Rasporedi

RASPOREDI KOLEGIJA

A

B

C

D

E

F

G

Genetska osnova neurorazvojnih poremećaja

Genske osnove tumora mozga

I

K

L

M

Memorija, metakognicija i inteligencija

Metode analize genoma i njihova primjena u neuroznanosti

Metode izolacije RNA iz moždanog tkiva

N

Neuroanatomija

Neurobiologija ovisnosti

Neurobiologija starenja

Neurofiziologija fetusa i novorođenčeta, fetalno ponašanje

O

Odabrana poglavlja epileptologije razvojne dobi

P

Patofiziologija mozga i cerebrospinalne tekućine

Plastičnost hipokampusa nakon lezije

Prikaz fluorescentnih struktura konfokalnim laserskim mikroskopom i njihova trodimenzionalna rekonstrukcija

Proučavanje membranskih proteina u ekspresijskim sistemima

R

Razvojna neurobiologija

S

Snaga sinapsi i slabosti uma

Stanična neurofiziologija

Statističke metode u neuroznanosti

T

U

Uloga membranskih lipida u neurodegeneraciji

Uvod u Patch-Clamp metode

Uvod u razvojnu neuropatologiju