Ortopedija

Naziv kolegija

Ortopedija

ECTS

4.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P8/S16/KL36

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Domagoj Delimar, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Tomislav Đapić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Mislav Jelić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivan Bojanić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Tomislav Smoljanović, Nastavnik
dr. sc. Igor Šmigovec, Nastavnik
mr. sc. Mislav Čimić, Nastavnik
Mario Josipović, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Katarina Barbarić Starčević, Nastavnik
Alan Mahnik, dr. med., Nastavnik
mr. sc. Neven Kauzlarić, Nastavnik
Ozren Kubat, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Ivan Bohaček, Nastavnik
dr. sc. Damjan Dimnjković, Nastavnik
Krešimir Crnogaća, dr. med., Nastavnik
Jure Serdar, dr. med., Nastavnik
Zoran Sulje, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Miljenko Franić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

CILJEVI KOLEGIJA:


  1. Pružiti studentima znanje potrebno za adekvatno razumijevanje funkcije koštano-zglobnog sustava u zdravih pojedinaca, kao i u oboljelih osoba;
  2. Pružiti potrebno znanje s kojim će svaki student biti u mogućnosti postaviti ranu i točnu dijagnozu najčešćih bolesti, ozljeda i deformiteta koštano-zglobnog sustava. Usvojeno znanje biti će prikladno za razinu liječnika obiteljske medicine i biti će primjenjivo u svakodnevnome radu. Također, naglasak će biti stavljen na provođenje preventivnih mjera kako bi se zaštitilo zdravlje lokomotornog sustava u cijeloj zajednici.
  3. Znanje usvojeno tijekom kolegija integrirati će se u prethodno usvojene spoznaje s drugih kolegija koje je student odslušao te će biti od velike pomoći prilikom provođenja rehabilitacije i povrata normalnih socijalnih funkcija osobe koja je oboljela ili ima neki stupanj invaliditeta. 


Struktura predmeta

Nastava se održava u 15 turnusa, svaki turnus traje 2 tjedna.


Broj sati predavanja: 8


Broj sati seminara: 16


Broj sati vježbi: 36


Ukupan broj sati: 60


Provjera znanja

A. Način provjere znanja:


- završni ispit


B. Oblici i termini provjere znanja:


Ispiti (završni):


a) uvjet za pristup ispitu: dokaz uredno pohađane nastave


b) način provjere znanja: usmeni ispit


c) ispitni rokovi i termini: ispiti se održavaju tijekom cijele akademske godine, osim u vrijeme Božićno-Novogodišnjih blagdana (24.12.2018. god. - 02.01.2019. god.) i godišnjih odmora (od 15. srpnja do 15. kolovoza 2019. god)


Nastavno štivo

Obvezatno štivo:


1. Udžbenik: Marko Pećina i sur.: Ortopedija, Medicinska biblioteka, Naklada Ljevak, Zagreb


2. Nastavni tekstovi na LMS sustavu


Plan