Nastavni plan i program

I. godina


1. semestar

Obavezni kolegiji

Tip

Izvedbeni plan

ECTS

Dizajniranje istraživanja u biomedicinskim znanostima

Granski

4.0

Evolucijska neurobiologija čovjeka

Glavni

1.5

Evolucijska neurobiologija čovjeka

Glavni

3.5

Makroevolucija živčanog sustava i filostratigrafija

Glavni

1.0

Molekularna neurobiologija razvitka moždane kore

Glavni

4.0

Molekularni mehanizmi sinaptičke signalizacije

Glavni

2.5

Neuroanatomija

Glavni

3.0

Neuroanatomija

Glavni

4.0

Povijest neuroznanosti

Glavni

1.5

Povijest neuroznanosti

Glavni

3.0

Razvojna neurobiologija

Glavni

4.0

Sinapsa: od gena do proteina

Glavni

1.0

Stanična signalizacija

Glavni

2.0

Statističke metode u neuroznanosti

Glavni

1.5

Uvod u neurobiologiju

Glavni

1.5

Uvod u neurobiologiju

Glavni

4.0

Uvod u neurokemiju

Glavni

3.0

Uvod u razvojnu neuropatologiju

Glavni

3.0

Izborni kolegiji

Tip

Izvedbeni plan

ECTS

Amplifikacija genomske DNA metodom lančane reakcije polimeraze (PCR)

Praktikum

1.0

Dizajniranje istraživanja u biomedicinskim znanostima

Metodološki

1.5

Elektronska mikroskopija fetalnog ljudskog mozga

Praktikum

1.0

Fluorescentne metode u biomedicinskim istraživanjima

Metodološki

1.0

Genske osnove tumora mozga

Granski

2.0

Histološke metode u istraživanju mozga

Metodološki

1.5

Kako postati živčana stanica?

Granski

2.0

Medicinska antropologija

Granski

3.5

Memorija, metakognicija i inteligencija

Glavni

2.5

Metode rekonstrukcije neurona i stereologija

Metodološki

2.0

Morfološke metode istraživanja i elektronska mikroskopija u neuroznanosti

Praktikum

2.5

Neurobiologija liječenja psihijatrijskih poremećaja

Granski

3.0

Neurosonologija

Granski

4.0

Postupci sa eksperimentalnim životinjama u istraživanjima u neuroznanosti

Metodološki

1.5

Prikaz fluorescentnih struktura konfokalnim laserskim mikroskopom i njihova trodimenzionalna rekonstrukcija

Praktikum

3.0

Psihijatrijska farmakogenomika

Granski

3.0

Razvojna (pedijatrijska) neurologija

Granski

2.0

San, neuroplastičnost i sindromi talamokortikalnih disritmija

Granski

2.0

Temelji i primjena neurohistoloških istraživačkih metoda: prikaz neurona i neuronskih putova u fetalnom ljudskom mozgu

Praktikum

2.0


2. semestar

Obavezni kolegiji

Tip

Izvedbeni plan

ECTS

Banke moždanog tkiva u razvoju i neurodegeneraciji

Glavni

2.5

Makroevolucija živčanog sustava i filostratigrafija

Glavni

3.0

Molekularna neurobiologija razvitka moždane kore

Glavni

2.5

Neonatalna neurologija i neurofiziologija

Glavni

2.5

Neonatalna neurologija i neurofiziologija

Glavni

1.0

Neurobiologija starenja

Glavni

3.0

Neurobiologija starenja

Glavni

1.5

Neurotransmitori

Glavni

3.0

Razvojna neurobiologija

Glavni

3.0

Sinapsa: od gena do proteina

Glavni

3.0

Stanična signalizacija

Glavni

3.0

Statističke metode u neuroznanosti

Glavni

2.5

Uloga membranskih lipida u neurodegeneraciji

Granski

2.5

Uvod u neurokemiju

Glavni

1.0

Uvod u razvojnu neuropatologiju

Glavni

1.5

Izborni kolegiji

Tip

Izvedbeni plan

ECTS

Analiza staničnog ciklusa protočnom citometrijom

Praktikum

0.5

Elektronska mikroskopija fetalnog ljudskog mozga

Praktikum

1.0

Genetska osnova neurorazvojnih poremećaja

Granski

3.0

Genski polimorfizmi

Praktikum

0.5

Kognitivna fleksibilnost i orbitalna prefrontalna moždana kora

Granski

2.0

Metode izolacije RNA iz moždanog tkiva

Praktikum

1.0

Metode izolacije RNA iz moždanog tkiva

Praktikum

0.5

Metode rekonstrukcije neurona i stereologija

Praktikum

1.0

Molekularna neuropatologija

Granski

2.0

Morfološke metode istraživanja i elektronska mikroskopija u neuroznanosti

Metodološki

1.5

Načela unutarstanične signalizacije hormonskih receptora u središnjem živčanom sustavu

