Obavijesti

[DJELATNICIMA MEFa] Zapisnik izvanrednog sastanka Dekanskog kolegija i...

Objavljeno 24.03.2020.

[PORUKA REKTORA] Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa

Objavljeno 24.03.2020.

[POGLEDAJTE] Snimke nadzornih kamera Fakulteta pokazuju razmjere potresa i...

Objavljeno 23.03.2020.

[DJELATNICIMA MEFa] Procjena štete i stanja oštećenih objekata Fakulteta u...

Objavljeno 22.03.2020.

[ŠNZ] U potresu oštećena Škola narodnog zdravlja “Andrija...

Objavljeno 22.03.2020.

[DJELATNICIMA i STUDENTIMA MEFa] U potresu oštećeni objekti Fakulteta na...

Objavljeno 22.03.2020.

[TV EMISIJA] Sveučilišni Zagreb – Koronavirus (COVID-19)

Objavljeno 20.03.2020.

[ODLUKA DEKANA] Rad od kuće

Objavljeno 20.03.2020.

[OČITOVANJE DEKANA] Medicinskog fakulteta o ponašanju liječnika, nastavnika,...

Objavljeno 19.03.2020.

[COVID-19] Najnovije Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Objavljeno 19.03.2020.