatnosti Fakulteta
 • daju se mišljenja i stručni savjeti
 • pripremaju se i kompletiraju predmeti za odvjetnike
 • obavljaju se stručni, administrativni poslovi za sudbena mišljenja
 • izrađuju se autorski ugovori i ugovori o djelu te svi ostali pravni poslovi

Kadrovska služba:

 • provodi postupke izbora u znanstvena zvanja, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja
 • zapošljava nove radnike
 • izrađuje planove, evidencije i izvješća o kadrovima za pojedina razdoblja
 • priprema i provodi sklapanje ugovora o radu
 • izrađuje odluke o otkazima ugovora o radu
 • prikuplja i obrađuje podatke o radnicima
 • izrađuje prijedloge obrazaca odluke rješenja iz područja radnog odnosa
 • evidentira sve oblike obrazovanja i usavršavanja
 • obavlja provođenje zdravstvenog i mirovinskog osiguranja radnika
 • obavlja i druge pomoćne poslove u funkciji službe

Služba općih poslova:

 • obavlja uredsko poslovanje za Fakultet
 • poslove pisarnice
 • organizacije urudžbiranja, dopreme i otpreme pisama u Fakultet i izvan Fakulteta
 • umnožavanje i fotokopiranje, sortiranje, uvezivanje materijala
 • arhivira i izlučuje arhivsku građu
Naziv dokumenta
Kategorija
Datum objave
Format
Naziv Kategorija Datum Format

Djelatnici odsjeka

Darko Bošnjak, dipl.iur

Voditelj Odsjeka

+385 1 45 66 930

darko@mef.hr

Bojan Bobinac, dipl. iur.

Tajnik prodekana i glavnog tajnika

+385 1 45 90 005

+385 1 45 66 274

bojan.bobinac@mef.hr

Katica Arambašić

Tajnica dekana

+385 1 45 66 909

+385 1 45 66 724

katica.arambasic@mef.hr

Ljiljana Žinić, mag.iur.

Viša stručna savjetnica za pravne poslove

+385 1 45 66 914

ljiljana.zinic@mef.hr

Martina Tisaj, prof.

Arhiva

+385 1 45 66 713

martina.tisaj@mef.hr

Odjel za kadrovske poslove

Željka Pavlović

Voditeljica odjela za kadrovske poslove za nastavno osoblje

+385 1 45 66 968

+385 1 45 90 273

zeljka.pavlovic@mef.hr

Željka Vrančić

Voditeljica odjela za kadrovske poslove za nenastavno osoblje

+385 1 45 66 969

zeljka.vrancic@mef.hr

Marijo Hrupački

+385 1 45 66 887

mhrupac@mef.hr

Prijemna služba

Milan Mokos

Dostava

mmokos@mef.hr

Nikola Štefanko

Dostava