Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Novosti
13.06.2022.

Obavijest za polaznike specijalističkih i stručnih studija o mogućnostima završetka studija

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine" br. 56/2022.) propisano je da se osnovna plaća zaposlenika uvećava za 5 % ako zaposlenik ima završen poslijediplomski specijalistički studij (univ. spec)- (čl. 52).

Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/2003., 198/2003., 105/2004., 174/2004., 2/2007., 46/2007., 45/2009., 45/2009., 63/2011., 94/2013., 139/2013., 101/2014., 60/2015., 131/2017., 96/2018.) propisano je da poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih ispita, izradom završnog rada i/ili polaganjem odgovarajućeg završnog ispita u skladu sa studijskim programom.

Studijskim programima propisano je da specijalistički studij završava polaganjem svih ispita i izradom završnog rada.

Kako bi se omogućilo polaznicima specijalističkih i stručnih studija koji nisu završili studije završetak studija (u skladu sa Zakonom  o visokim učilištima, čl. 48. /Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju čl. 83.), Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dopunilo je Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima, čl. 57 B (u prilogu).  Dopunom Pravilnika omogućen je završetak studija uz ispunjenje utvrđenih uvjeta na temelju molbi polaznika studija.

Odluka O Dopuni Pravilnika O Poslijediplomskim Specijalističkim Studijima

Molbama za nastavak studija i produljenje studija, odnosno prijelaz na odgovarajući specijalistički studij potrebno je priložiti potvrdu o uplati troškova rješavanja molbi za nastavak studija (za izdavanje zaduženja javiti se na melita.kunic@mef.hr ) te prijedlog teme završnog specijalističkog rada.

Obrasci i upute o završnom specijalističkom radu dostupni su na poveznici: https://mef.unizg.hr/studiji/poslijediplomski/informacije/sveucilisni-poslijediplomski-specijalisticki/#zavrsni-specijalisticki-rad

Mentor može biti osoba iz redova nastavnika na studiju izabranih u znanstveno-nastavna zvanja od docenta do redovitog profesora te znanstvena zvanja od znanstvenog suradnika do znanstvenog savjetnika.

Planovi i programi studija s popisom nastavnika dostupni su na poveznici: https://mef.unizg.hr/popis-svih-specijalistickih-studija/

Molbe se šalju na:
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Odsjek za poslijediplomske studije
Šalata 3b
10000 Zagreb
Dodatne informacije: jasmina.seginj@mef.hr ili 45 66 916.