Medicinska genetika

Naziv kolegija

Medicinska genetika

ECTS

4.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P20/S5/KL20

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Floriana Jakuš, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Maja Vlahović, Nastavnik
prof. dr. sc. Ljiljana Šerman, Nastavnik
prof. dr. sc. Nataša Jovanov Milošević, Nastavnik
doc. dr. sc. Frane Paić, Nastavnik
doc. dr. sc. Nino Sinčić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Tamara Nikuševa Martić, Nastavnik
prof. dr. sc. Sven Seiwerth, Nastavnik
Marija Milavić, dipl.ing.biologije, Nastavnik
dr. sc. Kristina Meljanac Salopek, Nastavnik
dr. sc. Ivana Tonković Đurišević, Nastavnik
Ružica Lasan-Trčić, pred., Nastavnik
dr. sc. Kristina Crkvenac Gornik, Nastavnik
dr. sc. Ivona Sansović, Nastavnik
mr. sc. Slobodna Murat-Sušić, Nastavnik
Mia Šalamon Janečić, dr. med., Nastavnik
Freja Bagatin, Nastavnik
Sanda Huljev Frković, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Ingeborg Barišić, Nastavnik
prof. dr. sc. Miroslav Harjaček, Nastavnik
doc. dr. sc. Ana Katušić Bojanac, Nastavnik
dr. sc. Anja Kafka, Nastavnik
dr. sc. Ljubica Boban, Nastavnik
dr. sc. Martina Rinčić, Nastavnik
Ana- Maria Meašić, pred., Nastavnik
Adriana Bobinec, Nastavnik
Jure Krasić, mag. biol. exp., Nastavnik
Tihana Marić, Nastavnik
dr. sc. Gordana Bubanović, Nastavnik
dr. sc. Sania Kuzmac, Nastavnik
dr. sc. Marina Cindrić, Nastavnik
Hana Matković, dr. med., Nastavnik
Mijana Kero, dr. med., Nastavnik
Valentina Karin Kujundžić, Nastavnik
Leona Morožin Pohovski, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Medicinska genetika je jedno od polja medicine koje se u posljednje vrijeme najbrže razvija, dok je molekularna genetika integrirana u sve dijelove medicinske znanosti. Svaki medicinski praktičar 21. stoljeća, u postgenomskom dobu, morat će jako dobro savladati osnovne principe medicinske genetike, kao i njezinu široku primjenu u zdravlju i bolesti. Kolegij medicinske genetike koji na kraju studija integrira najnovije bazične spoznaje i kliniku trebao bi pružiti znanje i vještine koje to omogućuju.


Studenti će se moći informirati o genetski uvjetovanim oboljenjima, njihovoj dijagnostici i posljedicama za obitelj i populaciju. Budući liječnici trebaju upoznati s  najčešćim nasljednim  bolestima u populaciji i sagledati uvjete za ublažavanje posljedica, predvidjeti učinke genetske predispozicije za određene bolesti i kroz takav aspekt brinuti o očuvanju zdravlja.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja : 20


Broj sati seminara : 5


Broj sati vježbi: 20


Ukupan broj sati: 45


Provjera znanja

Način provjere znanja


Prisutnost na predavanjima, seminarima i vježbama je obavezna i uvjet je za pristupanje ispitu. Konačna ocjena se formira na temelju srednje ocjene bazičnog i kliničkog dijela pismenog ispita. Jednom položen, parcijalni ispit ne mora se ponavljati. Kada student ne prihvati konačnu ocjenu, ponovo polaže parcijalne ispite. Ako student ne položi dio ispita, ponovo može polagati najranije nakon 15 dana.


 B. Oblici i termini provjere znanja


4) Ispiti (završni)Redoviti rokovi

Datum

Ljetni

03.06.2020.

11.06.2020.

Jesenski

03.09.2020.

Izvanredni rokovi

 14.10.2019.

 11.11.2019.

 25.11.2019.

 10.02.2020.

 02.03.2020.

 16.03.2020.

 06.04.2020.

 20.04.2020.


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


1. Turnpenny P, Ellard S: Emeryjeve osnove medicinske genetike, 14. izdanje, ur hrv.izdanja: F. Bulić-Jakuš i I. Barišić, Medicinska naklada, Zagreb, 2011.


B. Dopunsko štivo


1. Cooper GM i Hausman RE: Stanica - molekularni pristup; ur hrv.izdanja: G.Lauc  Medicinska naklada, Zagreb, 2010.


Plan