Javno zdravstvo

Za kandidate koji imaju završen sveučilišni diplomski studij iz odgovarajućeg akademskog područja (medicina, stomatologija, veterina, farmacija ili druge prirodne znanosti, ekonomija, pravo, socijalni rad, psihologija ili druge društvene znanosti), s pasivnim znanjem engleskog jezika i poznavanjem rada na računalu. Kandidati koji nisu završili sveučilišni diplomski studij zdravstvenog usmjerenja, prije upisa u 1. semestar, polažu ispite iz predmeta „Uvod u medicinu” i „Opća epidemiologija”.