Dermatovenerologija

Naziv kolegija

Dermatovenerologija

ECTS

4.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P9/S27/KL34

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Branka Marinović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Suzana Ljubojević Hadžavdić, Nastavnik
prof. dr. sc. Mihael Skerlev, Nastavnik
dr. sc. Sandra Marinović Kulišić, Nastavnik
Ružica Jurakić Tončić, pred., Nastavnik
dr. sc. Mirna Bradamante, Nastavnik
dr. sc. Daniela Ledić Drvar, Nastavnik
mr. sc. Ines Lakoš Jukić, Nastavnik
mr. sc. Jaka Radoš, Nastavnik
Davorin Lončarić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Daška Štulhofer Buzina, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Romana Čeović, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Brojsati predavanja: 9  

Broj sati seminara: 27 

Broj sati vježbi : 34 

Ukupan broj sati: 70


ECTS: 4.0 


Struktura predmeta

TURNUSI


Broj turnusa:   8


Trajanje turnusa (u tjednima ili danima):    2 tjedna + 2 dana


Datum održavanja turnusne nastave:


Turnus br:


 01. 01.10. - 17.10.2018


02.  29.10. - 14.11.2018.


03. 26.11. - 11.12.2018.


04. 07.01. - 22.01.2019.


05. 04.03.- 19.03.2019


06. 01.04. - 16.04.2019.26.03.2018 - 11.04.2018


07. 29.04. -15.05.2019.


08. 27.05. - 11.06.2019.


Provjera znanja

B. Oblici i termini provjere znanja


1). obvezatni mali kolokviji (ako postoje)


    a) način provjere znanja:  usmeni


    b) termini (razdoblje) održavanja: na kraju turnusa.


   


2). veliki kolokviji (ako postoje)


     a) način provjere znanja (pismeni, usmeni, praktični ili kombinirano): 0


     b) termini (razdoblje) održavanja: 0


3). djelomični i sintetski ispiti (ako postoje)


     a) način provjere znanja (pismeni, usmeni, praktični ili kombinirano):


    b) razdoblje održavanja:


4).  Ispiti (završni)


    a) uvjeti za pristup ispitu (ako postoje, osim drugog potpisa):


        položen obavezni mali kolokvij


    b) način provjere znanja (pismeni, usmeni, praktični ili kombinirano:


         usmeni i praktični


    c) ispitni rokovi i termini (popuniti tablicu nakon usuglašavanja ispitnih termina; za   predmete  koji  


 imaju test-ispit navesti datum testa)Redoviti rokovi

Datum

Zimski

29.10.2018

26.11.2018

17.12.- 21.12.2018. 

4.02..- 08.02.2019.

Ljetni

01.04. - 05.04.2019.

29.04.- 3.05.2019.

27.05.-31.05.2019.

24.06.-28.06.2019.

01.07. - 05.07.2019.

08.07.-12.07.2019

09.07.-13.07.2019.

Jesenski

09.09.-13.09.2019.

16.09.2019. - 20.09.2019.

Izvanredni

14.01.- 18.01.2019.

25.02. - 01.03.2019. 

Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


- A. Basta-Juzbašić i sur. „Dermatovenerologija“, udžbenik, Zagreb, Medicinska naklada, 2014


b) dopunsko štivo:


Odabrana poglavlja iz: Burgdorf WHC, Plewig G, Wolff HH, Landthaler M: Braun-Falco's   Dermatology. 4. izmijenjeno izdanje, Springer Verlag, Berlin 2009


Odabrana poglavlja iz: Gross G, Tyring SK (Eds.) Sexually Transmitted Infections and Sexually Transmitted Diseases, 1st Edition,Springer Verlag Berlin-New York  2011.


Plan