Granski

2.5

Ne-radioaktivna in situ hibridizacija ljudskog moždanog tkiva

Metodološki

2.0

Neuroetika

Granski

2.5

Neurofiziologija centralnih neuronskih krugova

Granski

2.0

Postupci sa eksperimentalnim životinjama u istraživanjima u neuroznanosti

Metodološki

3.0

Signalizacija kalcijem u živčanom sustavu

Granski

2.0

Živčano-mišićni spoj i njegova sinaptogeneza

Granski

2.0

II. godina


3. semestar

Obavezni kolegiji

Tip

Izvedbeni plan

ECTS

Analiza i razumijevanje slika

Granski

2.0

Biomembrane: međudjelovanje lipida i proteina

Granski

2.0

Ciljana promjena gena u sisavaca

Granski

2.5

Eksperimentalni modeli epilepsije i uloga GABA u razvitku moždane kore

Granski

3.0

Molekularna biologija mijelina

Granski

2.0

Neurofiziologija fetusa i novorođenčeta, fetalno ponašanje

Granski

4.0

Odabrana poglavlja epileptologije razvojne dobi

Granski

5.0

Plastičnost hipokampusa nakon lezije

Granski

3.0

Snaga sinapsi i slabosti uma

Granski

2.5

Svojstva difuznog neuroendokrinog sustava

Granski

2.0


4. semestar

Obavezni kolegiji

Tip

Izvedbeni plan

ECTS

Dan doktorata

Glavni

4.0

Izborni kolegiji

Tip

Izvedbeni plan

ECTS

Funkcionalna lokalizacija neurodinamičkih izvora

Granski

3.0

Klinička neurofarmakologija

Granski

3.0

Kvantitativne metode animalnih modela moždanih bolesti

Granski

2.5

Lijekovi, droge i mozak

Granski

3.0

Navođenje aksona pri razvitku kortikalnih putova telecephalona čovjeka

Granski

3.0

Neonatalna neurointenzivna dijagnostika i terapija

Granski

2.5

Neurobiologija ovisnosti

Granski

3.0

Neurofiziologija fetusa i novorođenčeta, fetalno ponašanje

Granski

4.0

Poremećaji disanja, naročito smetnje disanja u spavanju i smetnje spavanja u ranoj dobi

Granski

2.5

Poremećaji pokreta

Granski

3.0

Regulacija transkripcije u mozgu

Granski

2.0

Rijetke metaboličke i neurodegenerativne bolesti

Granski

2.5

III. godina


5. semestar

Obavezni kolegiji

Tip

Izvedbeni plan

ECTS

Analiza staničnog ciklusa protočnom citometrijom

Metodološki

1.0

Genski polimorfizmi

Praktikum

2.0

Genski polimorfizmi

Praktikum

2.0

Metode analize genoma i njihova primjena u neuroznanosti

Metodološki

2.5

Metode analize genoma i njihova primjena u neuroznanosti

Metodološki

2.5

Nasljedne metaboličke bolesti središnjeg živčanog sustava

Granski

2.0

Neurobiološka osnova donošenja odluka

Granski

4.0

Određivanje ukupnih i fosforiliranih tau proteina iz likvora pomoću elisa postupka

Metodološki

2.5

Patofiziologija mozga i cerebrospinalne tekućine

Granski

3.5

Primjena matičnih stanica u istraživanju i liječenju bolesti središnjeg živčanog sustava

Granski

3.0

Proučavanje membranskih proteina u ekspresijskim sistemima

Granski

3.0

Stanična neurofiziologija

Granski

3.0

Uvod u Patch-Clamp metode

Granski

2.0

Uvod u ponašanje životinja

Granski

2.0

Uvod u ponašanje životinja

Granski

2.0


6. semestar

Obavezni kolegiji

Tip

Izvedbeni plan

ECTS

Dan doktorata 2

Granski

4.0

Izborni kolegiji

Tip

Izvedbeni plan

ECTS

Animalni modeli u biološkoj psihijatriji

Granski

2.0

Eksperimentalna neuropatologija: Oksidativni stres središnjeg živčanog sustava

Granski

2.5

Genski polimorfizmi

Praktikum

2.0

Genski polimorfizmi

Praktikum

2.0

In vivo kvantitativna MRI analiza ljudskog mozga tijekom razvitka i u odrasloj dobi

Praktikum

1.0

Klinička psihofarmakologija

Granski

4.0

Mehanizmi progresivne diferencijacije živčanih matičnih stanica kore velikoga mozga (neokorteksa)

Granski

2.5

Metode analize genoma i njihova primjena u neuroznanosti

Metodološki

2.5

Metode analize genoma i njihova primjena u neuroznanosti

Metodološki

2.5

Moderno kliničko oslikavanje mozga

Granski

3.0

Moždani krvotok- klinički pristup

Granski

2.5

MRi prikaz kralježnične moždine

Granski

3.0

Neurosonologija

Granski

2.5

Precizna identifikacija kortikalnih polja u odraslom ljudskom mozgu in vivo

Praktikum

1.0

Procjena kognitivnih funkcija, komunikacije i jezika u djece rane i predškolske dobi

Metodološki

2.5

Strukturno i funkcionalno oslikavanje mozga

Granski

3.0

Uvod u evolucijsku psihologiju

Granski

3.0

Uvod u ponašanje životinja

Granski

2.0

Uvod u ponašanje životinja

Granski

2.0