Psihoterapija

Za specijaliste psihijatre, specijalizante iz Psihijatrije, kao i liječnike drugih profila s položenim stručnim ispitom.