Medicinska mikrobiologija i parazitologija

Naziv kolegija

Medicinska mikrobiologija i parazitologija

ECTS

8.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P4/S22/PK64

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Jasmina Vraneš, Voditelj predmeta
Sanja Pleško, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Andrea Babić-Erceg, Nastavnik
dr. sc. Ljiljana Žmak, Nastavnik
doc. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Sunčanica Ljubin Sternak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nataša Beader, Nastavnik
doc. dr. sc. Mario Sviben, Nastavnik
doc. dr. sc. Zrinka Bošnjak, Nastavnik
Maja Mijač, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Branka Bedenić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Amarela Lukić-Grlić, Nastavnik
prof. dr. sc. Ana Budimir, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivana Mareković, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Tijekom nastave ovog kolegija student će naučiti osnovne biološke karakteristike uzročnika

zaraznih bolesti u čovjeka. To uključuje: spoznaje o patogenetskim mehanizmima nametnika,

imunološkom odgovoru makroorganizma na pojedinu infekciju, epidemiološkim osobitostima

javljanja infekcija u populaciji, preživljavanju patogenih mikroorganizama u vanjskoj sredini

i otpornost na antimikrobna sredstva. Upoznati će antimikrobna sredstva, njihove

karakteristike i spektar uzročnika infektivnih bolesti na koje djeluju.

Težište nastave će biti na mikrobiološkim dijagnostičkim metodama, dokazu uzročnika

bolesti, mogućnosti uzgoja pojedinog patogena, njegove tipizacije, te dokazu specifičnih

protutijela na pojedinog uzročnika.

Studenti će učiti o načinu prevencije zaraznih bolesti, mogućnostima aktivne (cijepljenje) i

pasivne zaštite od pojedinih infektivnih uzročnika.

Nakon  završene  nastave  studenti  će  biti  osposobljeni  da  dokažu  infekcije  najčešćim

patogenim uzročnicima, služeći se metodama izravne i neizravne mikrobiološke dijagnostike,

prepoznaju  način  širenja  i  prijenosa  uzročnika  zaraznih  bolesti,  te  poduzmu  mjere  za

sprječavanje njihovog širenja u populaciji.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja : 4

Broj sati seminara : 22

Broj sati vježbi: 64

Ukupan broj sati: 90

NASTAVA se održava kontinuirano u zimskom semestru 2018./19. akademske godine od

01.10.-21.12.2018.


Provjera znanja

Način provjere znanja:Ovdje opisati općenito način provjere znanja tijekom godine, kao što su kontinuirana provjera znanja,mali obvezatni i

neobvezatni kolokvij, veliki kolokvij, djelomični ispit, završni ispit(i), uvjeti za pristup ispitu, oblikovanje ocjene, i sl.)

B. Oblici i termini provjere znanja

1). obvezatni mali kolokviji (ako postoje)

a) način provjere znanja (pismeni, usmeni, praktični ili kombinirano):

b) termini (razdoblje) održavanja:_

30

2). veliki kolokviji (ako postoje)

a) način provjere znanja (pismeni, usmeni, praktični ili kombinirano):

b) termini (razdoblje) održavanja:_

3). djelomični i sintetski ispiti (ako postoje)

a) način provjere znanja (pismeni, usmeni, praktični ili kombinirano):

b) razdoblje održavanja:

4). Ispiti (završni)

a) uvjeti za pristup ispitu (ako postoje, osim drugog potpisa

b) način provjere znanja (praktični, pismeni, usmeni, ili kombinirano):

c)ispitni rokovi i termini (popuniti tablicu nakon usuglašavanja ispitnih termina; za predmete  koji imaju test-ispit navesti datum testa)

samo za redovne studente 3. godine

Zimski


Ljetni:    02.07.2019.


              16.07.2019.              
Jesenski

03.09.2019.


11.09.2019.Izvanredni rokovi

12.01.2019.


21.01.2019.
 


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo

1.  S.Kalenić i suradnici: Medicinska mikrobiologija. Udžbenik, Medicinska naklada, Zagreb, 2013.

2.  Praktikum iz Osnova mikrobiologije i parazitologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (na LMS-u;  u tisku)

B. Dopunsko štivo

1.  Jawetz,  Melnick,  &  Adelberg's  Medical  Microbiology.  Eds.  G.F.Brooks,  J.S.Butel,  S.A.  Morse,  22nd  Edition,  Lange  Medical

Books/McGraw-Hill, New York, Chicago, San Francisco, Lisbob, London, Madrid, Mexico City, Mlan, New Delhi, San Juan, Seoul, Singapore,

Sydney, Toronto, 2004


Plan