DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Elektroterapija, hidroterapija, balneoterapija i talasoterapija

  4.0

  Funkcionalna anatomija lokomotornog sustava

  3.0

  Kineziologija i kinezioterapija

  3.0

  Manualne tehnike u fizikalnoj medicini

  3.0

  Reumatološko-fizijatrijska propedeutika

  3.0

  Termoterapija

  3.0


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika

  3.0

  Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika

  3.0

  Rehabilitacija nakon kirurških zahvata na lokomotornom sustavu

  3.0

  Rehabilitacija nakon kirurških zahvata na lokomotornom sustavu

  3.0

  Rehabilitacija neuroloških bolesnika

  4.0

  Rehabilitacija neuroloških bolesnika

  4.0

  Rehabilitacija sportskih povreda

  3.0

  Rehabilitacija sportskih povreda

  3.0

  Rehabilitacija traumatiziranih bolesnika, bolesnika s amputacijom udova, ortotika i protetika

  3.0

  Rehabilitacija traumatiziranih bolesnika, bolesnika s amputacijom udova, ortotika i protetika

  3.0

  Reumatske bolesti i rehabilitacija

  4.0

  Reumatske bolesti i rehabilitacija

  4.0

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Dijagnostički ultrazvuk

  3.0

  Dijagnostički ultrazvuk

  3.0

  Medicinsko vještačenje lokomotornog sustava

  3.0

  Medicinsko vještačenje lokomotornog sustava

  3.0

  Medicinsko vještačenje lokomotornog sustava

  3.0

  Medicinsko vještačenje lokomotornog sustava

  3.0

  Radiološka dijagnostika muskuloskeletnih bolesti

  3.0

  Radiološka dijagnostika muskuloskeletnih bolesti

  3.0