Epidemiologija

Naziv kolegija

Epidemiologija

ECTS

4.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P15/S12/PK33

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Zrinka Biloglav, Nastavnik
dr. sc. Radovan Vodopija, Nastavnik
dr. sc. Mario Šekerija, Nastavnik
dr. sc. Bernard Kaić, Nastavnik
Goran Krstačić, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović, Nastavnik
dr. sc. Marijan Erceg, Nastavnik
doc. dr. sc. Neda Pjevač, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj predmeta je buduće liječnike upoznati sa epidemiologijom kao strukom koja se u našoj i nekim tranzicijskim zemljama razlikuje od zapadno-europskog sustava u kojem je pretežno usmjerena na znanstvena istraživanja ili upotrebu epidemioloških metoda u javnom zdravstvu. U nas je ona dio zdravstvenog sustava, te je ne samo znanstvena i metodološka, već i terenska medicinska specijalizacija. To znači da epidemiolozi sudjeluju ne samo u nadzoru zdravstvenog stanja stanovništva i provedbi zdravstvene zaštite, već djeluju u neposrednom sprječavanju te ranom i pravovremnom otkrivanju zaraznih i nekih kroničnih nezaraznih bolesti koje opterećuju zdravstveni sustav. Nadalje, pripremaju plan za zdravstvene intervencije na populaciji i aktivno učestvuju u provedbi i/ili nadziru istu (npr. cijepljenje, preventivni pregledi, probir tj. skrining nekih sijela zloćudnih novotvorina itd.). Epidemiolozi svojim znanjem i vještinama imaju važnu funkciju u nadzoru kvalitete pojedinih dijelova zdravstvene zaštite te načinu prikupljanja pokazatelja provedbe i organizacije. Naročito je to neophodno u organiziranim programima probira, zbrinjavanju akutnih ozljeđenika (npr. trauma sustav). Samo temeljem pokazatelja moguće je sustav unaprijediti ciljano i učinkovito a to svakako uključuje i sudjelovanje epidemiologa u planiranju i organizaciji specifičnih edukacija namijenjenih ostalim strukama. Epidemiolozi bi trebali biti spona u odlučivanju između političara, djelatnika u zdravstvenom sustavu i građana. Osobito je važno buduće liječnike upoznati s načinima suradnje epidemiologa sa gotovo svim strukama i njezinom nužnosti, kako bi nakon završetka studija mogli uspješno obavljati zadatke u kojima je to neophodno.  Nakon uspješno položenog ispita studenti moraju biti sposobni preuzeti dio poslova i postupaka potrebnih za sprječavanje i otkrivanje bolesti za koje postoje učinkovite metode, što uključuje prijavu bolesti i stanja nužnih za epidemiološki nadzor i praćenje učinaka zdravstvenih postupaka. Primjena epidemiološke metodologije, ujedno je temelj razumijevanja znanstvenih i stručnih radova, te liječnicima svih specijalnosti omogućava kritičko čitanje uz ispravno tumačenje dobivenih rezultata, a time ih osposobljava za samostalno cjeloživotno učenje. Danas je za liječnika neophodna ova vrsta znanja jer omogućuje ispravno zaključivanje te donošenje odluka o izboru postupaka kao i komunikaciji istoga prema građanima koje liječe ili rade preventivne postupke kao npr cijepljenje.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja: 15 sati


Broj sati seminara:    12 sati


Broj sati vježbi:         33 sata


Ukupan broj sati:    60 sati


Provjera znanja

Oblici i termini provjere znanja


Student koji je nakon odslušane nastave zadovoljio uvjete i dobio potpis, može pristupiti ispitu. 


Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni test se sastoji od 50 pitanja i pet ponuđenih odgovora od kojih je jedan točan, a nakon položenog pismenog ispita, student polaže usmeni dio ispita od 3 pitanja-po jedno obuhvaća područje epidemioloških metoda, epidemiologije zaraznih i epidemiologije nezaraznih bolesti. Konačna ocjena zaključuje se temeljem rezultata oba dijela ispita.Redoviti rokovi

Datum

Zimski

11.11.2019.

16.12.2019.

20.1.2020.

24.2.2020.

Ljetni

30.3.2020.

1.6.2020.

Jesenski          

7.9.2020.


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


  1. Vorko Jović A., Kolčić I. i sur. Epidemiologija, Udžbenik, Medicinska naklada, Zagreb, 2012.
  2. Vorko Jović A. Stnad M. Rudan I. i sur. Epidemiologija kroničnih nezaraznih bolesti. Udžbenik, Medicinska naklada, Zagreb, 2010.
  3. Ropac D., Puntarić D i sur. Epidemiologija zaraznih bolesti. Udžbenik. Medicinska naklada, Zagreb, 2010.
  4. Tekstovi za vježbe i seminare na lms-u Medicinskog fakulteta u Zagrebu i priloženi znanstveni radovi


VAŽNA NAPOMENA:


NA POČETKU TURNUSA STUDENT MORA IMATI UDŽBENIK Vorko Jović A., Kolčić I. i sur. Epidemiologija, TE ISPRINTANE MATERIJALE S LMS-A, JER SU U NJEMU VJEŽBE KOJE SE RJEŠAVAJU!


 B. Dopunsko štivo


  1. Vorko Jović A. i sur. Priručnik za seminare i vježbe iz epidemiologije. Udžbenik. Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
  2. Gordis L. Epidemiology 4th ed.Saunders Elsevier, Philadelphia USA, 2009.
  3. Znanstveni radovi iz međunarodno citiranih časopisa


Plan