Psihijatrija

Za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz Psihijatrije.