Pedijatrija

Za doktore medicine sa završenim pripravničkim stažem, položenim stručnim ispitom i dvije godine obavljenog dijela specijalizacije iz Pedijatrije.