Životopis

Prof. dr. sc. Drago Batinić
Prodekan za poslijediplomske studije

Prof.dr.sc. Drago Batinić redoviti je profesor fiziologije i imunologije, pročelnik Kliničke jedinice za staničnu imunodijagnostiku Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku KBC-a Zagreb. Od 1997. godine voditelj je Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za imunodijagnostiku imunoloških hematoloških bolesti. Pored kliničko-laboratorijske ekspertize, prof. Batinić ima višegodišnje iskustvo u kliničkim i temeljnim istraživanjima. Sudjelovao je (EORTC) i aktivno sudjeluje (ALL-IC BFM) u svojstvu nacionalnog koordinatora za imunofenotipizaciju akutnih leukemija u sklopu europskih multicentričkih studija.

Bio je voditelj nekoliko znanstvenih projekata MZOŠ-a, a trenutačno sudjeluje kao koordinator laboratorijskih djelatnosti KBC Zagreb u sklopu UKF projekta (voditelja prof. dr. D. Nemeta iz KBC Zagreb) i kao suradnik na projektu prof. D. Višnjić finan ciranog od Sveučilišta u Zagrebu. Dosad je objavio više od 70 radova u CC koji su citirani više od 580 puta, h-indeks iznosi 13. Prof. Batinić ima bogato i višegodišnje iskustvo u različitim oblicima diplomske i poslijediplomske nastave (voditelj nekoliko metodoloških i granski usmjerenih kolegija na doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo) te u radu Odbora za disertacije, Odboru za završ- ne specijalističke radove i Odbora za planove i programe poslijediplomskih studija. Prof. Batinić aktualni je prodekan za poslijediplomsku nastavu, a tu funkciju obavlja u dva zadnja mandatna razdoblja (2009.-2012. i 2012.-2015.).

Član je Povjerenstva za poslijediplomske programe i doktorske teme (2011.-2014.), odnosno Povjerenstva za doktorske radove (od 2014.) Sveučilišta u Zagrebu. Od 2013. član je nacionalnog Stručnog povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. Član je Hrvatske akademije medicinskih znanosti (od 2000.).