Oftalmologija i optometrija

Za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz Oftalmologije i optometrije.