Temelji liječničkog umijeća

Predmet Temelji liječničkog umijeća (TLU) je longitudinalni predmet koji se izvodi tijekom cijelog studija, od prve do šeste godine.

Predmet uključuje dva osnovna područja vještina: Kliničke i praktične vještine i Komunikacijske vještine.

Studenti od početka studija imaju susret s praktičnim i kliničkim vještinama, bolničkim ambijentom, bolesnicima i upoznaju hitna stanja, pružanje prve pomoći, osnovno održavanje života uz vježbe na modelu. Kroz predmet se uči i uvježbava niz praktičnih vještina, uglavnom vezanih uz ostalu kliničku nastavu. Već od prve godine studija studenti stječu znanja i vještine osobne zaštite medicinara, pružanja prve pomoći, osnovnog održavanja života, mjerenja krvnog tlaka i ostalih vitalnih pokazatelja, vađenja krvi, davanja injekcija i infuzija, postupanja s kateterima u tjelesnim šupljinama i prostorima, mjerenja šećera u krvi, zaustavljanja krvarenja, imobilizacije na razini prve pomoći, postupak u anafilaksiji i anafilaktičnom šoku, postupak defibrilacije ručnim i automatskim defibrilatorom, zbrinjavanja dišnog puta, ventilacije maskom i balonom, endotrahealne intubacije i ventilacije, mjere i tehnike naprednog održavanja života, pružanje hitne pomoći djeci i izvođenje poroda u izvanbolničkim uvjetima. Na kraju studija uz repetitorij praktičkih i kliničkih vještina, studenti su izloženi učenju uz primjenu simulatora i scenarija najčešćih hitnih kliničkih stanja u domeni diplomiranog liječnika. Jedan od ciljeva predmeta je od prve do šeste godine studija studente podučiti vještinama održavanja života. Stjecanje kompetencija od osnovnog održavanja života na početku studija do naprednog održavanja života na šestoj godini studija odvija se u skladu sa standardima European Resuscitation Council (ERC).

Osnove komunikacijskih vještina počinju se stjecati od prve godine studija i pripremaju studente za razvoj komunikacije u situacijama i primjerima u kliničkim predmetima na ostalim godinama studija medicine. Na drugoj godini usvajaju se vještine komunikacije u medicinskom intervju, na trećoj godini slijede vježbe predstavljanja i obrade podataka za prikupljanje informiranog pristanka bolesnika i osobitosti komunikacije u timskom radu. Na kliničkim godinama studija podučavaju se osobitosti komunikacije vezane uz kliničke sadržaje, priopćavanje teške vijesti, komunikacija s bolesnim djetetom i roditeljima bolesnog djeteta i s trudnicom. Na petoj godini studija organizirana je nastava u Specijalnoj bolnici za djecu Gornja Bistra. Tijekom nastave TLU 6 na posljednjoj godini studija ponavljaju se stečena znanja i vještine, definiraju se osobitosti profesionalne komunikacije, komunikacijske prepreke, upoznaju se pravila komunikacije s drugim sektorima i medijma. Nastavni materijali se distribuiraju studentima tijekom nastave.

Program nastave je formiran u skladu s osnovnim planom i programom nastave po pojedinim godinama studija i on prati osnovne predmete i stjecanje ukupnog medicinskog znanja tijekom studija.

Prema sugestiji profesorice Arijane Lovrenčić Huzjan dijelimo ovaj članak sa svim nastavnicima i studentima TLU.

Struktura predmeta

Broj sati predavanja0
Broj sati seminara0
Broj sati vježbi30
Ukupan broj sati30

Sažetak programa i nastava

TLU 1 Sažetak programa + izvedbeni 2019-2020

TLU 2 Sažetak programa 2019-2020

TLU 3 Sažetak programa 2019-2020

TLU 4 Sažetak programa 2019-2020

TLU 5 Sažetak programa 2019-2020

TLU 6 Sažetak programa 2019-2020

Nastava je ilustrirana Priručnikom praktičnih i kliničkih vještina za studente medicine koji im je dostupan u formi e-knjige u sustavu LMS.

Priručnik praktičnih i kliničkih vještina za studente medicine

Nastava se održava kontinuirano tijekom 15 tjedana, jednom tjedno po 90 minuta. Studenti su raspoređeni u skupina po 10 studenata po abecednom redu. Ista skupina zadržava strukturu do šeste godine studija. Isti voditelj skupine prati studente tijekom 6 godina. Voditelji su liječnici različitih medicinskih struka, specijalisti ili specijalizanti.

