Obiteljska medicina

Naziv kolegija

Obiteljska medicina

ECTS

9.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P20/S40/KL130

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Zlata Ožvačić Adžić, Nastavnik
doc. dr. sc. Goranka Petriček, Nastavnik
doc. dr. sc. Miroslav Hanževački, Nastavnik
Dragan Soldo, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, Nastavnik
doc. dr. sc. Stanislava Stojanović - Špehar, Nastavnik
dr. sc. Ksenija Kranjčević, Nastavnik
dr. sc. Jelena Ević, Nastavnik
dr. sc. Valerija Bralić Lang, Nastavnik
Ines Balint, pred., Nastavnik
mr. sc. Josip Buljan, Nastavnik
mr. sc. Jasna Cindrić, Nastavnik
Kata Karačić, dr. med., Nastavnik
Suzana Kumbrija, pred., Nastavnik
Ljiljana Pernar, dr. med., Nastavnik
Brankica Peša, dr. med., Nastavnik
Vesna Potočki Rukavina, dr. med., Nastavnik
Gordana Prljević, pred., Nastavnik
Lada Ribarić-Klarić, dr. med., Nastavnik
mr. sc. Vesna Srdić-Briški, Nastavnik
Rajka Šimunović, pred., Nastavnik
Vesna Tubin-Cota, dr. med., Nastavnik
Vjekoslava Amerl Šakić, dr. med., Nastavnik
Mirna Babić, dr. med., Nastavnik
Nataša Ban Toskić, dr. med., Nastavnik
Maja Buljubašić, dr. med., Nastavnik
Nataša Buljan, dr. med., Nastavnik
Martina Cukor, dr. med., Nastavnik
Lidija Horvat, dr. med., Nastavnik
Melita Grd, dr. med., Nastavnik
Amila Iličić, dr. med., Nastavnik
Biserka Jankolija, dr. med., Nastavnik
Hermina Jaša, Nastavnik
Irena Jukić Vojnić, dr. med., Nastavnik
Ivana Kelava, dr. med., Nastavnik
Vedran Karabeg, dr. med., Nastavnik
Tamara Kovačić, dr. med., Nastavnik
Ružica Lauc, dr. med., Nastavnik
mr. sc. Tajana- Janja Lovnički- Kontent, Nastavnik
Senka Martinović Galijašević, dr. med., Nastavnik
Branka Metz, dr. med., Nastavnik
Diana Parać Bebek, dr. med., Nastavnik
Vesna Par Judaš, dr. med., Nastavnik
Renata Pavlov, dr. med., Nastavnik
Ivančica Peček, dr. med., Nastavnik
Marija Petrovčić, dr. med., Nastavnik
Jelena Pukšić Haubrih, dr. med., Nastavnik
Željko Razum, dr. med., Nastavnik
Ornella Santini Manzin, dr. med., Nastavnik
Ana Marija Sorić, dr. med., Nastavnik
Iva Šašlin, dr. med., Nastavnik
Zvjezdana Šimić, dr. med., Nastavnik
Helena Šimurina, dr. med., Nastavnik
Sanja Škrnički Kršek, dr. med., Nastavnik
Vesna Tabak, dr. med., Nastavnik
Ivančica Topličan Adžić, dr. med., Nastavnik
Hrvoje Uremović, dr. med., Nastavnik
mr. sc. Marica Vujić, Nastavnik
Marko Vukadinović, dr. med., Nastavnik
Ana Maračić, dr. med., Nastavnik
Jelena Rakić Matić, dr. med., Nastavnik
Ivana Orlić Neretljak, dr. med., Nastavnik
Anja Gačina, dr. med., Nastavnik
Antonio Kobaš, dr. med., Nastavnik
Vanja Pintarić Japec, dr. med., Nastavnik
Maja Kožljan, dr. med., Nastavnik
Davorina Petek, Nastavnik
Danica Rotar Pavlič, Nastavnik
Marija Petek Šter, Nastavnik
Janez Rifel, dr. med., Nastavnik
Ksenija Tušek Bunc, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Predavanja: 20 sati


Seminari: 40 sati


Kliničke vježbe: 130


Ukupno: 190 sati


Provjera znanja

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, položen pismeni je uvjet za pristup na usmeni ispit.


