Medicina rada i športa

Za pristupnike koji su završili diplomski studij na Medicinskom fakultetu, doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz Medicine rada i sporta.