Urologija

Naziv kolegija

Urologija

ECTS

2.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P10/KL30

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Željko Kaštelan, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Boris Ružić, Nastavnik
prof. dr. sc. Daniel Derežić, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Kuliš, Nastavnik
doc. dr. sc. Nikola Knežević, Nastavnik
doc. dr. sc. Tvrtko Hudolin, Nastavnik
doc. dr. sc. Borislav Spajić, Nastavnik
Milko Padovan, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET
Opis predmeta:


Urologija je grana medicine koja je kao kirurška medicinska specijalnost usmjerena prema dijagnostici i liječenju bolesnika s bolestima mokraćnog sustava, liječenju bolesti muškog reproduktivnog sustava i neplodnosti. Kao moderna struka Urologija se odlikuje multimodalnim pristupom u dijagnostici i liječenju bolesnika. Posebno područje djelovanja Urologije je TRANSPLANTACIJA BUBREGA koja se vrši u okviru programa transplantacije s neposredno umrlih davalaca kao i transplantacije bubrega sa živog davatelja. Urologija je kao samostalna medicinska specijalnost u Hrvatskoj priznata od 1926 godine a predaje se na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od akademske 1927/1928 godine. Hrvatska liječnička komora izdaje liječničke licence iz Urologije onim liječnicima koji su završili specijalizaciju Urologije i položili specijalistički ispit. U Europskoj uniji je Urologija priznata kao zasebna medicinska specijalnost praktički u svim državama, a program specijalizacije Urologije za područje Europske unije određen je direktivom Europske komisije na osnovu preporuka UEMS-a. Katedra za urologiju djeluje na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu od 1981 godine.


Struktura predmeta
Broj sati predavanja (P):    10 sati


Vježbe (V):                        30 sati 


UKUPAN BROJ SATI     40 sati


TURNUSI


Trajanje nastave:  jedan  tjedan


 Broj turnusa : 4


1. turnus - 11. - 29. 11. 2019.


2. turnus - 20. 1. - 7. 2. 2020.


3. turnus - 30. 3. - 17. 4. 2020.


4. turnus - 8. - 26. 6. 2020.


-konzultacije sa studentima održavaju se prema dogovoru izvan rasporeda nastave


-mentorski rad, dodatno stjecanje vještina i znanja  te uvod u znanstveno-istraživalački rad studenata održavaju se izvan redovite studentske satnice


Provjera znanja
IV.    PROVJERA ZNANJA


  1. Način provjere znanja  Provjera znanja vrši se tijekom završnog kolokvija koji je svaki student obavezan položiti pri Katedri za urologiju nakon završenog turnusa i dobivenog potpisa u indeksu od strane pročelnika Katedre za urologiju. Ocjenjuje se ocjenom: položio(-la) nije položio(-la).


Uvjet pristupanju  ispitu je uredno pohađanje svih oblika nastave (sukladno članku 31.)  Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima, u apsolutnim brojevima:


a)      2  sata predavanja  uz obveznu  nadoknadu


b)     6  sati vježbi uz obveznu nadoknadu


Ispitni rokovi nakon turnusa


9. 12. 2019.


17. 2. 2020.


27. 4. 2020.


6. 7. 2020.


Ostali ispitni rokovi


14. 7. 2020.


9. 9. 2020.


15. 9. 2020.


Ispitivači:


    Prof. dr sc. Željko Kaštelan


    Doc. dr. sc. Nikola Knežević


    Doc. dr. sc. Tvrtko Hudolin


Nastavno štivo
A. Obvezatno štivo:


1. Bašić-Jukić N, Kaštelan Ž. Transplantacija bubrega, Medicinska naklada, Zagreb 2015.


2.  Urologija (Poglavlje 34: Urologija.)  U: Šoša T i sur. KIRURGIJA, Naklada Ljevak d.o.o. , Zagreb 2007. str. 1153 -1183. (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu),


(Katalog NSB 645564)


3.  VIII Urogenitalni sustav, XXV Kateterizacija mokraćnog mjehura, XXVI Neurogeni mjehur, Akutno zatajenje bubrega (str 521) i ostala za urologiju relevantna materija  U: Bradić I, ( Ur. ). KIRURGIJA  ( udžbenik – monografija ) Zagreb : Medicinski fakultet u Zagrebu, Medicinska naklada, 1995


B. Dopunsko štivo:


4.  Vidović M. Urologija. Priručnik za medicinare. Zagreb: Školska knjiga Zagreb 1992 i 2008.  


Plan