Medicinska kemija i biokemija II

Naziv kolegija

Medicinska kemija i biokemija II

ECTS

8.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P22/S34/PK44

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Jasna Lovrić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Jadranka Sertić, Nastavnik
prof. dr. sc. Ivančica Delaš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Blaženka Foretić, Nastavnik
prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Daria Pašalić, Nastavnik
prof. dr. sc. Željka Vukelić, Nastavnik
doc. dr. sc. Igor Picek, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Slavica Potočki, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivana Karmelić, Nastavnik
dr. sc. Danijela Cvijanović, Nastavnik
doc. dr. sc. Vladimir Damjanović, Nastavnik
prof. dr. sc. Željko Krznarić, Nastavnik
doc. dr. sc. Mila Lovrić, Nastavnik
dr. sc. Ana Kulić Ivić, Nastavnik
Livija Šimičević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, Nastavnik
doc. dr. sc. Kristina Mlinac Jerković, Nastavnik
doc. dr. sc. Dragana Fabris, Nastavnik
doc. dr. sc. Tamara Božina, Nastavnik
Mario Stojanović, Nastavnik
Borna Puljko, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave


Broj sati predavanja: 22


Broj sati seminara: 34


Broj sati vježbi: 44


Ukupan broj sati: 100


Struktura predmeta


TURNUSI


Broj turnusa: 2


Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 7 tjedana


Datumi održavanja turnusne nastave:


Turnus br. 1: 30.09.-15.11.2019.


Turnus br. 2: 16.12.2019.-14.2.2020.


Provjera znanja


A. Način provjere znanja


Pohađanje svih oblika nastave je OBAVEZNO. Izostali seminari nadoknađuju se kolokviranjem, a izostanak s vježbi nadoknađuje se kolokviranjem teoretskog dijela vježbe.


Studenti unaprijed pripremaju zadano gradivo, što se provjerava tijekom seminara i vježbi. Svaki minus dobiven na seminaru kao i izostanak s vježbi studenti su dužni kolokvirati do provjere znanja.


Nakon što je uredno obavio sve oblike nastave, nadoknadio eventualne izostanke, student dobiva potpis koji je uvjet za pristupanje ispitu iz MEDICINSKE KEMIJE I BIOKEMIJE II.


Tijekom turnusa iz MEDICINSKE KEMIJE I BIOKEMIJE II uključene su dvije provjere znanja koje obuhvaćaju gradivo obrađeno na predavanjima, seminarima i vježbama. Student na svakoj provjeri znanja može postići 25 bodova, odnosno maksimalno 50 bodova iz dvije provjere znanja. Na svakoj provjeri znanja student mora skupiti minimalno 13 bodova. Studenti koji ukupno na provjerama znanja postignu minimalno 26 bodova oslobađaju se pismenog dijela ispita.


Na pismenom ispitu iz MEDICINSKE KEMIJE I BIOKEMIJE II može se postići maksimalno 50 bodova, a za prolaz na ispitu je na testu nužno prikupiti 28 bodova.


Studenti koji treći puta ne zadovolje na pismenom dijelu ispita mogu pristupiti usmenom ispitu ako na pismenom ispitu postignu minimalno 25 bodova, ali ako ne prođu usmeni ispit, moraju ponovno polagati pismeni dio ispita. Položeni pismeni ispit vrijedi tijekom akademske godine u kojoj je položen.


Student koji odbije ocjenu na usmenom dijelu ispita mora ponovno pristupiti i pismenom i usmenom dijelu ispita.


Studenti se za pismeni i usmeni dio ispita pripremaju iz propisanog nastavnog štiva ili iz materijala koji se nalaze na LMS-u Katedre, te iz Priručnika za vježbe.


B. Oblici i termini provjere znanja


1) Ispiti - način provjere znanja: pismeni i usmeni ispitRedoviti rokovi

Datum

Zimski

13.11.2019.

12.2.2020.

Ljetni

13.7.2020.

Jesenski

2.9.2020.

16.9.2020.


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo


1. R. K. Murray i sur.: Harperova ilustrirana biokemija, prijevod 28. izdanja; Medicinska naklada, Zagreb, 2011.


2. J. Lovrić i sur.: Priručnik za vježbe iz medicinske kemije i biokemije za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2017.


B. Dopunsko štivo


1. J. Sertić i sur.: Klinička kemija i molekularna dijagnostika u kliničkoj praksi, Medicinska naklada, Zagreb, 2015.


2. J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer: Biokemija, prijevod 6. izdanja, Školska knjiga, Zagreb, 2013.


3. R. Montgomery, T. W. Conway, A. A. Spector: Biochemistry, a Case-Oriented Approach, C. V. Mosby Company, St. Louis, 1996.


4. T. E. Devlin: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, John Wiley and Sons Inc., 2002.


5. D. L. Nelson, M. M. Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, Worth Publishers, New York 2006.


Plan