Povjerenstva

POVJERENSTVO ZA NASTAVU

POVJERENSTVO ZA UPIS U 1. SEMESTAR I TEST ISPITE

POVJERENSTVO ZA PROMICANJE KVALITETE

POVJERENSTVO ZA DIPLOMSKE RADOVE, ZAVRŠNI ISPIT I DIPLOMSKI ISPIT

POVJERENSTVO ZA STRUČNU PROCJENU U POSTUPKU PRIZNAVANJA INOZEMNIH KVALIFIKACIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

POVJERENSTVO ZA PRIJAM KANDIDATA NA STUDIJ MEDICINE NA ENGLESKOM I ZA VREDNOVANJE RAZDOBLJA STUDIJA OBAVLJENOG U INOZEMSTVU

POVJERENSTVO ZA ZNANSTVENOISTRAžIVAČKI RAD

POVJERENSTVO ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

RADNA SKUPINA ETIČKOG POVJERENSTVA ZA BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

POVJERENSTVO ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA

POVJERENSTVO ZA NASTAVNE TEKSTOVE /IZDAVAČKI ODBOR

U Povjerenstvo za nastavne tekstove imenovani su:

doc. dr. sc. Vesna Lukinović Škudar, predsjednica

prof. dr. sc. Zdenko Kovač, zamjenik

doc. dr. sc. Goran Augustin, član

prof. dr. sc. Vesna Degoricija, član

doc. dr. sc. Sanja Dolanski Babić , član

prof. dr. sc. Nikola Đaković, član

prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić, član

prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš, član

prof. dr. sc. Aida Mujkić, član

doc. dr. sc. Dražen Pulanić, član

doc. dr. sc. Lana Škrgatić, član

prof. dr. sc. Ksenija Vitale, član

doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, član

student Robert Marčec, član

Sandra Kežman, administrativna tajnica – sandra.kezman@mef.hr

POVJERENSTVO ZA STEGOVNI POSTUPAK

POVJERENSTVO ZA STUDENTSKE POSLOVE

POVJERENSTVO ZA PROMICANJE KVALITETE

ETIČKO POVJERENSTVO

POVJERENSTVO ZA TRAJNO USAVRŠAVANJE LIJEČNIKA

POVJERENSTVO ZA RAČUNALNI SUSTAV MEDICINSKOG FAKULTETA

POVJERENSTVO ZA E-OBRAZOVANJE

ODBOR ZA IZBOR NASTAVNIKA, ZNANSTVENIKA I SURADNIKA

ODBOR ZA NJEGOVANJE TRADICIJA MEDICINSKOG FAKULTETA

ODBOR ZA ZAVRŠNE SPECIJALISTIČKE RADOVE

ODBOR ZA PLANOVE, PROGRAME I EVALUACIJU POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA

POVJERENSTVO ZA AKADEMSKI INTEGRITET

U Povjerenstvo za akademski integritet imenovani su:

 1. prof. dr. sc. Zdenko Kovač
 2. prof. dr. sc. Hrvoje Banfić
 3. prof. dr. sc. Radovan Vrhovac
 4. izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki
 5. prof. dr. sc. Darko Marčinko
 6. prof. dr. sc. Slavko Orešković
 7. izv. prof. dr. sc. Dubravko Jalšovec

 

Ivana  Šiprak, administrativna tajnica – ivana.siprak@mef.hr

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE ZNANSTVENE AKTIVNOSTI DOKTORANADA

POVJERENSTVO ZA ZNANSTVENI RAD STUDENATA

POVJERENSTVO ZA IZBORNU NASTAVU

ODBOR ZA SUDBENA MIŠLJENJA

POVJERENSTVO ZA ŽALBE

POVJERENSTVO ZA UPIS U 1. SEMESTAR STUDIJA SESTRINSTVA

ODBOR ZA DOKTORATE

ETIČKO POVJERENSTVO

ODBOR ZA DODJELU NAGRADE "MEDICINA"

POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM VLASNIŠTVOM

STRUČNO VIJEĆE SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA SESTRINSTVA

Predsjednik: Prof.dr.sc. Vesna Jureša

Zamjenik:

Administrativni tajnik: Ivana Firak Rončević

Članovi: 

 • Prof.dr.sc. Branimir Anić
 • izv. prof. dr. sc. Sanja Babić Bosanac
 • Doc.dr.sc. Porin Perić
 • Prof.dr.sc. Dražen Begić
 • izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki
 • Doc.dr.sc. Zrinka Bošnjak
 • Prof.dr.sc. Jadranka Božikov
 • Izv.prof.dr.sc. Ana Budimir
 • Prof.dr.sc. Jagoda Doko Jelinić
 • Prof.dr.sc. Rudolf Gregurek
 • Prof.dr.sc. Vlado Jukić
 • Prof.dr.sc. Milica Katić
 • Prof.dr.sc. Mirjana Kujundžić Tiljak
 • Doc.dr.sc. Nadica Laktašić Žerjavić
 • Doc.dr.sc. Robert Likić
 • Prof.dr.sc. Gordana Mlinarić Galinović
 • izv. prof. dr. sc. Aida Mujkić
 • Doc.dr.sc. Sanja Musić Milanović
 • Prof.dr.sc. Jadranka Mustajbegović
 • Prof.dr.sc. Stjepan Orešković
 • Prof.dr.sc. Gordana Pavleković
 • izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac
 • doc.dr.sc. Ćorić Mario
 • 2 predstavnika studenata

ODBOR ZA ZAŠTITU NA RADU