Dječja i adolescentna psihijatrija

Za specijalizante iz dječje i adolescentne psihijatrije, specijaliste i specijalizante psihijatrije, subspecijalizante dječje i adolescentne psihijatrije te specijalizante i specijaliste školske medicine i pedijatrije.