Endokrinologija i dijabetologija

Za doktore medicine s položenim državnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz Endokrinologije i dijabetologije (poželjno je da su završili najmanje dvije godine specijalističkog programa) kao i specijalisti interne medicine koji se nalaze na subspecijalizaciji iz Endokrinologije i dijabetologije.