Fizikalna medicina i rehabilitacija

Za doktore medicine sa završenim stručnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz Fizikalne medicine i rehabilitacije, nakon druge godine specijalističkog usavršavanja.