Specijalistički

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET 

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

 1. Abdominalna kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz abdominalne kirurgije
 2. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – za doktore medicine koji se nalaze na 2., 3. i 4. godini specijalističkog usavršavanju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
 3. Dječja i adolescentna psihijatrija – za specijalizante dječje i adolescentne psihijatrije, specijalizante psihijatrije, specijaliste psihijatrije i subspecijalizante dječje i adolescentne psihijatrije
 4. Endokrinologija i dijabetologija – za doktore medicine s položenim državnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz endokrinologije i dijabetologije (poželjno je da su završili najmanje dvije godine specijalističkog programa) i specijaliste interne medicine koji se nalaze na subspecijalizaciji iz endokrinologije i dijabetologije
 5. Fetalna medicina i opstetricija (ponovno raspisan natječaj, cijeli tekst natječaja nalazi se pri dnu stranice***) – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom, na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i opstetricije, pedijatrije, patologije ili anesteziologije i za doktore medicine na subspecijalističkom usavršavanju iz fetalne medicine i opstetricije i neonatologije
 6. Fizikalna medicina i rehabilitacija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz fizikalne medicine i rehabilitacije, nakon druge godine specijalističkog usavršavanja
 7. Hematologija – za kandidate sa završenim (do)diplomskim sveučilišnim studijem Medicinskog fakulteta s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz hematologije, prema odluci Ministarstva zdravstva RH
 8. Hitna medicina – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom i specijalizante hitne medicine koji se nalaze na višim godinama specijalizacije (do 30 polaznika)
 9. Javno zdravstvo (ponovno raspisan natječaj, cijeli natječaj nalazi se pri dnu stranice***)– za kandidate sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem iz akademskih područja biomedicinskih i prirodnih znanosti (medicina, stomatologija, veterina, farmacija, sestrinstvo, biologija ili druge prirodne znanosti) ili društvenih znanosti (ekonomija, pravo, socijalni rad, psihologija, političke znanosti ili druge društvene znanosti) ili tehničkih znanosti (arhitektura, građevina i sl.). Preduvjet za prijem na studij je pasivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računalu
 10. Javnozdravstvena medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz javnozdravstvene medicine. Preduvjet za prijem na studij je pasivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računalu
 11. Kardiologija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kardiologije
 12. Kardiotorakalna kirurgija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kardiotorakalne kirurgije
 13. Klinička mikrobiologija – za liječnike s licencom za samostalan rad koji se nalaze na drugoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja iz kliničke mikrobiologije
 14. Klinička radiologija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kliničke radiologije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 15. Maksilofacijalna kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz maksilofacijalne kirurgije, pod uvjetom da do datuma početka nastave imaju najmanje 6 mjeseci specijalizantskog staža
 16. Nefrologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz nefrologije (završen plan specijalizacije u tzv. zajedničkom deblu)
 17. Obiteljska medicina – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na prvoj godini specijalističkog usavršavanja  iz obiteljske medicine
 18. Oftalmologija i optometrija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz oftalmologije i optometrije
 19. Onkologija i radioterapija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz onkologije i radioterapije nakon druge godine specijalističkog usavršavanja, i za doktore medicine na usavršavanju iz užih specijalizacija: kirurška onkologija, ginekološka onkologija, pedijatrijska hematologija i onkologija, dermatološka onkologija, urološka onkologija
 20. Opća interna medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz opće interne medicine
 21. Opća kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz opće kirurgije
 22. Patologija i citologija – za kandidate sa završenim diplomskim studijem na Medicinskom fakultetu ili drugim fakultetima iz biomedicinske grupacije i položenim stručnim ispitom. Kandidati koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju, studij upisuju u drugoj ili kasnijim godinama spec. usavršavanja. Kandidati koji su završili dodiplomski studij na srodnim fakultetima polažu razlikovni ispit, čiji sadržaj propisuje Fakultetsko vijeće
 23. Pedijatrija – za doktore medicine sa završenim pripravničkim stažem, položenim stručnim ispitom i dvije godine obavljenog dijela specijalizacije iz pedijatrije
 24. Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija – za specijalizante plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije (od 1.-5. godine). Pristupnici, koji nisu državljani RH, moraju imati potvrdu o znanju hrvatskog jezika adekvatne akademske razine
 25. Psihijatrija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz psihijatrije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 26. Pulmologija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz pulmologije, nakon druge godine specijalističkog usavršavanja
 27. Školska i adolescentna medicina – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom, specijalizante školske medicine ili školske i adolescentne medicine, kao i liječnike specijaliste pedijatrije i obiteljske medicine kao dio subspecijalističkog usavršavanja
 28. Transfuzijska medicina – za doktore medicine koje se nalaze na četvrtoj godini specijalističkog usavršavanja iz transfuzijske medicine
 29. Urologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz urologije, pod uvjetom da u listopadu 2019. godine imaju 18 mjeseci specijalizantskog staža
 30. Vaskularna kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz vaskularne kirurgije

Upis na studij

Odluku o upisu na studij donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog voditelja studija i odgovarajuće katedre.

Prijava

Kandidati mogu osobno predati u Urudžbeni zapisnik ili poslati poštom propisani obrazac za prijavu i svu dokumentaciju navedenu u tekstu natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Obrazac za prijavu – ISPUNJAVA SE ONLINEhttps://phd.mef.hr/studij/prijava

Kad obrazac ispunite, OBAVEZNO ISPRINTAJTE, POTPIŠITE I PRILOŽITE OSTATKU DOKUMENATA!!!

Prilozi uz prijavu:

 1. ovjerena preslika diplome o završenom fakultetu (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)
 3. rješenje o specijalizaciji (preslika)
 4. izjava ustanove ili osobna pismena izjava pristupnika o plaćanju troškova školarine
 5. ovjeren prosjek ocjena diplomskog studija (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 6. preslika domovnice
 7. biljeg u vrijednosti 20kn
 8. preslika osobne iskaznice ili putovnice
 9. potvrda o promjeni imena/prezimena ukoliko se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima

PRIJAVU s priloženim dokumentima treba poslati na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Odsjek za poslijediplomske studije, “Natječaj – specijalistički studij”, Šalata 3b, 10000 Zagreb.

ŠKOLARINA ZA UPIS u ak. god. 2019./2020. iznosi: 12.000,00 kuna.

Školarina se plaća u cijelosti.

Trošak prijave, ocjene i obrane završnog specijalističkog rada studenti plaćaju na temelju odluke Fakultetskog vijeća važeće u trenutku prijave završnog rada.

Osobe koje su stekle kvalifikaciju u inozemstvu dužne su prethodno na Sveučilištu u Zagrebu ishoditi akademsko priznavanje akademske kvalifikacije stečene u inozemstvu. Svi strani studenti koji će upisivati poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju obvezu uplatiti osiguranje u slučaju nesreće i zdravstveno osiguranje.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 19. lipnja 2019.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “OBITELJSKA MEDICINA” JE 31. prosinca 2019.

PRODULJENJE NATJEČAJA ZA SLJEDEĆI STUDIJ:

ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA – do 10. veljače 2020.

***Natječaj – Javno zdravstvo

***Natječaj – Fetalna medicina i opstetricija