Lokacije i nastavnici

KBC Sestre Milosrdnice

KBC Sestre Milosrdnice

Popis nastavnika

Dr. sc. Velimir Altabas, dr.med.

Doc.dr.sc. Jakov Ajduk, dr.med.

Izv.prof.dr.sc. Zdravko Babić, dr.med.

Doc.dr.sc. Neven Baršić, dr. med.

Zdenko Bilić, dr.med.

Dr.sc. Alen Biščanin, dr.med.

Doc.dr.sc. Marijana Bosnar Puretić, dr. med.

Matea Crnković Ćuk, dr.med.
Prof. dr.sc. Vesna Degoricija, dr. med.

Dr.sc. Lidija Dežmalj Grbelja, dr.med.

Duško Dobrota, dr.med.

Sanda Dokoza Terešak, dr.med.

Dr.sc. Ivka Djaković, dr.med.

Luka Djulabić, dr.med.

Björn Dario Franjić, dr.med.

Dr.sc. Vesna Gall, dr.med.

Goran Glavičić, dr.med.
Karlo Golubić, dr.med.
Dr.sc. Ozren Grgić, dr. med.

Dr.sc. Tonko Gulin, dr.med.

Dr.sc. Marija Gomerčić Palčić, dr.med.
Amir Ibukić, dr.med.
Ivan Jakšić, dr.med.

Hrvoje Kniewald, dr.med.

Iva Klobučar, dr.med.

Dominik Kralj, dr.med.

Monika Kukuruzović, dr.med.

Karlo Kobzi, dr.med.

Doc. dr. sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan, dr.med.

Dr.sc. Tihana Magdić Turković, dr.med.

Dr. sc. Ines Potočnjak, dr.med.

Dr.sc. Marin Pavlov, dr.med.

Dr.sc. Marija Pastorčić Grgić, dr.med.

Dr.sc. Tomislav Radočaj, dr.med.
Dr.sc. Mihael Ries, dr.med.
Doc.dr.sc. Marina Roje Bedeković, dr.med.

Dr.sc. Senka Sabolović Rudman, dr.med.

Boris Stubljar, dr.med.

Sanja Stojsavljević, dr.med.

Tomislav Tomičević, dr.med.
Doc.dr.sc. Matias Trbušić, dr.med.
Kristina Trnjar, dr.med.
Tea Varjačić, dr.med.
Dr.sc. Marinko Vučić, dr. med.

Ozren Vinter, dr.med.

Jere Žarko, dr.med.

Dr. sc. Lovro Lamot, dr.med

Tena Trbojević, dr.med.

Marija Požgaj Šepec, dr.med.

Dr.sc. Andro Košec, dr.med.

Ana-Meyra Potkonjak, dr.med.

Ana Penezić, dr.med.

Dr.sc. Ivan Bolanča, dr.med.

Dr.sc. Josipa Josipović, dr.med.

Sandra Baranović, dr.med.

KBC Zagreb

Rebro

Šalata

Jordanovac

Petrova

Božidarevićeva

Gundulićeva

Popis nastavnika

Izv.prof.dr.sc. Boris Filipović Grčić, dr. med.
Dr.sc. Ivan Adamec, dr.med.
Mirna Natalija Aničić, dr.med.
Matija Bakoš, dr. med.
Marija Bakula, dr.med.
Ivan Bambir, dr.med.
Maja Ban, dr.med.
Doc. dr. sc. Danijela Bandić Pavlović, dr. med.

Dr.sc. Maja Baretić, dr. med.
Dr.sc. Barbara Barun, dr.med.
Dr.sc. Josip Batinić, dr. med.

Doc.dr.sc. Luka Bielen, dr. med.

Doc.dr.sc. Marina Boban, dr. med.

Dr.sc. Branko Bogdanić, dr. med.
Prof.dr.sc. Marija Bošnjak Pašić, dr. med.
Doc.dr.sc. Marko Brinar, dr. med.
Branka Bunoza, dr.med.
Luka Crnošija, dr.med.
Tomislav Ćaleta, dr. med.

Dr.sc. Lana Desnica, dr. med.
Dora Fabijanović, dr.med.
Dr.sc. Tereza Gabelić, dr.med.
Izv.prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med.
Dr.sc. Marina Grubić, prof.psiholog
Dr.sc. Damir Halužan, dr.med.
Dr.sc. Saša Jevtović, dr. med.

Hrvoje Jurin, dr.med.

Dr.sc. Sandra Karanović, dr.med.

Lea Katalinić, dr.med.

