DODATNA NAVIGACIJA

 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i sporta
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Opća interna medicina
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Reumatologija
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Specijalistički

  Poslijediplomski specijalistički studij provodi se u tijeku stručnog usavršavanja i najčešće je uključen u program specijalizacije iz određenog područja.

  Specijalistički poslijediplomski studij traje jednu godinu i završava polaganjem svih ispita i polaganjem završnog ispita te izradom i obranom završnog stručnog rada.

  Fakultet provodi organiziranu poslijediplomsku nastavu iz 30 područja i to u svakoj školskoj godini iz svih za koje se prijavi potreban broj polaznika.

  Zbog zanimanja stranih studenata, neki se studiji po potrebi održavaju i na engleskom jeziku.

  Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima

  Pravilnikom o dopuni pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima

  PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE

  Kontakt e-mail: specijalisticki.studiji@mef.hr

  Kontakt:

  Katarina Petric, prof.def.
  E-mail: kpetric@mef.hr
  Tel: +385 1 45 66 716

   

  Voditelji i pomoćnici voditelja specijalističkih poslijediplomskih studija

  Popis voditelja

  Natječaji

  NATJEČAJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U AK. GOD. 2017./2018.

  NATJEČAJ – REUMATOLOGIJA – AK. GOD. 2016./2017.

   

  Dokumenti

  OBRAZAC ZA PRIJAVU

  Upute za upis specijalističkog studija

  Obavijesti za studente koji su diplomu stekli izvan RH

  Studenti koji su diplomu stekli izvan Republike Hrvatske (iznimka su kandidati koji su diplomu stekli na teritoriju bivše Jugoslavije prije lipnja 1991.godine), dužni su proći postupak akademskog priznavanja. Informacije dostupne u Uredu za akademsko priznavanje.

  Pri prijavi završnog specijalističkog rada studenti su dužni priložiti prijavu teme na propisanim obrascima (UNIV.SPEC1 i UNIV.SPEC2), kopiju indeksa i potvrdu o plaćanju.Prijava teme predaje se u 2 kopije vlastoručno potpisane od strane kandidata i mentora, te se šalje propisno nazvana u elektroničkom obliku.

  Opseg završnog specijalističkog rada:

  1. Završni specijalistički rad treba imati formu stručnog rada u časopisu (Uvod, Materijali i metode, Rezultati, Rasprava i Zaključak, Sažetak, Literatura). Po veličini također može odgovarati radu za objavljivanje u časopisu. Student je jedini ili prvi autor, ako je mentor drugi autor.
  2. Po sadržaju završni specijalistički rad može biti pregledni rad, stručni rad ili izvorno istraživanje.
  3. Prema odluci Fakultetskog vijeća sa sjednice održane 23.travnja 2013., kao ekvivalent završnog rada priznaje se jedan objavljeni rad u recenziranom časopisu, pri čemu kandidat mora biti prvi autor, a mentor koautor rada. Kandidat također mora pristupiti obrani rada pred izabranim povjerenstvom na isti način kao što je propisano za završni specijalistički rad.

  Ukupni troškovi prijave, ocjene i obrane završnog specijalističkog rada iznose 2000,00 kn. Račun za troškove kandidati trebaju osobno zatražiti na Odsjeku za poslijediplomsku nastavu i stalno medicinsko usavršavanje.

  HODOGRAM

  UNIV SPEC1

  UNIV SPEC2

  NAPUTAK ZA PRIJAVU TEME ZAVRŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA

  Formular – Zahtjev za pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada

  UNIV SPEC3

  Obrazac – Zapisnik s obrane završnog specijalističkog rada

  Upute za navođenje literature korištene u pisanju diplomskih, završnih specijalističkih i doktorskih radova na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

  Akademski naziv i kratica utvrđuje se Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članak 6, točka 3 i 4 vidi ovdje.

  Ime

  Datum

  Naslov rada

  Vrijeme

  Mjesto

  Jakov Ivković

  18.05.2017.

  Samoopuštanje mišićne fascije pjenastim valjkom

  15:30

  Predavaonica Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12

  Marijana Leko Kovač

  02.05.2017.

