Dermatovenerologija

Naziv kolegija

Dermatovenerologija

ECTS

4.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P9/S27/KL34

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Branka Marinović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Romana Čeović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Suzana Ljubojević Hadžavdić, Nastavnik
prof. dr. sc. Mihael Skerlev, Nastavnik
dr. sc. Daška Štulhofer Buzina, Nastavnik
mr. sc. Ines Lakoš Jukić, Nastavnik
dr. sc. Daniela Ledić Drvar, Nastavnik
dr. sc. Mirna Bradamante, Nastavnik
mr. sc. Jaka Radoš, Nastavnik
Davorin Lončarić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Sandra Marinović Kulišić, Nastavnik
Ružica Jurakić Tončić, pred., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Broj sati predavanja: 9  

Broj sati seminara: 27 

Broj sati vježbi : 34 

Ukupan broj sati: 70


ECTS: 4.0 


Struktura predmeta

TURNUSI


Broj turnusa: 8


Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 12 dana


Datumi održavanja turnusne nastave:


  1. TURNUS: 30.09.-16.10.2019. 
  2. TURNUS: 28.10.-13.11.2019.
  3. TURNUS: 25.11.-10.12.2019.
  4. TURNUS: 7.1.-22.1.2020.
  5. TURNUS: 2.3.-17.3.2020.
  6. TURNUS: 30.03.-15.04.2020.
  7. TURNUS: 27.04.-13.05.2020.
  8. TURNUS: 25.05.-09.06.2020.


NASTAVNA BAZA: Katedra za dermatovenerologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za dermatovenerologiju, Klinički bolnički centar Zagreb, Šalata 4.


Provjera znanja

Oblici i termini provjere znanja


Uvjet za pristup ispitu je potpis nastavnika u indeksu kao dokaz urednog pohađanja svih oblika nastave te položenog završnog kolokvija.


Pohađanje svih oblika nastave je obavezno i kontrolira se prozivanjem studenata. Tijekom turnusa student može opravdano izostati s najviše 20% fonda nastavnih sati. Redovitost u obavljanju nastave evidentira se potpisom nastavnika na evidencijskom listu.


Završni kolokvij (sustav eflorescencija kože, dermatološki status) polaže se na završnim kliničkim vježbama.


Način provjere znanja: pismeni, praktični i usmeni.


Pismeni ispit se održava prvog dana ispitnog roka.


U okviru usmenog dijela ispita iz predmeta Dermatovenerologija ispituje se praktično i teorijsko znanje studenta.


Usmeni ispit se održava u roku od pet dana nakon pismenog ispita.


Ispitni rokovi:Redoviti rokovi:            Datum:

                                       28.10.-31.10.2019.

                                       25.11.-29.11.2019.

Zimski:                            07.01.-10.01.2020.

                                       03.02.-07.02.2020.

                                       30.03.-03.04.2020.

                                       27.04.-30.04.2020.

                                       25.05.-29.05.2020.

Ljetni:                             23.06.-26.06.2020.

                                       06.07.-10.07.2020.

Jesenski:                        31.08.-04.09.2020.

                                       14.09.-18.09.2020.


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


- A. Basta-Juzbašić i sur. „Dermatovenerologija“, udžbenik, Zagreb, Medicinska naklada, 2014


b) dopunsko štivo:


Odabrana poglavlja iz: Burgdorf WHC, Plewig G, Wolff HH, Landthaler M: Braun-Falco's   Dermatology. 4. izmijenjeno izdanje, Springer Verlag, Berlin 2009


Odabrana poglavlja iz: Gross G, Tyring SK (Eds.) Sexually Transmitted Infections and Sexually Transmitted Diseases, 1st Edition,Springer Verlag Berlin-New York  2011.


Plan