Klinička radiologija

Za doktore medicine s položenim državnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz Kliničke radiologije (liječnici specijalizanti – nakon prve godine od započete specijalizacije).