Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Djelatnici, Studenti
29.03.2017.

Prof.dr.sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva Republike Hrvatske

U srijedu, 29.03.2017., u Klubu Hrvatskog instituta za istraživanje možga (HIIM) na 3. katu s početkom u 17.00 sati, STUDMEF organizira TeaTime predavanje pod nazivom „Quo vadis, medicina?“ Gost predavač je prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva Republike Hrvatske, koji će govoriti o reformskim promjenama u zdravstvu vezanim uz pripravnički staž, specijalističko usavršavanje, status mladih liječnika i specijalizanata te o promjenama kojima se planiraju zadržati liječnici u Hrvatskoj.

UKRATKO O TEMI:
Problemi koji najviše pogađaju sadašnje i buduće mlade liječnike vezani su uz pripravnički staž i specijalističko usavršavanje, te uz stručnu i financijsku opstojnost unutar zdravstvenog sustava Hrvatske.

U ostvarivanju i provođenju pripravničkog staža problemi su vezani s jedne strane uz dužinu trajanja samog staža čijih pet mjeseci očito ne omogućuje stjecanje odgovarajućeg iskustva potrebnog za samostalan rad, dok su s druge strane problemi vezani uz dinamiku raspisivanja natječaja za pripravnički staž. Naime, kako je nedavnim promjenama raspisivanje natječaja za staž prenijeto sa HZZO-a na zdravstvene ustanove, uz istodobno nepropisivanje jasno postavljenih rokova u kojima bi ustanove trebale provesti natječaje događa se da se raspisuje manji broj pripravničkih mjesta od očekivanog te se natječaji raspisuju neredovito Ovo za posljedicu ima da velik broj od 450-500 doktora medicine koji godišnje diplomiraju u Hrvatskoj ne mogu u primjerenom roku obaviti staž kako bi što prije ušli na tržište rada.

U slučaju specijalističkog usavršavanja jedan od važnijih problema predstavlja nepostojanje nacionalnog plana raspisivanja specijalizacija, kako bi mladi liječnici mogli pratiti za koje se specijalnosti na pojedinom području iskazuje interes. Nedavne promjene kojima je liječnicima specijalistima olakšan odlazak iz matičnih bolnica kroz drugačije međusobne ugovorne obveze otvorila su nove probleme kojim su otvorena pitanja koja je bila stvarna namjera i cilj poduzetih promjena. Je li se promjenama pomoglo ili odmoglo zdravstvenom sustavu Hrvatske? Kako se promjenama koje olakšavaju odlazak kvalitetnih liječnika ne vesele ni njihove matične zdravstvene ustanove kao ni pacijenti ponovno se pristupa promjenama. Hoće li one biti bolje ili lošije kako za liječnike tako i za naše društvo?

Odgovore na pitanja poput: Kakvi su planovi Ministarstva zdravstva u rješavanju sadašnjih problema pripravničkog staža, kao i problema vezanih uz specijalističko usavršavanje? Na koji se način misle povećati transparentnost i objektivizacija kriterija za dodjeljivanje specijalizacija, razmatra li se uspostava kontrolnih mehanizma kojima bi se osiguralo potpuno i kvalitetno provođenje predviđenih programa specijalizacija? Kako misle postići ravnotežu između potreba društva i želja liječnika (za odlaskom) s kojom bi i jedni i drugi bili zadovoljni? U kojem će se pravcu kretati promjene kojima bi se nastojalo u Hrvatskoj zadržati liječnike i vrhunske specijaliste, kao i mnoga druga potražite na našem 15. TeaTime-u!

Fotografija preuzeta sa www.jutarnji.hr (PIXSELL)

Oznake:

Tea time