Pismeni ispit je test sa bankom pitanja koja se redovito obnavljaju.


U usmenom dijelu ispita koriste se pitanja iz dnevnika rada studenata iz prakse.


Mentor evaluira praktični rad studenta, a ocjena mentora praktičnog rada element je ukupne ocjene na ispitu.


Student je  dužan po završenom turnusu ispuniti tipski upitnik za evaluaciju kliničke nastave.


Također student ispunjava dnevnik rada te upitnik o sadržajima rada kroz koji se djelomično može procijeniti uspjeh praktične nastave.


Redovito pohađanje teorijske nastave (predavanja i seminari) te ispunjeni upitnici o radu u praksi uvjeti su za pristup ispitu.


Za studente koji iz opravdanih razloga izostanu s teorijske nastave više no što je to Pravilnikom dopušteno organizira se dodatni kolokvij kod određenih voditelja seminara.


B. Oblici i termini provjere znanja


 1.  Ispiti (završni)


 1. uvjeti za pristup ispitu - ispunjeni upitnici o dnevniku rada, sadržaj rada, te ocjena


            mentora i prisustvovanje teorijskoj nastavi


     b)  način provjere znanja pismeni i usmeni


 1. ispitni rokovi i termini – pismeni ispit - test MCQ u pravilu se održava u svakom ispitnom roku u ponedjeljak, a usmeni dio ispita tijekom tog tjedna prema rasporedu rada pojedinih ispitivača


Ispitni rokovi


Ispiti se održavaju po završetku turnusa i potom jednom mjesečno


 1. 18.11.-22.11.2019.

 2. 13.01.-17.01.2020.

 3. 24.02.-28.02.2020.

 4. 23.03.-27.03.2020.

 5. 27.04.-30.04.2020.

 6. 25.05.-29.05.2020.

 7. 29.06.-04.07.2020.

 8. 07.09.-11.09.2020.POPIS ISPITIVAČA


1. Doc.dr.sc. Venija Cerovečki Nekić


2.  Prof.dr.sc. Hrvoje Tiljak


3.  Doc.dr.sc. Zlata Ožvačić Adžić


4. Doc.dr.sc. Goranka Petriček


5. Doc.dr.sc. Miroslav Hanževački


6. Doc.dr.sc. Stanislava Stojanović - Špehar


7. Doc.dr.sc. Ksenija Kranjčević


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo


1.  Katić M, Švab I, i sur. Obiteljska medicina, Zagreb; Alfa 2013.


2.  Nastavni materijali dostupni na LMS


B. Dopunsko štivo


 1. Budak A. i sur.: Obitelj i zdravlje, Medicinski fakultet, Zagreb, 1996.
 2. Budak A. i sur.: Obiteljska medicina, Zagreb, Gandalf, 2000.
 3. Rakel RE.: Osnove obiteljske medicine (Katić M. urednik hrvatskog prijevoda),


      Zagreb, Naklada Ljevak 2005.


NAPOMENE: Vježbe se održavaju u oglednim ambulantama, a jedan mentor može raditi samo sa 2 studenta.


Za izvođenje nastave potrebno je  angažirati veliki broj nastavnika-naslovnih predavača i vanjskih suradnika što se iz priloženog popisa i vidi, jer za jedan turnus za vježbe  treba osigurati istodobno 50 ordinacija obiteljske medicine.


Zbog rada nastavnika i naslovnih predavača u praksi raspored seminara se mora napraviti fleksibilno jer se raspored prilagođuje nastavniku prema njegovom radu u praksi.


Plan