  Procjena farmaceutskih tvrtki od strane liječnika obiteljske medicine - utjecaj na indeks potrošnje lijekova

  14:00

  Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Lidija Dajak

  26.04.2017.

  Zdravstvene i ekonomske razlike radno aktivnog i radno pasivnog starenja

  11:30

  Dvorana O, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Margareta Ribić Varga

  07.04.2017.

  Specifičnosti procesa nabave informacijske tehnologije za potrebe zdravstva

  20:00

  Dvorana K, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Sani Pogorilić

  03.04.2017.

  Istraživanje stavova liječnika o potrebi povećanja transparentnosti odnosa između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika u Republici Hrvatskoj

  17:00

  Dvorana O, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Petra Turčić

  15.03.2017.

  Farmakoekonomika- izazovi za zdravstvene djelatnike

  13:30

  Dvorana D, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Ivana Markota

  10.03.2017.

  Procjena stanja uhranjenosti učenika prvih razreda osnovne škole u Požeško-slavonskoj županiji

  13:30

  Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Irena Rojnić Palavra

  02.03.2017.

  Analiza sudskih sporova zbog stručne medicinske pogreške u Klinici za psihijatriju Vrapče od 1970. do 2014. godine

  12:30

  Dvorana K, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Sonja Frančula Zaninović

  24.02.2017.

  Menadžment mjerljivih promijenjivih rizičnih čimbenika za razvoj kardiovaskularnih bolesti

  12:00

  Dvorana O, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Ivana Popek

  21.02.2017.

  Samoprocjena funkcionalne sposobnosti osoba starije životne dobi

  14:00

  Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Ena Grbović

  10.02.2017.

  Utvrđivanje specifičnih izazova u radu socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe u Crnoj Gori

  13:15

  Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Kristina Sekulić

  10.02.2017.

  Preuranjena smrtnost zbog kardiovaskularnih bolesti u Karlovačkoj županiji

  10:00

  Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Bojan Ljubić

  20.12.2016.

  Čimbenici koji utječu na suradljivost pacijenata u liječenju šećerne bolesti tipa 2 oralnim antidijabeticima

  13:00

  Dvorana O, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Miro Benčić

  16.12.2016.

  Korištenje kontracepcije u žena Zaprešića i okolice i čimbenici koji utječu na izbor metode:presječno istraživanje

  15:00

  Dvorana A, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Jasna Slovaček Cesarec

  08.11.2016.

  Sindrom dugog QTc intervala i značenje prednatjecateljskog pregleda u sportaša

  15:00

  Predavaonica Interne klinike - KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, Zagreb

  Andreja Rožić Dizdar

  30.08.2016.

  Analiza ostvarenja prava s osnove profesionalnih zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj

  12:00

  Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Marjeta Majer

  21.07.2016.

  Učestalost metaboličkog sindroma među adolescentima u Hrvatskoj

  13:00

  Dvorana E, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Dr.sc. Tomislav Madžar

  04.07.2016.

  Mjerenje kvalitete usluga u zdravstvenom turizmu

  13:00

  Dvorana K, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Dr.sc. Tamara Božina, dipl. ing.

  17.05.2016.

  Nutrigenetika i prevencija metaboličkog sindroma

  14:30

  Dvorana Čečuk
  KBC Zagreb,
  Kišpatićeva 12, Zagreb

  Katarina Zahariev Vukšinić

  05.05.2016.

  Profesionalna bolest kao osobni i gospodarski problem

  12:00

  Dvorana K, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

  Ana Bišćan Tvrdi

  04.05.2016.

  Pouzdanost ultrazvuka u detekciji mrežnične rupture kod akutne simptomatske ablacije stražnje hijaloidne membrane

  14:30

  Klinika za očne bolesti KBC Zagreb
  Predavaona

  Magdalena Bejuk

  31.03.2016.

  Analiza petogodišnjih troškova liječenja bolesnika sa plućnom hipertenzijom registra Klinike za plućne bolesti Jordanovac Kliničkog bolničkog centra Zagreb

  14:00

  Dvorana D, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"