Odsjek za financije i računovodstvo

Trenutno nema objava.

Financijski plan 2019-2021

07.02.2019.

Bilješke uz financijski izještaj 2018.

07.02.2019.

Financijski izvjestaj za 2018.g.

07.02.2019.

Financijski izvještaj 2017

05.02.2018.

Bilješke uz završni financijski izvještaj 2017

05.02.2018.

OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKI PLAN za 2018. GODINU (projekcije za 2019. i 2020.)

27.12.2017.

Prijedlog financijskog plana za 2018.g. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

27.12.2017.

Odluka o osnivanju Centra za unaprjeđenje mentalnog zdravlja

27.03.2017.

Odluka o imenovanju voditeljice Centra za unaprjeđenje zdravlja

27.03.2017.

Odluka o imenovanu Savjeta Centra za unaprjeđenje mentalnog zdravlja

27.03.2017.

Cjenik usluga Fakulteta

27.03.2017.

Pravilnik o koristenju sluzbenih vozila

27.10.2015.

Obrazac za zahtjev za studentski ugovor sa Studentskim centrom

27.10.2015.

MZOS Prijevoz Uputa za postupanje

27.10.2015.

MEF – Izvjesce o prijedenoj udaljenosti pri dolasku i odlasku s posla

27.10.2015.

Procedura zaprimanja i izdavanja zahtjeva za nabavu – narudzbenica

27.10.2015.

Obrazac Zahtjev za narudzbu Narudzbenica

27.10.2015.

Radna uputa za reklamaciju zaprimanje robe opreme, radova i usluga

27.10.2015.

Obrazac reklamacije zaprimanje roba, radova, usluga

27.10.2015.

Projekti – Procedura prijave

27.10.2015.

Projekti – Obrazac za prijavu

27.10.2015.

Projekti – Obrazac prijedloga investicijskog projekta

27.10.2015.

Donacije – Procedura prijave

27.10.2015.

Donacije – obrazac za prijavu

27.10.2015.

Obrazac prijedloga plana nabave ustrojbene jedinice

27.10.2015.

Procedura stvaranja ugovorne obveze 2014

27.10.2015.

Procedura zaprimanja i evidentiranja ulaznih racuna

27.10.2015.

Postupak pripreme tehnickih specifikacija na nabavu roba radova i usluga

27.10.2015.

Evidentiranje i arhiviranje ugovora

27.10.2015.

Ogledni primjerak tablice ugovora

27.10.2015.

Financijski plan

27.10.2015.

Ljiljana Svečnjak

Voditeljica odsjeka

+385 1 45 66 970