Adis Keranović, dr.med.

Alan Kvarantan dr.med.
Ivan Lehman, dr.med.
Dinka Lulić, dr.med.
Nedo Marčinković, dr.med.

Dr.sc. Tomislav Meštrović, dr. med.

Lea Miklić, dr.med.

Dr.sc. Ivica Mokos, .dr.med.

Doc. dr. sc. Predrag Pavić, dr. med.
Doc.dr.sc. Zinaida Perić, dr.med.
Danijela Petković Ramadža, dr.med.

Marko Petrovečki, dr.med.

Ivo Planinc, dr.med.

Dr.sc. Vedran Premužić, dr.med.

Dr.sc. Dražen Pulanić, dr.med.
doc.dr.sc. Mislav Puljević dr.med.
Dr.sc. Bojana Radulović, dr.med.

Vlatka Rešković Lukšić, dr.med.

Dr.sc. Iva Rukavina, dr.med.

Doc.dr.sc. Jure Samardžić, dr. med.
Fran Seiwerth, dr.med.
Doc.dr.sc. Irena Senečić-Čala, dr. med.
Juraj Slipac, dr.med.
Ljiljana Smiljanić Tomičević, dr.med.

Zrinko Šalek, dr.med.
Doc.dr.sc. Lana Škrgatić, dr. med.
Dr. sc. Jasna Špiček Macan dr.med.

Dr.sc. Daška Štulhofer Buzina, dr.med.
Izv.prof.dr.sc. Dinko Tonković, dr. med.
Katarina Ivana Tudor, dr.med.

Doc.dr.sc. Vedran Velagić, dr.med.
Dr.sc. Ana Vujaklija Brajković, dr. med.

Dr.sc. Ivana Vuković Brinar, dr.med.

Doc.dr.sc. Ivana Zadro, dr.med.

Dr.sc. Tomislav Žigman, dr.med.

Dr.sc. Karin Zibar Tomšić, dr.med.

Luka Filipović-Grčić, dr.med

Ivanka Kos, dr.med.

Dr.sc. Vanja Ivković, dr.med.

Zvonimir Ostojić, dr.med.

Prim. dr. sc. Borka Pezo Nikolić dr.med.

Dr.sc. Tamara Vukić, dr.med.

Doc.dr.sc. Zrnka Kovačić Petrović, dr.med. (Psihijatrijska bolnica Vrapče)

Dr.sc. Sandra Jakšić Jurinjak, dr.med.

Dr.sc. Maja Baretić, dr.med.

Boris Bumber, dr.med.

Filip Mustač, dr.med.

Nina Jakuš, dr.med.

KB Merkur

KB Merkur

KB Dubrava

Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar

KB Sveti Duh

KB Dr. Fran Mihaljević

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreb

Medicinski fakultet

Ostale lokacije

Ostale lokacije

Popis nastavnika

Prof.dr.sc. Jasna Mesarić

Provjera znanja

Nakon završene nastave na kraju svake akademske godine provodi se ispit osmišljen po načelima objektivno strukturiranog kliničkog ispita (OSKI) s tri postaje na kojima se provjerava i ocjenjuje usvojene praktične kliničke i komunikacijske vještine studenata.

Nastava predmeta Temelji liječničkog umijeća za prvu generaciju studenata počela je akademske godine 2011/12. Program nastave uključuje i pripremu nastavnika kroz Tečaj trajne izobrazbe za nastavnike TLU.

Komentari studenata

Voditelj je odličan, zanimljiv i poučan. Sve pohvale! Ocjena 5.

Odličan voditelj i doktor. Iznimno pristupačan, voljan pomoći i objasniti,motivira nas i potiče na rad i vježbu. Odličan je TLU, treba tako nastaviti!

Odličan (5) za voditeljicu!!! Bistra vam je najbolja ideja do sada!! Mislim da treba biti više takve nastave. Sve pohvale za ideju i demonstratore studente koji su bili s nama! :-)

Doktorica je odlična mentorica. Svake vježbe su bile ispunjene i iskorištene do kraja. Ima mnogo razumijevanja i strpljenja te joj nije problem i 100 puta ponoviti ako treba. Veselim se ponovnom radu s njom. Nastava u Bistri je bila odlična i svidjelo mi se to iskustvo. Voljela bih da imamo više puta godišnje odlazak tamo.

Voditelje je simpatičan, trudi se da razjasni, ali bi trebalo više poticati praktične vještine. Dajte nam više praktičnih vještina.

