Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Informacije pristupnicima za upis u 1. godinu studija medicine na MEF ZG u ak. god. 2023./24. – Rok za dostavu dokumentacije je 7.6.2023.g. (srijeda). Test provjere znanja održat će se 7.7.2023.g. (petak). Detaljnije ovdje.

Novosti
22.03.2023.

Nastavlja se obnova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Nakon što su u listopadu 2022. godine krenuli radovi na obnovi Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ te početkom ove godine i radovi na lokaciji Šalata 3, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu započeo je s obnovom još dvaju objekata, a radi se o zgradama na lokaciji Šalata 10 i Šalata 11.

Upravo je po temi obnove zgrade na lokaciji Šalata 11, u kojoj su smještene katedre Anatomija i klinička anatomija, Temeljna i klinička farmakologija te Sudska medicina, 22. ožujka 2023. održana konferencija za novinare na kojoj su govorili prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, pročelnik Katedre za anatomiju i kliničku anatomiju te izv. prof. dr. sc. Marina Radmilović s Katedre za histologiju i embriologiju.

Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, pročlenik Katedre za anatomiju i kliničku anatomiju

Profesor Petanjek istaknuo je da je najveći izazov, osim kompleksnosti samih građevinskih radova, bio osigurati da se nastava i aktivnosti Medicinskog fakulteta kontinuirano odvijaju neovisno o radovima. To je podrazumijevalo izmještanje ljudi i opreme u alternativne prostore što nije bio nimalo lak zadatak i zahtijevao je veliko strpljenje djelatnika i studenata.

Kako bi se osigurao kontinuitet i nastavilo s osnovnim aktivnostima, veliki dio pogona Šalate 11 preseljen je u susjednu zgradu – Hrvatski institut za istraživanje mozga na lokaciji Šalata 12. Jedan dio posla organiziran je i u postojećim objektima Fakulteta kao dijeljeni prostor, a riječ je o objektima koji nisu pretrpjeli veća oštećenja ili su ranije obnovljeni, poput zgrada na lokaciji Šalata 2 i Šalata 3b, dok je dio aktivnosti organiziran u kontejnerima postavljenim u sklopu Fakulteta. Također je manji dio poslova izmješten u prostore KBC-a, a dio i u poslovne prostore trećih osoba.

Profesorica Marina Radmilović objasnila je kako ova specifična situacija ipak usporava na rad te je odgođeno niz prijava na nove projekte budući da nije moguće garantirati njihov pravodoban završetak u zadanim rokovima. Naglasila je da postoji mogućnost posljedičnog prekida u kontinuitetu stručnog i znanstvenog usavršavanja mladih znanstvenika, a koji će sigurno odgoditi završetak svojih doktorskih disertacija. Istaknula je da je s obzirom na okolnosti jako bitno da obnova bude pravovremena i da se bez odgode osigura opremanje laboratorija kako bi što prije pogone vratili u funkciju te kako bi se vratili u utrku za znanstvenu izvrsnost.

Ukupna vrijednost radova na lokaciji Šalata 11 je preko 17,5 milijuna eura, a prema procjenama trebala bi biti završeni do kraja 2024. godine.

Obnova zgrada Medicinskog fakulteta financirana je iz Fonda solidarnosti Europske unije i Nacionalnog programa oporavka i otpornosti.