Nastavni plan i program

I. godina


1. semestar

Obavezni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Istraživanja i istraživačke metode

10.0

Istraživanja i istraživačke metode

10.0

Promocija zdravlja i primarna zdravstvena zaštita

10.0

Promocija zdravlja i primarna zdravstvena zaštita

10.0

Znanost, filozofija i teorija sestrinstva

10.0

Znanost, filozofija i teorija sestrinstva

10.0

Izborni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Gerijatrija i gerontologija u sestrinstvu i palijativna skrb

4.0

Gerijatrija i gerontologija u sestrinstvu i palijativna skrb

4.0

Mentalna higijena i psihosomatska medicina

4.0

Mentalna higijena i psihosomatska medicina

4.0

Objavljivanje članaka u indeksiranim časopisima

4.0

Objavljivanje članaka u indeksiranim časopisima

4.0

Okoliš i zdravlje

3.0

Okoliš i zdravlje

3.0

Sestrinstvo u zaštiti zdravlja na radu i profesionalne bolesti

4.0

Sestrinstvo u zaštiti zdravlja na radu i profesionalne bolesti

4.0

Socijalna skrb i zdravlje

3.0

Socijalna skrb i zdravlje

3.0

Sustav zdravstvene zaštite s poslovanjem u zdravstvenim ustanovama

4.0

Sustav zdravstvene zaštite s poslovanjem u zdravstvenim ustanovama

4.0


2. semestar

Obavezni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Osiguranje kvalitete rada u sestrinstvu

10.0

Osiguranje kvalitete rada u sestrinstvu

10.0

Teorija odgoja i obrazovanja

10.0

Teorija odgoja i obrazovanja

10.0

II. godina


3. semestar

Obavezni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Primjena istraživanja u sestrinstvu

10.0

Primjena istraživanja u sestrinstvu

10.0

Psihologija sestrinstva

10.0

Psihologija sestrinstva

10.0

Izborni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Bolničke infekcije

3.0

Bolničke infekcije

3.0

Ergonomija u medicini rada

4.0

Ergonomija u medicini rada

4.0

Farmakoterapija

3.0

Farmakoterapija

3.0

Metodologija istraživanja i vrednovanje zdravstvenih intervencija

4.0

Metodologija istraživanja i vrednovanje zdravstvenih intervencija

4.0

Međunarodni seminari, tečajevi ili škole-sudjelovanje

4.0

Međunarodni seminari, tečajevi ili škole-sudjelovanje

4.0

Rehabilitacija

4.0

Rehabilitacija

4.0


4. semestar

Obavezni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Diplomski ispit

0.0

Diplomski ispit

0.0

Diplomski rad

15.0

Diplomski rad

15.0

Informatika u sestrinstvu

15.0

Informatika u sestrinstvu

15.0

Završni ispit

0.0

Završni ispit

0.0