Sve je super. Vrhunski liječnik i pedagog! Za njega ocjena 10!Dajte nam manje nastave iz komunikacija, a više praktičnih vještina.

Dr je vrlo profesionalna voditeljica TLU, susretljiva, strastvenog pristupa nastavi. Uvijek uspjeva približiti temu studentima, često pomoću primjera iz vlastite prakse. Od srca sam joj zahvalna jer vjerujem da čini najbolje i odgaja nas u buduće liječnike. Voljela bih da je barem više ljudi poput nje na našem faksu!!! Dajem joj ocjenu 5x2 na kvadrat!

Odličan pristup nastavi, vrlo je pristupačna, izlazi nam u susret u organizaciji nastave. Poučna nastava s naglaskom na najbitnijim stvarima.

Izuzetan doktor na čijem se iskustvu može mnogo naučiti, zrelo i odgovorno pristupa nastavi, cjelovito, od pripreme za nastavu do vođenja vježbi. Same pohvale za našeg doktora.

Sve je super. Vrhunski liječnik i pedagog! Za njega ocjena 10!Dajte nam manje nastave iz komunikacija, a više praktičnih vještina.

Vrijeme s doktorom je bilo dragocjeno i korisno. Radili smo korisne stvari. Uvijek je bio spreman izdvojiti svoje vrijeme za nas i naučiti nas svemu. Sve je bilo OK.

Voditelj se adekvatno trudi oko nas, fleksibilan jes rasporedom i pokazuje nam sve što je potrebno od praktičnih vještina.

Voditelj je bio odličan, uvijek spreman pomoći, objasniti. Jako sam zadovoljan načinom na koji je vodio nastavu. Nadam se da će biti naš voditelj do kraja studija.

Voditeljica je primjer kakav liječnik treba biti. Odlično odrađuje svoj posao, boravak na nastavi čini ugodnim i korisnim. Složene postupke razloži na jednostavne korake i svaki put da sve od sebe da svakome od nas svi postupci budu jasni te da ih u potpunosti savladamo. Svi ju obožavamo i doista smo sretni što nam je baš ona voditeljica TLU!

Divna voditeljica! Naučila nas je vještinama koje se traže od nas za ovaj kolegij i ispit. I puno više od toga!!!Voditeljica za poželjeti! Sve pohvale!

Voditeljica je iznimno predana i zainteresiranaza rad s nama. Izlazi nam u susret maksimalno. Odgaja nas u prave buduće doktore i šire od samog kurikuluma kolegija tLU. Inspirira me njezina ljubav prema medicini i pacijentima. Dr mi je pravi uzor u medicini!!!

Voditelj je vrlo pristupačan, simapatičan i uz sav svoj posao trudi se održavati i organizirati nastavu. Međutim, često vježbe ne budu korisne. Praktični dio nastave često zanemarimo i prođemo ga samo teoretski. Potrebno je pojačati praktični dio nastave i to ne uzvježbati samo za ispit, već steći znanja i vještine za život i rad.

Voditelj je vedar, radišan i uvijek s nama radi i upućuje na pogreške. Sve pohvale!

Vijeće predmeta

TLU je vijeće predmeta čijim radom upravlja Koordinacija Vijeća predmeta. TLU Voditeljica Vijeća predmeta je prof.dr.sc Vesna Degoricija, dr.med., zamjenik voditeljice je izv.prof.dr.sc. Boris Filipović Grčić, dr.med., koordinatorica za Komunikacijske vještine je izv.prof.dr.sc. Marijana Braš, dr.med.

Članovi Koordinacije Vijeća predmeta TLU su:

Prof.dr.sc. Vesna Degoricija, dr.med.

Izv. prof.dr.sc.Boris Filipović-Grčić, dr.med.

Izv. prof.dr.sc. Marijana Braš, dr.med.

Doc.dr. sc. Venija Cerovečki, dr.med.

Izv. prof.dr.sc. Ivan Gornik, dr.med.

Prof.dr.sc. Tomislav Luetić, dr.med.

Prof.dr.sc. Ratko Matijević, dr. med.

Izv. prof. dr. sc. Anna Mrzljak, dr.med.

Doc.dr.sc. Matias Trbušić, dr.med.

Prof.dr.sc. Sven Seiwerth, dr.med.

Galerije

Nastava

 

Nastava – Praktične vještine

 

Nastava Bistra

Kontakt

Gđa. Božica Kereta

Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar

01/4590111

Gđa. Marica Božurić

Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar

01/4590109


Urednice web stranice: Anna Mrzljak, Vesna Degoricija