Biologija

Pristupnik treba znati:

 

1. Biologija znanost o životu

 • općenito

 

2. Stanična građa organizma

 • metode istraživanja stanice
 • mogućnosti svjetlosne i elektronske mikroskopije
 • osnovna organizacija prokariotske i eukariotske stanice
 • građa i uloga virusa
 • građa i način života bakterija i bakterijskih virusa
 • osnovna organizacija stanice eukariota
 • građa biljne i životinjske stanice
 • oblik i funkcija različitih organela
 • građa stanične membrane
 • model tekućeg mozaika
 • transport tvari kroz membranu
 • kemijska svojstva stanice
 • biološki važni spojevi
 • građa i funkcija ugljikohidrata
 • lipidi i njihove funkcije u stanici
 • struktura bjelančevina
 • građa stanične jezgre
 • sastav i građa nukleinskih kiselina: DNA i RNA
 • uloga genske šifre u intracelularnom toku informacija
 • način udvostručenja DNA
 • građa, oblik i funkcija kromosoma
 • stanični ciklus i mitoza
 • mejoza
 • građa mitohondrija
 • proces staničnog disanja
 • stanični metabolizam
 • endoplazmatski retikulum i ribosomi
 • Golgijevo tijelo i lizosomi
 • genetički kod
 • proces transkripcije i translacije

 

3. Razvitak životinjskog organizma

 • razvitak jajne stanice i spermija
 • proces oplodnje
 • diferencijacija
 • rast i starenje organizma

 

4. Fiziologija čovjeka

 • kemijski sastav tijela čovjeka
 • hipertonična, hipotonična, izotonična otopina
 • stanična i izvanstanična tekućina
 • krv, krvne stanice, krvna plazma
 • ABO sustav
 • krvotvorni organi
 • srce i krvožilni sustav
 • optok krvi i krvni tlak
 • dišni sustav, građa i procesi
 • imunološki sustav
 • AIDS
 • probavni sustav, građa i funkcija
 • probava u želucu, tankom i debelom crijevu
 • metabolizam
 • hrana kao izvor energije
 • regulacija šećera u krvi
 • termoregulacija
 • tjelesne tekućine
 • građa i funkcija kože
 • građa i funkcija mokraćnog sustava
 • sustav organa za kretanje
 • endokrini sustav
 • spolni i reproduktivni sustav
 • oplodnja, trudnoća i porođaj
 • osjetilni sustav, građa i funkcija
 • osjetila
 • središnji živčani sustav

 

5. Genetika

 • osnove nasljeđivanja
 • geni, DNA i kromosomi
 • nasljeđivanje po Mendelu
 • monohibridno križanje
 • dihibridno križanje
 • test križanje
 • nasljeđivanje u ljudi
 • vezani geni
 • spolno vezano nasljeđivanje
 • kromosomske promjene
 • genetika bakterija i virusa
 • struktura i replikacija DNA
 • mutacije gena
 • regulacija aktivnosti gena
 • kloniranje
 • genetičko inženjerstvo
 • rekombinantna DNA tehnologija
 • geni u populaciji

 

6. Evolucija

 • definicija evolucije
 • postanak organskih molekula
 • teorije organske evolucije
 • dokazi evolucije
 • geološka doba
 • selekcija
 • značaj mutacije za evoluciju
 • genska snaga
 • tipovi evolucije
 • podrijetlo i razvoj čovjeka

 

7. Ekologija

 • čovjek i okoliš
 • biosfera
 • ekološki čimbenici
 • biotop, biocenoze i ekosustav
 • biogeokemijski ciklusi i kruženje tvari
 • demografski razvoj i onečišćenje okoliša
 • zaštita okoliša